Blogi / 19.2.2019

Työmaat ovat näyteikkuna Helenin toimintaan

Työmaat ovat näkyvä osa Helenin toimintaa. Yksittäinen työmaa on Helenin väliaikainen julkisivu, josta pidetään huolta, jonka tulee olla turvallinen kaupunkilaisille ja työmaalla työskenteleville, ja joka on tunnistettavissa Helenin työmaaksi. Kaupunkilaiselle työmaa on näyteikkuna Heleniin.

Teksti: Lauri Utriainen

Helsinki tiivistyy ja laajenee samanaikaisesti. Kaupungin kasvu vaikuttaa myös kunnallistekniikkaan ja energianjakeluverkostoon. Helen rakentaa vuosittain uutta lämpö- ja jäähdytysverkkoa noin 15 km ja uusii vanhaa verkkoa noin 9 km. Asukkaiden ja kiinteistöjen kannalta Helsingissä lämpö- ja jäähdytysenergian toimitusvarmuus on jopa maailman mittakaavassa huippuluokkaa optimaalisesti toimivien, hyvin kunnossapidettyjen sekä varmennettujen energianjakeluverkkojen ansiosta.

Meillä on käynnissä jatkuvasti useita kymmeniä lämpö- ja jäähdytysverkkojen työmaita ympäri kaupunkia. Vuosittain lukumäärä nousee 500–600 kohteeseen. Kokoluokiltaan työmaat vaihtelevat muutaman metrin mittaisista korjaustyömaista aina useamman sadan metrin mittaisiin uudisrakennus- ja perusparannustyömaihin.

Työmaat ovat osa kaupungin arkea

Helen on saanut Helsingin kaupungilta vuosittain tunnustusta työmaiden turvallisuudesta ja siisteydestä. Kuitenkin työmaat nähdään valitettavan usein ainoastaan haittana kaupunkikuvassa, eikä niiden tärkeää roolia energiajärjestelmän toimivuuden kannalta ymmärretä. Hyvin usein kaupunkilainen löytää ainoan oman liittymäkohtansa työmaihin niiden ilmestyessä kotikadulle tai työmatkan varrelle. Todellisuudessa yhteys löytyy hyvin läheltä jokaisen arkea: työmaiden kautta varmistamme sen, että sähkö toimii häiriöttömästi ja suihkusta tulee lämmintä vettä.

Työmaiden suuri määrä asettaa haasteita niiden hallinnalle, suunnittelulle ja toteutukselle aikataulullisesti. Lisäksi on otettava huomioon muut työmaat sekä energiaverkkojen toimitusvarmuus, unohtamatta kaupunkilaisia tai liikennettä. Kehitämme jatkuvasti työmaiden hallintaan liittyviä prosesseja ja järjestelmiä, joiden tavoitteena on kehittää työmaatoimintaamme kokonaisvaltaisesti.

Työmaapyöräilijä kiertää työmaita

Teemme jatkuvasti töitä kehittääksemme työmaitamme kaupunkikuvallisesti entistä hyväksyttävämpään suuntaan. Jatkossa kiinnitämme entistä enemmän huomiota työmaiden toimivuuteen ja liikenteen sujuvuuteen.

Kesäksi palkkaamme ensimmäistä kertaa työmaapyöräilijän. Hänen tehtävänään on kiertää työmaita, havainnoida ja raportoida niiden liikennejärjestelyistä sekä osallistua työmaatoiminnan parantamiseen. Kehitämme myös työmaihin liittyvää viestintäämme avoimempaan ja ennakoivampaan suuntaan.

Työmaat ovat välttämätöntä hyvää.

Lue lisää aiheesta

Lämpö