Blogi / 16.8.2019

Kehitämme Vuosaareen tulevaisuuden energiantuotantoa

Helenin hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä roolissa on Vuosaari. Alueelle kohdistuu tulevaisuudessa kolme merkittävää hanketta: meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu, biolämpölaitos sekä materiaalikiertoa tehostava kaupunkijalostamo.

Teksti: Krista Salmela

Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa energiantuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä eikä siten lämmitä ilmastoa. Ahkerointi päämäärän eteen on jo kovassa vauhdissa, ja välietapit ovat selvillä: Hanasaaren kivihiilivoimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, ja Salmisaaressa kivihiili korvataan vuonna 2029.

Vuosaaren hankkeista ajankohtaisin on Helenin voimalaitosten yhteyteen tuleva meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu, jonka rakentaminen alkaa ensi keväänä. Lämpöpumppu käyttää lämmön lähteinä voimalaitoksen omaa jäähdytysvesikiertoa ja meriveden lämpöä, jonka hyödyntäminen tulee olemaan kokoluokassaan ainutlaatuista Suomessa. Lämpöpumppu on tuotannossa vuonna 2022, ja se vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä arviolta 30 000 tonnia vuodessa.

Helen edistää myös uuden biolämpölaitoksen suunnittelua, josta on tarkoitus tehdä investointipäätös ensi vuoden keväällä. Nykyiselle Vuosaaren voimalaitostontille sijoittuvan laitoksen on määrä olla tuotannossa vuonna 2023. Biolämpölaitos kattaa noin neljäsosan Hanasaaren kivihiilen käytöstä. Laitoksella on siis tärkeä rooli Helsingin lämmityksen turvaajana myös talven pakkasjaksoina.

Kolmas Vuosaaren hanke on kehitteillä oleva kaupunkijalostamo, joka aloittaisi toimintansa seuraavan vuosikymmenen aikana. Projektissa Helen yhdistää voimansa Lassila & Tikanojan ja VTT:n kanssa. Uuden sukupolven kaupunkijalostamo vastaa tarpeeseen siirtyä kertakäyttökulttuurista kiertotalouteen: laitoksen tavoitteena on tehdä vaikeasti kierrätettävistä materiaaleista ja biomassasta korkean jalostusasteen tuotteita, kuten uusiomuovia. Jalostamon hyödyntämä teknologia on kaasutus, jossa hiiltä ei vapaudu ilmakehään hiilidioksidina. Jotta jalostamon täysi potentiaali voidaan hyödyntää, kutsumme uudet toimijat mukaan kehittämään kanssamme tulevaisuuden kiertotaloutta.

Nämä hankkeet ovat osa hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistamista, minkä uskomme tapahtuvan ennen kaikkea yhteisvoimin. Pidimmekin kaikille hankkeista kiinnostuneille Vuosaaren energiapäivän, jossa keskustelimme näistä suunnitelmista. Tapahtumassa kierrettiin Vuosaaren voimalaitosalueella, ja asiantuntijamme kertoivat Helenin hankkeista ja toiminnasta.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö