Blogi / 27.6.2018

Mitä haluamme asumiselta?

Joskus seinät ja katto riittivät asumiseen, mutta eivät enää. Tänä päivänä haluamme hyviä sisäolosuhteita. Sisäolosuhteet on otettava haltuun, ja tämä voidaan tehdä laadukkaasti ja energiatehokkaasti.

Teksti: Hannu Pikkarainen

Suomalaisten varallisuus on pitkälti kiinni asunnoissa. Omaisuuden arvon säilyttämiseksi kiinteistöistä täytyy pitää huolta. Taloyhtiömallisia kerrostalokiinteistöjä rakennettiin runsaasti 1960- ja 1970-luvuilla, ja nämä kiinteistöt ovat nyt noin 50 vuoden jälkeen saneerausiässä. Saneeraus ei ole halpaa lystiä. Niissä tehdään usein vain välttämätön, koska kaikki ylimääräinen lisää kustannuksia.

Toisaalta koko ajan tulee uutta kodin ja kiinteistöjen teknologiaa, ja niiden pohjalta kehitettyjä ratkaisuja. Puhutaan älykkäistä kodeista, joissa kaikkea voi valvoa ja ohjailla, paikan päällä ja etänä. Tarjonta on kuitenkin kovin sekalaista ja hankalasti ymmärrettävää. Kiinteistöstä vastaavan taloyhtiön hallitukselta vaaditaan jo muutenkin monenlaista osaamista, ja kaikenlaisen uuden teknologian hyötyjen ymmärtäminen tai niistä taloyhtiön osakkaille viestiminen ei sekään ole yksinkertaista.

Hyvät sisäolosuhteet

Mitä me sitten asumiselta haluamme? Joskus riittivät seinät ja katto, mutta tänä päivänä hyvät sisäolosuhteet ovat itse asiassa se, mitä haluamme. Helen toimittaa koteihin sisäolosuhteita – lämpöä ja valoa. Tämä voidaan tehdä yhä laadukkaammin ja energiatehokkaammin ottamalla sisäolosuhteet haltuun. Älykkäillä lämpömittareilla, joiden antaman tiedon perusteella ohjataan kiinteistön lämmitystä, päästään jo alkuun. Helen toteuttaa tällaista palvelua useissa sadoissa kiinteistöissä jo nyt.

Taloyhtiöt kaipaavat kuitenkin kokonaisia palveluratkaisuja eivätkä lisää hajanaista tarjontaa.

Lähtökohta suomalaisten taloyhtiökiinteistöjen kehittämiseksi on selkeä. Kaikki alkaa tilanteen haltuun ottamisella. Analysoidaan energiankäyttö, kerätään mittaustietoa olosuhteista ja järjestelmien käyttäytymisestä. Sen jälkeen suunnitellaan parannustoimenpiteet tai uusi parempi ratkaisu.

Toteutuksen jälkeen seuraa jatkuva kriittisten kohteiden seuranta, vahinkotilanteiden ennakointi ja tilanteen säännöllinen raportointi. Kiinteistöjen kaikkien tilojen olosuhteita säädetään itsenäisesti niin, että ne tyydyttävät asukkaan tarpeet.

Kiinteistöä analysoitava jatkuvasti

Data on sopivien ratkaisujen ja palveluiden kehittämisen ytimessä. Ensimmäisinä askeleina tällä polulla on se, että eri lähteistä saatavaan dataan pohjautuen analysoidaan kiinteistöä jatkuvalla syklillä. Osa analysoinnista voidaan tehdä asiantuntijatyönä, kuten esimerkiksi sähköautonlatauksen etäkatselmointi, jota Helen toteuttaa. Saadun datan ja asiantuntija-arvioiden pohjalta kiinteistölle etsitään ja tarjotaan sopivia ratkaisuja.

Asiakkaiden palvelu- ja ostotottumuksia muokkaavat monet trendit, joista asioiden ostaminen palveluna on vahvassa nousussa. Laajan asiakaslähtöisen palvelutarjonnan toteutus vaatii monenlaisia kumppanuuksia, joissa tuotteet, palvelumallit ja ansaintalogiikat joudutaan miettimään uusiksi. Niistä voi kuitenkin syntyä uusia, pohjoisen vaativissa olosuhteissa kehitettyjä tuotteita, jotka kelpaavat maailmalle vietäviksi.

Kuva: Hannu Pikkarainen Helenistä ja juontaja Kim Väisänen Arctic15-tapahtumassa Helsingissä. Kuvalähde: ArcticStartup

Helen oli mukana järjestämässä Arctic15-tapahtumaa 30.-31.5. teemalla "My Smart Building". Teeman tarkoitus oli kutsua yhteen osaamista suomalaisen kiinteistövarallisuuden ja kotien arvon säilyttämiseksi ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi.

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut