Blogi / 27.11.2020

Uusi, vähähiilinen lämmitysratkaisu kortteleille

Helen on valmistellut uutta, vähähiilistä energiakonseptia uusille alueille. Työ tukee Helenin ja Helsingin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Teksti: Johannes Isohookana

Energiakonsepti on jatkoa Helsingin kaupungin laatimalle Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmalle, jonka mukaan rakennusten energiankulutuksen tulee alentua merkittävästi ja uusiutuvan energiantuotannon kasvaa. Toimenpideohjelman pohjalta kaupunki tilasi Rambollilta Malmin lentokentän alueen energiaselvityksen, jossa geoenergian ja kaukolämmön yhteiskäyttöön perustuvien lämmitysratkaisujen todettiin olevan potentiaalisimpia niin ilmastopäästöjen kuin kustannustenkin minimoinnin näkökulmasta.

Energiaselvityksen pohjalta Helen lähti jatkotyöstämään Rambollin kanssa uutta energiakonseptia. Työn tarkoituksena oli löytää monistettava lämmitysratkaisu uudisrakentamiseen kilpailukykyisillä elinkaarikustannuksilla ja mahdollisimman pienillä päästöillä.

Ratkaisu yhdistää maalämmön ja kaukolämmön

Työn tuloksena syntyi vähähiilinen korttelienergiakonsepti, joka perustuu korttelin yhteiseen maalämpöä ja kaukolämpöä yhdistelevään lämmitysratkaisuun. Konseptissa korttelikohtainen energiakeskus jakaa energiaa rakennuksille korttelin sisäisen lämmitys- ja jäähdytysverkoston kautta. Energiaa tuotetaan paikallisesti maalämmöllä, minkä lisäksi hyödynnetään kaukolämpöä. Lisäksi konseptiin on mahdollista yhdistää muita lämmönlähteitä, kuten esimerkiksi jäteveden lämmöntalteenottoa tai päivittäistavarakaupan lauhdelämpöjä.

Konsepti eroaa perinteisestä maalämmön ja kaukolämmön yhdistelmästä erityisesti uudenlaisen ohjauksen myötä. Perinteisesti maalämpöä käytetään pääasiallisena lämmöntuotantomuotona, jota täydennetään lisälämmönlähteellä, kuten kaukolämmöllä tai sähköllä silloin, kun maalämpö ei riitä kattamaan lämmön kulutusta.

Järjestelmää ohjataan päästöjen mukaan 

Uudessa konseptissa järjestelmää ohjataan päästöjen mukaan eli käytetään tuotantotapaa, jolla on sillä hetkellä pienimmät päästöt. Käytännössä siis hyödynnetään vähäpäästöistä hukkaenergiavirroista jalostettua kaukolämpöä kevät-kesä-syyskaudella ja suurimman lämmöntarpeen aikana eli talvisin maalämpöä. Näin saavutetaan pienemmät ilmastopäästöt ja säästetään energiakustannuksissa, kun kaukolämpöä käytetään erityisesti silloin kun se on edullisimmillaan ja vähäpäästöisimmillään.

Konseptin mallinnuksessa on käytetty Helenin kaukolämmön sekä koko Suomen sähköntuotannon päästöjä vuosina 2025 ja 2035, jolloin sekä kaukolämmön että maalämmön tuotannossa käytettävän sähkön päästöt ovat nykyistä pienemmät. Selvityksen mukaan korttelin hiilidioksidipäästöjä saadaan konseptin avulla vähennettyä 75 % vuonna 2025 verrattuna täysin kaukolämpöön perustuvaan lämmitykseen.

Vähähiilinen korttelienergiakonsepti on nyt valmis, ja seuraava askel on pilotoida sitä käytännössä ja kehittää konseptia edelleen. Ota yhteyttä, jos sinulla on mielessä sopiva pilotointikohde!

Lue lisää aiheesta

Lämpö