Blogi / 14.10.2022

Johtamisen suunta energia-alan murroksessa

Energia-alan murroksen kerroksellisuus näkyy juuri nyt monitahoisesti. Uudenlaista epävarmuutta ja volatiliteettia ovat aiheuttaneet muiden muassa Ukrainan sota, ilmastonmuutos ja osaajamarkkinaan liittyvät haasteet. Muutos haastaa johtajuutta, mutta antaa edelläkävijöille uudenlaisen paikan vaikuttaa.

Teksti: Taina Kokkarinen

Kun toimintaympäristö muuttuu, myös johtamisen on muututtava. Siinä missä ennen viestintä, PowerPoint-diat, KPI-johtaminen ja kontrolli toimivat mainiosti, tässä ajassa kohtaamiset, dialogit ja jatkuva ison kuvan luotaaminen, sen kytkeminen käytännön tekemiseen sekä psykologisen turvallisuuden luominen on osa modernin johtajan työkalupakkia. Johtajan ei tarvitse tietää kaikkea, mutta hänen tulee osoittaa kiinnostusta ja olla avoin uudelle. Moderni johtaja toiminnallistaa tavoitteita, hyödyntää ja seuraa dataa, mutta johtaa ihmisiä. Tämän ajan johtajan uskottavuus syntyy inhimillisyydestä ja empatiasta.

Helenissä olemme jo pitkään systemaattisesti kehittäneet johtamista ja kulttuuria. Käymme jatkuvasti keskustelua siitä millaisella johtajuudella menestymme myös tulevaisuudessa. Tuomme tähän tarkasteluun oman vahvan kokemuspohjamme ja tilannekuvan sekä haemme aktiivisesti pallotteluseinää niin akateemisilta professoreilta kun työelämätutkijoilta ja liiketoimintavaikuttajilta. Viime aikojen johtamiskeskustelussa on puhututtanut muun muassa psykologinen turvallisuus, osallistaminen ja inklusiivisuus sekä innovaatiokulttuuri.

Veimme Helenissä johtamiskeskustelun askeleen pidemmälle hakemalla avoimella paneelikeskustelulla uutta suuntaa johtajuudelle. Nordic Business Forumin yhteydessä järjestämässämme Jälkiviisaat-keskustelussa reflektoimme muun muassa Harward Business Schoolin professorin Amy Edmondsonin puheenvuoroa. Hänen tutkimustensa mukaan organisaatiot, joissa on korkea psykologinen turvallisuus ja korkeat suoritusstandardit, huippusuoriutuu. Erityisesti tämä mitataan tilanteissa, joissa on epävarmuutta, kompleksisuutta ja volatiliteettia — eli toimintaympäristössä, joka on energia-alan uusi normaali. Psykologinen turvallisuus on edellytys myös innovatiivisuudelle ja inkluusiolle. Se on keino, jonka kautta saadaan kaikkien äänet kuuluviin. Tutkimusten mukaan organisaatiot, joilla on inklusiivinen työkulttuuri, ovat kuusi kertaa todennäköisemmin innovatiivisia ja ketteriä.

Inhimillisyys ja empatia on meissä sisäänrakennettuja. Kuitenkin paineistetussa tilanteessa ihmisen ajattelu kapenee ja selkärankareaktio puskee päälle, jolloin usein tiedostamattomat tunteet ja uskomukset ottavat vallan. Vahva itsetuntemus ja tunneälytaidot ovat epätoivotun käyttäytymisen kova suoja. Niitä tarvitaan energiamurroksen selättämisessä. Helenissä olemme tarttuneet toimeen ja viemme johtamisen kehittämisen uudelle tasolle tukemalla itsetuntemuksen kasvattamista osana johtamisohjelmiamme, kehittämällä tämän ajan johtamistaitoja ja kulttuuria sekä edistämällä niitä tukevia rakenteita vastaamaan kompleksista toimintaympäristöä. Asetamme riman korkealle, mittaamme ja palkitsemme tuloksista: Helenissä johtaminen on osa tulospalkkiokriteeristöä.

Helenissä johtoa saa ja pitää haastaa. Tarvitsemme kaikki hyviä kysymyksiä ajattelumme kirkastamiseksi. Uskomme, että hyvän johtamisen keinoin varmistamme paikkamme edelläkävijänä jatkossakin.

Lue lisää aiheesta

Helen