Blogi / 12.10.2020

Uutta energiaa Helenin energiaratkaisuihin ja tuotekehitykseen

Energia-ala elää vahvaa murrosta kohti hiilineutraaliutta. Energian tuotantotavat uudistuvat ja fossiilisten käyttö loppuu. Myös energiapalvelut kehittyvät: sähkön, lämmön ja jäähdytyksen rinnalle tulee uusia palveluita, joiden avulla asiakkaat voivat vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä ja helpottaa arkeaan.

Teksti: Sari Mannonen

Olennaisena osana palvelujen kehittämisessä näen erityisesti asiakkaan mutta myös markkinoiden ymmärtämisen sekä systemaattisen ennakoinnin. Lisäksi tarvitaan ketterä, osaava tiimi, innovaatioita, tuote- ja palvelukehitystä, konseptointia ja paljon nopeita, rohkeitakin kokeiluja. Koen erityisen tärkeänä sen, että asiakas otetaan mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Näin syntyy parhaat ideat, ne menestyjät - ratkaisut, joista asiakas ei ehkä osannut uneksiakaan.

Meillä Helenissä hyvän perustan uusille palveluille luovat sähkö, lämmitys ja jäähdytys, joista asiakkaat Helenin hyvin jo tuntevat. Vuosien varrella olemme kehittäneet uusia energiaratkaisuja mm. asiakkaan omaan energiantuotantoon, energian optimointiin ja kokonaishallintaan – näitä ratkaisuja asiakkaamme käyttävät jo eri puolilla Suomea. Meidän tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa ja kehittää yhdessä entistäkin kestävämpiä kokonaisratkaisuja. Kasvuamme kiihdyttää myös Helenin sijoitusyksikön Helen Venturesin sijoitustoiminta, joka laajentaa Helenin toimintapiirin globaaliksi.

Asiakkaiden oma energiantuotanto

Energian tuottaminen itse kiinnostaa yhä useampaa. Tarjoamme ratkaisuja kiinteistökohtaiseen energiantuotantoon omakotitaloista ja kesämökeistä aina kauppakeskuksiin ja tuotantolaitoksiin. Omaa aurinkovoimalaa täydentää mainiosti virtuaalinen tai ja fyysinen sähkövarasto, jonka avulla oman tuotannon saa täysimääräisesti käyttöön. Ja jos oma katto ei mahdollista aurinkovoimalan asentamista, on vaihtoehtona nimikkopaneelin vuokraaminen tai isomman aurinkovoimalaosuuden ostaminen. Valikoimaamme kuuluu myös erilaiset palvelut ja esimerkiksi lämpöpumppu- ja maalämpöratkaisut.

Energiankulutuksen optimointi

Vanhan viisauden mukaan parasta energiaa on säästetty energia. Energiantuotantoratkaisujen lisäksi tarjoamme palveluja energiansäästöön, asumismukavuuden parantamiseen ja kulutuksen optimointiin. Tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme kaikissa energiaan liittyvissä asioissa. Kiinteistöjen hiilijalanjälkeä voi pienentää monin tavoin, ja me tarjoamme siihen parhaat ratkaisut älykkäistä, energiaa säästämään suunnitelluista lämmönjakokeskuksista poistoilman lämmön talteenottoon ja kaukolämmön hyödyntämiseen sekä maalämpöratkaisuihin ja energiatehokkuuspalveluihin.

Sähköinen liikenne

Helenillä on vahva perusta Suomen ensimmäisten sähköisen liikenteen palvelujen lanseerauksessa. Mahdollistamme ympäristöystävällisemmän tavan liikkua toteuttamalla sähköauton latausmahdollisuudet kotona, kaupungilla, työpaikalla ja lomamatkalla tarjoamalla luotettavat ja turvalliset avaimet käteen -ratkaisut sekä yrityksille, taloyhtiöille että omakotitaloihin. Helen Latauksen asiakkaat pääsevät myös lataamaan sähköautoaan eri puolilla Eurooppaa.

Teknologia mahdollistaa, tiimi toteuttaa

Uusien palvelujen kehittäminen vaatii teknologiaa, mutta ennen kaikkea ihmisiä, intohimoa ja motivaatiota - ja rohkeutta uudistua. Meillä Helenissä on vahva asiantuntijajoukko, joka vie energia-alaa eteenpäin monissa eri hankkeissa. Ratkaisut ja tuoteportfolion kehitys -liiketoiminnassa uutta luovat timanttiset tiimit ja vahva vetäjäkaarti:

Tanja Kotro: Tanjan Uudet ratkaisut -yksikössä tehdään alkuvaiheen tuotekehitystä, konseptointia ja validointia asiakaskeskeisesti, ketterän kehityksen menetelmiä hyödyntäen. Tiimi rakentaa kokonaistarjoamaa tunnistamalla ja kokeilemalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittämällä nykyistä tarjontaa.

Minna Junnikkala: Minnan yksikkö kehittää aurinkoon ja tuuleen liittyviä uuden energia-aikakauden ratkaisuja, joita täydentävien digitaalisten palvelujen avulla asiakas saa parhaan tuoton sijoitukselleen. Investoimme voimakkaasti uusiutuvaan tuulienergiaan ja asiakkaammekin ovat aurinkoenergian lisäksi entistä kiinnostuneempia hankkimaan myös tuulisähköä, vaikkapa omasta, nimetystä tuulipuistosta.

Kati Andersin: Katin Sähköinen liikenne -yksikkö jatkaa vahvaa tuotekehitystä ja kartoittaa useita uusia mahdollisuuksia liikkumisen ja liikennesektorin palveluissa. Helen panostaa voimakkaasti sähköiseen liikenteeseen ja tutkii aktiivisesti mm. liikkumisen murrosta, logistiikan uusia tarpeita ja teknologiaa, ja kehittää konsepteja ja palveluita sekä kuluttajille että yritysasiakkaille.

Vesa Harju: Vesa vastaa Älykkäät kiinteistöt -yksiköstä marraskuun alusta. Kiinteistöissä tuotetaan, kierrätetään ja optimoidaan energiaa yhä enemmän. Energiatehokkuuspalvelut, energianhallinnan konseptit ja maalämpöratkaisut ovat tärkeä osa tulevaisuuden hiilineutraaleja kiinteistöjä, joihin voidaan yhdistää monia muita Helenin palveluita ja tuottaa paras kokonaisratkaisu.

Näiden tiimien lisäksi mukana uuden luomisessa on satoja heleniläisiä. Tulevaisuutta ei kuitenkaan rakenneta yksin, vaan apunamme on laaja kaarti kumppaneita, jotka syventävät ja laajentavat osaamistamme entisestään. Unohtamatta tietenkään asiakkaita. Yhdistetään voimat ja kehitetään uutta!   

P.S. Voit kuunnella lisää ajatuksiani tuote- ja palvelukehityksestä 15.10. ilmestyvässä Helenin keskustelusarjassa.