Blogi / 6.2.2019

Uuden innovaattori ja kehittäjä, tule mukaan!

Energia-alan murros -niminen näytelmä on parhaillaan esityslavoilla. Uusia näyttelijöitä, näyttämön rakentajia ja lavastemestareita haetaan, ilmoittaudu mukaan!  Haluamme Helenissä yhdistää vahvan energiaosaamisemme startuppien ja uusien kasvuyritysten kanssa.

Teksti: Hannu Pikkarainen

Energia-alan murros noudattaa saman tyyppistä käsikirjoitusta kuin minkä tahansa muun toimialan murros, joka on jo kohdannut digitaalisuuden ja internetin voiman. Vain näyttelijät ja lavasteet vaihtuvat. Lavasteet pohjautuvat uusiin teknologioihin, jotka muokkaavat näytelmän kulkua, ja myös uusia rooleja syntyy.

Juonessa energian tuotannon vaihtoehdot kehittyvät ja muuttuvat, ja erilaisia vaihtoehtoja on todella runsaasti. Energiaa tullaan joka tapauksessa aina muuntamaan erilaisista lähteistä ihmiselle käyttökelpoiseen muotoon ja siirtämään sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan.

Uusiutuvan energian tuotanto, energian varastointi ja kierrättäminen muuttavat koko energiajärjestelmää hajautetummaksi, ja sitä mukaa myös järjestelmän hallinnan vaatimukset kasvavat. Näyttämöä taustoittaa ilmastonmuutoksen torjuminen. Uusi lavaste on se, että asiakaskokemuksemme kuluttajina on yhä useammin digitaalinen; hoidamme entistä enemmän asioita älypuhelimella.

Perustarve ei muutu, roolit muuttuvat


Mielenkiintoiseksi toimialamurrosten kehityspolut tekee se, että asiakkaan perustarve ei periaatteessa muutu mihinkään. Jos suljemme hetkeksi pois uudesta teknologiasta kiinnostuneet edelläkävijät, kukaan ns. ”suurten joukkojen” edustaja ei varsinaisesti tahdo esimerkiksi aurinkopaneeleita tai sähköautoa vain niiden itsensä vuoksi. Hän haluaa edullisempaa sähköä tai edullisempaa siirtymistä paikasta A paikkaan B, ja lisäksi tänä päivänä valinnoissa painavat myös niiden ilmastovaikutukset. Mikäli uudet ratkaisut toteuttavat tarpeet paremmin kuin vanhat, hän hankkii ne.

Asiakkaan kannalta perustarve ei muutu, mutta toimialan kannalta kaikki muuttuu. Tarve onkin toteutettu jollakin uudella tavalla, jota kutsutaan esimerkiksi uudeksi palvelumalliksi.

Tyypillisesti sama näyttelijä esittää eri rooleja ja vaihtaa asua välillä. Kuluttajasta tuli sisällöntuottaja Youtuben ansiosta, ja Youtube syntyi siksi, että riittävän monelle tuli edullinen videokuvaa tallentava uusi teknologinen laite eli älypuhelin. Energiatoimialalla vastaavaksi laitteeksi voi ajatella aurinkopaneelin, jolla kuluttajasta tuli myös tuottaja. Uusi teknologia mahdollisti roolin muuttumisen.

Lisäksi esim. tekoälyn hyödyntäminen, digitaaliset ennustemallit ja edulliset IoT-anturit tulevat muokkaamaan energiatoimialan palvelutarjontaa ennen näkemättömällä tavalla.

Mukana Kasvu Openissa ja Digiälykäs huominen -tapahtumassa


Helen on mukana Kasvu Open -ohjelmassa ja Smart Digital Kasvupolun kanssa yhdessä toteutettavassa Digiälykäs huominen -tapahtumassa. Haluamme yhdistää vahvan energia-alan taustamme ja osaamisemme uusien startti- tai alkuvaiheessa olevien yritysten kanssa kirjoittaaksemme seuraavat osat energiatoimialan murroksen näytelmään.

Helenin tavoitteena on kasvattaa erityisesti seuraavia teemoja tukevaa liiketoimintaa: energiatehokkuus, koteihin ja kiinteistöihin liittyvät energiaratkaisut, sähköinen liikenne, aurinkoenergia ja uudet, innovatiiviset energiaratkaisut.

Energia on vahvasti mukana ihmisten asumisessa ja liikkumisessa. Näihin elämänalueisiin liittyy myös paljon dataa, jota voidaan hyödyntää palveluiden ja palvelumallien kehittämisessä.

Sinä digimaailman osaaja ja uuden innovaattori ja kehittäjä, jonka yrityksellä on mielestäsi annettavaa tähän jännittävään näytelmään, ilmoittaudu mukaan!