Blogi / 8.9.2022

Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen on tylsä ja toimiva ratkaisu energiakriisiin

Yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat ovat palvelleet Suomea hyvin. Nyt markkinat ovat kriisissä, ja poliittinen paine keksiä nopeita ratkaisuja on kova. Sähkön kulutuksen vähentäminen on kuitenkin ainoa nopea keino energian hinnannousun hillitsemiseen.

Teksti: Maiju Westergren

Monista muista hyödykkeistä poiketen sähkö täytyy tuottaa samaan aikaan kun se kulutetaan. Vaihtoehtoisesti sitä pitää olla varastossa esimerkiksi sähköakuissa tai padotuissa altaissa vetenä. Koska Suomi on kiinteässä yhteydessä Pohjoismaiden ja Baltian sähköverkkoihin, meidän ei ole tarvinnut varautua tuottamaan kaikkea tarvittua sähköä itse. Yhteiset sähkömarkkinat ovat myös laskeneet hintoja, kun edullisimmin tuotettua sähköä on pystytty siirtämään rajojen yli sinne, missä sitä tarvitaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on tilanne sähkömarkkinoilla kriisiytynyt, eikä se ole kenellekään osapuolelle hyvä: ei sähkön tuottajalle, sähkön myyjälle tai varsinkaan sähkön kuluttajalle. Ei ole kenenkään etu, että hinnat ovat näin korkeita.

Jotta kriisiin voidaan löytää mahdollisimman toimivat ratkaisut, on pidettävä mielessä sähkömarkkinoiden toimintaperiaate. Sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä, jonne sähköntuottajat sekä asiakkailleen sähköä ostavat tahot jättävät tarjouksensa edellisenä päivänä. Seuraavan päivän tuntihinnat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan ja usein niin, että korkean kulutuksen päivänä myös sähkön hinta on korkeampi. Sähkön hintaan voi siis vaikuttaa kahta kautta: tuotantoa lisäämällä tai kulutusta vähentämällä. Ehdottomasti nopein keino vaikuttaa sähkön hintaan on kulutuksen vähentäminen, ja erityisesti niinä tunteina vuorokaudesta, kun sähkötehosta on niukkuutta ja hinta on korkea.

Lainsäädännöllä voidaan jouduttaa uuden tuotannon rakentamista

Asiakkaiden kulutusjoustosta on puhuttu jo pitkään, mutta alhainen hintataso energiamarkkinoilla ei ole tähän mennessä kannustanut asiakkaita joustamaan hinnan mukaan tai yrityksiä kehittämään joustoa helpottavia palveluja.

Asiakkaille on pääsääntöisesti tarjottu määräaikaisia sähkösopimuksia kiinteällä 24 kuukauden hinnalla. Korkea sähkön markkinahinta ja vaadittavat vakuudet ovat nyt johtaneet siihen, että Helenkin tarjoaa pörssisähkötuotteen lisäksi ainoastaan 12 kuukauden määräaikaisia sähkösopimuksia, joiden hinta on kova korkean markkinahinnan ja ison riskin takia. Tilanne markkinoilla on niin sumea, että on asiakkaankin kannalta usein järkevämpää ottaa pörssihintainen sähkö ja nähdä hiukan vaivaa siinä, että ajoittaa isoimman kulutuksen iltaan ja yöhön.

Tulevaa talvea pidemmällä aikavälillä vähäpäästöisen tuotannon lisääminen on tärkeää. Piakkoin odotetaan Olkiluoto 3:n pääsevän kaupalliseen käyttöön, ja myös useita tuulipuistoja on tulossa tuotantoon. Markkinat kuitenkin osaavat näitä odottaa, eikä lisääntyvä tuotanto laske markkinahintoja merkittävästi.

Jotta uuden tuotannon rakentaminen olisi mahdollisimman nopeaa, olisi tärkeää sujuvoittaa uusien laitosten luvitusta. Esimerkiksi uuden tuulivoimapuiston kokonaisrakennusaika on tällä hetkellä noin 10 vuotta, josta suurin osa menee luvitus- ja kaavoitusprosesseihin. Myös ydinenergianlainsäädäntöä tulisi kehittää ripeästi, jotta modulaarisen pienydinvoiman rakentaminen tulisi mahdolliseksi. Lisäksi on huomioitava, että tarvitsemme kestävää bioenergiaa siirtymäkaudella fossiilisista ei-polttamalla tuotettuun energiaan. Bioenergian hintaa nostavia tai käyttöä vaikeuttavia poliittisia päätöksiä pitää nyt välttää.

Ennustettava toimintaympäristö on investointien elinehto

On ymmärrettävää, että keinoja energian hinnannousun hillitsemiseen etsitään nyt kissojen ja koirien kanssa. Osa ehdotuksista saattaisi kuitenkin aiheuttaa energiamarkkinoilla entistä suurempia ongelmia.
Esimerkiksi tuuli-, vesi- ja ydinvoiman verottaminen eli windfall-vero toisi lisätuloja valtion kassaan, mutta ei laskisi sähkön hintaa. On helppo ajatella, että sähkön äkillinen hinnannousu on tuonut päästöttömälle tuotannolle ansiotonta arvonnousua, mutta näin markkinoiden kuuluukin toimia.

Yhtiöt, jotka ovat uskaltaneet investoida vähäpäästöiseen tuotantoon ja vähentäneet samalla riippuvuuttamme venäläisestä energiasta, keräävät nyt voittoa sijoituksilleen. Näillä voitoilla voidaan yhtiöstä riippuen esimerkiksi kompensoida muusta toiminnasta tulevia ja kriisistä aiheutuvia lisäkuluja, kehittää uusia ratkaisuja tulevaisuuden energiajärjestelmän tarpeisiin tai investoida uuteen tuotantoon. Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on perusedellytys investointien tekemiselle. Veromallin äkillinen muuttaminen vähentäisi halukkuutta investoida vähäpäästöiseen ja kotimaiseen energiaan, kun sitä eniten tarvitaan. On erittäin kriittistä, että markkinaa tuetaan ja rauhoitetaan, mutta sääntöjä tai verotusta ei kriisin keskellä ei ole syytä lähteä muuttamaan.

Vaikka tilanne on vaikea, se ei ole toivoton. Hintojen nousu koettelee myös meitä, mutta Helen on vakavarainen yhtiö, ja pystymme nyt ja jatkossa tarjoamaan asiakkaillemme toimitusvarmaa energiaa ja laadukkaita tuotteita ja palveluita.

Lue lisää aiheesta

Fiksu energiankäyttö