Blogi / 17.5.2021

Kerro ajatuksesi vastuullisuudestamme

Avoin vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa on tärkeä osa Helenin toimintakulttuuria ja vastuullisuustyötä. Sidosryhmäkyselyssä haluamme kuulla sinun mielipiteesi siitä, miten voisimme toimia entistäkin vastuullisemmin.

Teksti: Tea Erätuuli

Toteutamme muutaman vuoden väliajoin laajan sidosryhmädialogin siitä, miten vastuullisuustyömme vastaa heleniläisten ja tärkeimpien sidosryhmien odotuksia ja näkemyksiä.

Verkkodialogilla yhdistämme sidosryhmien laajaa pohdintaa ja Helenin sisäistä työskentelyä. Näin haluamme varmistaa, että sidosryhmien ääntä kuullaan Helenissä. Sidosryhmädialogissa esiin nouseviin asioihin ja niiden merkityksiin syvennytään vastuullisuustyössämme, tuomme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia liiketoiminnoille sekä päivitysehdotuksen johdolle olennaisista yritysvastuuteemoista.

Sidosryhmädialogi toteutetaan edellisiltä kierroksilta tutulla verkkoaivoriihityökalulla, jotta vertailtavuus säilyy hyvänä. Kerromme täällä blogissa kehitystyön tuloksista. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Kysely on auki 31.5.2021 asti.

Osallistu dialogiin tästä

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus