Blogi / 2.3.2021

Kompensointi osana hiilineutraaliutta

Helen tavoittelee hiilineutraalia energiantuotantoa 2035 mennessä. Voisiko hiilidioksidipäästöjen kompensointi olla osaratkaisuna matkalla? Vähentääkö kompensointi aidosti päästöjä vai onko se tuplalaskentaa? Kenen hyödyksi päästövähennykset lopulta lasketaan? Onko se vastikkeellista vai vastikkeetonta? Näitä kysymyksiä käsittelimme webinaarissa.

Teksti: Tea Erätuuli

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager NEFCO:lta kertoi siitä, miten päästövähennyksiä tuotetaan. Hän avasi termistöä, päästövähennysyksiköiden käyttöä sekä lainsäädäntöä.

”Pariisin sopimus on hyväksytty, mutta kansainvälisten markkinamekanismien (Artikla 6) sääntöjä ei ole vielä hyväksytty. Pariisin sopimuksen maakohtaiset päästötavoitteet – nyt myös kehittyvillä mailla –muuttavat lähtökohtia. Neuvotteluissa keskeisiä kysymyksiä ovat päästövähennysten kaksoislaskennan välttäminen ja päästövähennysten siirto maasta toiseen. Markkinamekanismien YK-tasolla sovitut säännöt tulevat vaikuttamaan osaltaan myös vapaaehtoisiin kompensaatiomarkkinoihin, kun kaksoislaskentaa pyritään välttämään”, Hämeenkoski avasi problematiikkaa.

    

Case-esimerkit kompensoinnin roolista ja ilmastotoimista kohti hiilineutraaliutta esitteli Paulig Oy:n vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen.

Rankinen kertoi, että tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen lisäksi Paulig tähtää hiilineutraaliin omaan tuotantoon vuoden 2023 loppuun mennessä. Kompensaatiohankkeiden osalta portfolio on vielä kehityksessä, mutta sen fokuksessa on uskottavuus (todellinen, lisäinen hiilenpoisto), todennettavuus ja kustannustehokkuus. Uskottavalle kompensaatiolle asetettujen perusperiaatteiden tulee toteutua.

”Tavoitteena myös kehittää omaan arvoketjuun kohdistuvia insetting-hankkeita, kuten esimerkiksi kahvintuotannossa istuttamalla puita kahvitilojen yhteyteen ja edistämällä uudistavia viljelykäytäntöjä” kertoi Rankinen.

Helenin Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Rauno Tolonen avasi Helenin hiilineutraaliuspolkua kertomalla jo käynnissä olevista investoinneista ja suunnitelmia eri tulevaisuuden vaihtoehdoista. Kompensointi on monivivahteinen asia.

"Jotta globaalit päästöt aidosti vähenisivät, Suomen pitää kasvattaa omaa kansallista tavoitettaan kompensoinnin verran tai jättää vapaaehtoiset ja markkinaehtoiset kompensoinnit pois kansallisesta taseesta. Vaihtoehtona voisi olla päivitetty asiakaslupaus: Tämä kompensointi edistää Suomen hiilinielutavoitteeseen pääsemistä", Tolonen sanoi.

Helenillä lähtökohtana on, että ensisijaisesti vähennetään päästöjä, ja kompensaatio on täydentävä toimenpide, jota käytetään lähempänä hiiilineutraaloiuden tavoitevuotta. Jos asiakkailla on kuitenkin tarvetta saavuttaa omat tavoitteensa vaikka lämmityksen osalta nopeammin, on mahdollisuutena hankkia päästötöntä Kiertolämpöä. Helenin jäähdytystuotteet ovat olleet päästöttömiä vuoden 2020 alusta lähtien.

Kiitos kaikille webinaariin osallistujille!

Katso webinaarin tallenne:Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus