Blogi / 24.6.2020

Helenin webinaarissa keskusteltiin biomassan energiakäytöstä ja biodiversiteetistä

Pidimme 17.6.2020 sidosryhmäwebinaarin aiheesta: Onko biomassan energiakäyttö ja luonnon monimuotoisuus yhteensovitettavissa? Tilaisuudessa kuultiin biodiversiteetin köyhtymisen riskistä ja siitä, kuinka riskiä hallitaan metsien kestävällä käytöllä. Myös Helenin biopolttoaineiden hankinnan kriteerejä esiteltiin.

Teksti: Tea Erätuuli

Helenin vastuullisuuden ja yhteiskuntasuhteiden johtajan Maiju Westergrenin vieraana ja pääpuhujana sidosryhmäwebinaarissa oli Tapio Oy:n johtava asiantuntija Lauri Saaristo.

Saaristo totesi lyhyellä historiakatsauksella, että metsäluonnon monimuotoisuus on lähtenyt köyhtymään ja riski köyhtymisen jatkumiseen on ilmeinen. Tämän estämiseksi Saaristo ehdotti ”turvaamisjoukkoja”: ohjausta, tietoa, vaihtoehtoja, osaamista ja kehittämistä.

Biopolttoaineiden lisääminen tulee tapahtua niin, että samanaikaisesti talousmetsistä löytyy yhä enemmän järeää kuollutta runkopuuta (kuollut pystypuu ja maapuu), lehtipuustoja ja metsätaloudellisesti vähäarvoisten puulajien vanhoja eläviä puita (haapoja, raitoja, leppiä, jaloja lehtipuita yms). Esimerkkejä hyvästä luonnonhoidosta ovat myös muun muassa riistatiheiköt, olemassa olevien lahopuiden varominen korjuukalustolla, säästöpuut, lehtokohteet ja tekopökkelöt.


Kestävyys on koko yhteiskunnan asia

Saariston puheenvuoroa kommentoivat Harri Laurikka Bioenergia ry:stä ja Auvo Kaivola PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry:stä.

Harri Laurikka tähdensi, että koko alan tulee ottaa biodiversiteetin köyhtyminen vakavasti, ja talousmetsien luonnonhoitoon tulisi panostaa. Hän totesi, että energiapuuhankinta on osana koko metsätalouden puuhankintaketjua. Toiminnan keskiössä on osaaminen ja eri osapuolten yhteistyö.

Auvo Kaivola painotti myös, että kestävyys on koko yhteiskunnan asia, yksityisten ja julkisten tahojen yhteistyötä. Asiat ovat yhteensovitettavissa metsätalouden ja luonnonmonimuotoisuuden suhteen.


Helen valitsee vastuulliset kumppanit

Tilaisuudessa Helenin Jari Stenvall esitteli Helenin biopolttoaineiden hankinnan kriteereitä ja Fredrik Forss kävi läpi diplomityötään, joka koski biopolttoaineiden elinkaarta.

Stenvall kävi läpi Helenin hankinnan kriteerejä; taustalla on EU:n direktiivit ja kotimainen lainsäädäntö sekä esimerkiksi Tapion metsänhoitosuositukset sekä YK:n Global Compact monimuotoisuuspykälä. Toimijoiksi valitaan vastuulliset kumppanit. Haluamme tietää biopolttoaineen alkuperän. Tässä auttaa sertifiointi, joka on aina kolmannen osapuolen suorittama. Lisäksi Helen tekee vielä omia auditointejaan.

Fredrik Forss kertoi diplomityöstään, jossa selvitettiin RED II -direktiivin vaikutusta Helenin toimintaan. Hän tarkasteli harvinaisempien polttoaineiden (auringonkukkapelletti, Venäjän puuhake ja suomalainen kantomurska) koko elinkaarenaikaisia päästöjä. Näitä polttoaineita ei Helenissä ole käytetty.

Myös yleisö sai osallistua webinaariin sen interaktiivisessa osuudessa. Tässä vielä yleisön näkemyksiä ja vastauksia:

Suurin osa webinaariin osallistujista on sitä mieltä, että biomassan energiakäyttö ja luonnon monimuotoisuus on yhteensovitettavissa. Hyviä esimerkkejä tuli osallistujien vastauksissa siitä, kuinka omassa elämässä voi tehdä säästävyydellä ja tehokkuudella hyviä valintoja. Toisaalta taas energiayhtiöitä kannustettiin täyttämään tarkat kestävyysvaatimukset sekä kehittämään polttoon perustumattomia energiaratkaisuja.

Pääset katsomaan webinaarin tallenteen Helenin YouTube-kanavalla tai alla:

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus