Blogi / 1.9.2020

Miten mahdollistetaan uusi energia-aikakausi kaikille?

Kuinka voimme hyödyntää energiamurroksen tarjoamat mahdollisuudet? Kenelle kuuluu vastuu energiamurroksen luomisessa ja toteuttamisessa? Helen Live -virtuaalitapahtumassa inspiroiduttiin keskustelemaan energiamurroksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Mukana keskustelemassa olivat mm. europarlamentaarikko Ville Niinistö ja Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Helenin vuosittain järjestämä Helen Live -sidosryhmätilaisuus pidettiin 20.8. ensimmäistä kertaa virtuaalisesti, monikameraohjattuna verkkolähetyksenä, Ronja Salmen juontamana. Keskustelu kävi vilkkaana energiamurroksesta ja siitä, kuinka meitä kaikkia tarvitaan murroksen aikaansaamiseksi.

Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström valotti avauspuheenvuorossaan Helenin roolia energiamurroksessa. Hän korosti, että murros on aina mahdollisuus, ja energiamurroksen hyödyntäminen on myös Helenille erittäin tärkeää. Helen haluaa olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuoda uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaisen ulottuville.

- Yksi keskeinen draiveri muutoksessa on yhteiskunnan sähköistyminen. Kaikki sähköistyy, ja sitä myöten energiajärjestelmä kehittyy valtavasti. Se tuo asiakkaille uusia mahdollisuuksia käyttää ja myös tuottaa energiaa, Weckström sanoi.

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali 2035, ja tavoitteeseen pyritään niin nopeasti kuin mahdollista, mahdollisesti jopa etuajassa. Weckström kertoi, että Hanasaaren voimalaitoksen osalta kivihiiltä korvaavat ratkaisut on jo päätetty ja toteutuksessa, ja Salmisaaren voimalaitoksen osalta ratkaisujen suunnittelu on erittäin pitkällä.

Kenellä isoin vastuu energiamurroksessa?

Kenellä on suurin rooli energiamurroksen luomisessa? kysyttiin Helen Liven yleisökysymyksessä. Vastauksista selvisi, että yleisöstä yli puolet oli sitä mieltä, että suurin vastuu on päättäjillä. Neljäsosa yleisöstä taas oli sitä mieltä, että suurin vastuu on energian tuottajilla.

Myös Helen Liven panelistit Business Finlandin Cleantech-johtaja Kaisa Hernberg, Helen Venturesin johtaja Terhi Vapola ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeen vetäjä Tuomas Vanhanen keskustelivat aiheesta. He olivat sitä mieltä, että energiamurros koskettaa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita ja jokainen taho on vastuussa. Hernberg korosti suurten energiankäyttäjien vastuuta niiden koon takia, Vapola taas päättäjien roolia mahdollistajana ja Vanhanen kuluttajien, suurten sähkön käyttäjien ja energian tuottajien vastuuta.

Vapola kertoi Helenin ja Helen Venturesin roolista energiamurroksen keskellä. Helen Ventures etsii kumppaneiksi innovatiivisia kasvuyrityksiä ja yrittäjiä, jotka haluavat uudistaa energia-alaa.

- Emme energiayhtiönä pysty tekemään ihan kaikkea itse. On paljon asioita, jotka tulevat teknologian ja uusien innovaatioiden kautta. Skannaamme startuppeja ja poimimme lupaavimmat helmet, joilla voimme viedä energiamurrosta eteenpäin. Koenkin, että voimme konkreettisesti vaikuttaa energiamurrokseen, Vapola sanoi.

Kaupungit valmiita rohkeille avauksille

Tuomas Vanhasen mukaan kaupungit ovat valmiita toimimaan edelläkävijöinä yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa.

Miten uutta energia-aikakautta rakennetaan yhdessä? Tuomas Vanhanen kertoi tilaisuudessa Energiaviisaat kaupungit -hankkeesta, jota ovat toteuttamassa kuusi Suomen suurinta kaupunkia. Hanke etsii ja kokeilee keinoja niin kiinteistö-, kortteli- kuin kaupunginosatasoisten päästöjen vähentämiseksi. Isot yritykset ovat parhaassa asemassa tekemään kokeiluja, ja Vanhasen mukaan kaupungit ovat valmiita yhä rohkeampiin ratkaisuihin ja toimimaan edelläkävijöinä yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa.

Pauligin vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoi videon välityksellä Pauligin tavoitteellisesta vastuullisuustyöstä. Yksi konkreettinen esimerkki on noin vuosi sitten alkanut hukkalämpöprojekti, jonka odotetaan valmistuvan tänä vuonna. Kahvinpaahdossa syntyvää hukkalämpöä hyödynnetään Pauligin omaan käyttöön ja johdetaan Helenin kaukolämpöverkkoon; tämän yhteistyön tuloksena lämpiää noin 1000 kerrostalokaksiota.

Tilaisuudessa nostettiin esiin tavoitteiden merkitys energiamurroksessa. Energia-ala kehittyy niin huimaa vauhtia, että on mahdotonta tietää varmuudella, mitä kaikkea on tulossa, mutta tavoitteiden pitää olla korkealla.

- Meidän täytyy olla kunnianhimoisesti luomassa uusia ratkaisuja ja miettiä ihan uudella tavalla, miten asioita tapahtuu; tämä ei ole pelkästään teknologiakysymys vaan myös liiketoimintamallikysymys. Tavoitteiden pitää olla vähän ylikunnianhimoiset mieluummin kuin liian pliisut, Kaisa Hernberg totesi.

Energiamurros innostava aihe EU:ssakin

Ville Niinistön mukaan energian tuotannon ja kuluttamisen välinen rajapinta hämärtyy.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö kertoi puheenvuorossaan, miten EU vastaa energiamurroksen haasteeseen ja miten EU:n energia- ja ilmastopäätökset näkyvät suomalaisten arjessa.

- Energiamurros on yksi innostavimpia asioita, joiden parissa tällä hetkellä Euroopan unionissa voi työskennellä. Meillä on käynnissä sellainen murros, että energiantuottaja voi olla lähitulevaisuudessa kuka tahansa, ja energiaa voi tuottaa kymmenillä, sadoilla ellei tuhansilla eri tavoilla. Energian tuotannon ja kuluttamisen välinen rajapinta hämärtyy: yhä enemmän toisen hukkalämpö on toisen energiaa. Se, miten resursseja käytetään tehokkaasti, näkyy punaisena lankana myös siinä, miten EU:n energiapolitiikkaa kehitetään, sanoi Niinistö.

Niinistön mukaan energiamurroksen tahti on niin nopea, että emme aina sitä edes tiedosta. Energiantuotannossa siirrytään hiilineutraaliuteen nopeammin kuin kulutussektorilla. Niinistö totesi, että esimerkiksi Helen on tehnyt jo paljon muun muassa hukkalämmön hyödyntämisessä ja energian varastoinnin kehittämisessä. Nyt ja tulevaisuudessa erilaisten uusien ratkaisujen ja energian varastoinnin yhdistäminen on merkittävä kysymys.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus