Blogi / 10.6.2019

Hiilineutraali Helen 2035 – näin se tehdään

Helen on matkalla kohti hiilineutraalia energian tuotantoa. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, tuoreen hallitusohjelman mukaan samaan aikaan koko Suomen ja Helsingin kanssa. Kylmä Pohjola toimii suunnannäyttäjänä koko maailmalle ilmastohaasteen ratkaisemisessa.

Teksti: Maiju Westergren

Askeleet hiilineutraaliuteen pähkinänkuoressa

1. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, nostamme uusiutuvan energian osuuden energiantuotannossamme 25 prosenttiin, ja puolitamme kivihiilen käytön vuoteen 2025 mennessä.
2. Luovumme kivihiilestä vuonna 2029.
3. Energiantuotantomme on hiilineutraali vuonna 2035.

Helen lopettaa kivihiilen käytön vaiheittain: Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Hanasaaren lämmöntuotanto korvataan lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla ja Vuosaareen suunniteltavalla biolämpölaitoksella. Salmisaari säilyy tärkeänä energiantuotantoalueena; siellä kivihiili korvataan vuoteen 2029 mennessä. Ratkaisujen suunnittelu on täydessä vauhdissa. 

Alkuvaiheessa lämpöpumppuja, lämpövarastoja ja biomassaa

Investointimme ovat jo täydessä vauhdissa, ja moni asia on jo valmistunut. Esplanadin lämpöpumppulaitos vihittiin käyttöön elokuussa 2018, ja nyt työn alla ovat Katri Valan lämpöpumppulaitoksen laajentaminen yhdellä uudella pumpulla sekä uutta tekniikkaa hyödyntävä merivesilämpöpumppu Vuosaareen. Mustikkamaan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista luolalämpövarastoa rakennetaan parhaillaan vanhoihin, käytöstä poistettuihin öljyluoliin - ennestään meillä on jo käytössä Vuosaaren ja Salmisaaren lämpövarastot. Salmisaaressa vihittiin käyttöön uusi pellettilämpölaitos helmikuussa 2018. Aurinkovoimaloita olemme rakentaneet omiin ja asiakkaidemme kiinteistöihin.

Tulevaisuuden älykäs energiajärjestelmä koostuu monesta ratkaisuista. Ehkä parhaiten sitä kuvaa joustavuus: tuotantoa ja kulutusta voidaan säätää tarpeen mukaan, ja tuotantoa voidaan kehittää jatkuvasti yhä tehokkaammaksi ja ilmaston kannalta parhaita ratkaisuja hyödyntäen.   

Helen on toiminut suunnannäyttäjänä koko olemassa olonsa ajan ja hyödyntänyt toiminnassaan kulloisenkin aikakauden parhaat käytettävissä olevat ratkaisut. Näin teemme nytkin.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö