Blogi / 1.6.2022

Mahdollistamassa kotimaista aurinkosähköä kaikille

Ilmastonmuutoksen ja nykyisen maailmantilanteen myötä kotimainen uusiutuva energia on kysytympää kuin koskaan aikaisemmin. Aurinkovoimalan hankinta on helppo ja kustannustehokas tapa pienentää hiilijalanjälkeä ja tasata sähkönhintojen vaihtelua niin kotitalouksissa kuin yrityksissä. Aurinkosähkö nousee kuluttajatutkimuksissa esiin maineeltaan arvostetuimpana energiantuotantomuotona.

Teksti: Minna Junnikkala

Aurinkovoimaloiden kysyntä onkin viime vuosina kasvanut merkittävästi ja voidaan sanoa, että markkina on kiihtymisvaiheessa. Aurinkosähkön osuus kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä on tällä hetkellä alle prosentin, mutta ennustamme noin 35 % vuosittaista kasvua. Kivihiilen ja kaasun tuonnin loppuminen Venäjältä tulee nopeuttamaan aurinkosähkön kysynnän kasvua Suomessa.

Aurinkovoimalalla asiakas pystyy itse tuottamaan vuosittaisesta sähkön tarpeestaan keskimäärin 15–30 % omassa kiinteistössään. Jos asiakas haluaa hankkia koko tarvitsemansa sähkön uusiutuvana aurinkosähkönä, on markkinoilla ollut tarjolla kansainvälisiä, esimerkiksi Espanjassa tuotetun aurinkosähkön, alkuperätakuita. Tulevaisuudessa kotimaistakin aurinkosähköä on tarjolla.

Aurinkopuistot tulevat Suomeen

Aurinkopuisto tarkoittaa aurinkovoimalaa, joka rakennetaan kattojen sijasta maaperälle ja tuotettu sähkö menee suoraan sähköverkkoon yksittäisen kuluttajan tai yrityksen sijasta. Aurinkopuistoja on rakennettu kansainvälisesti jo pitkään. Kooltaan ne voivat olla useita satoja hehtaareita ja voivat tuottaa sähköä jopa ydinvoimalan verran vuodessa. Pohjoismaista Ruotsiin on rakennettu viime vuosina ensimmäisiä teollisen luokan aurinkovoimaloita.

Suomessa on muutamia teollisen luokan aurinkovoimaloita rakennettu maaperälle, mutta niissä aurinkosähkö tuotetaan suoraan tietylle yritys- tai julkishallinnon asiakkaalle. Suuria teollisen luokan aurinkopuistoja, jotka syöttäisivät aurinkosähköä suoraan verkkoon, ei vielä ole. Kohonneet sähkön hintaennusteet, asiakkaiden vastuullisuustavoitteet ja aurinkosähkön komponenttien hintojen lasku ovat luoneet edellytykset rakentaa teollisen luokan aurinkopuistoja Suomeen.

Teollisen luokan aurinkopuistoja tulee nousemaan ympäri Suomea esimerkiksi entisille turvesoille ja vanhoille kaivosalueille sekä erilaisille joutomaille. Aurinkopuistosta ei aiheudu ympäristölle merkittävää visuaalista haittaa tai häiritsevää melua, ja sen rakentaminen on kevyt ja nopea prosessi. Puiston rakentaminen kestää muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen. Kunnat ja maanomistajat hyötyvät aurinkopuistoista maanvuokran muodossa, joka voi olla suuressa teollisen luokan puistossa jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Samalla kunnat lisäävät positiivista imagoaan ollessaan mukana kasvattamassa Suomen uusiutuvan sähköntuotannon määrää.

Suomalainen kuluttaja tai yritys voi jatkossa hankkia sähkönsä kotimaisena aurinkosähkönä erilaisilla sähkönhankintamalleilla, kuten sertifioituna aurinkosähkönä tai PPA (Power Purchase) -mallilla, jossa asiakas maksaa sovitun e/kWh mukaista maksua.

Laajalla tuoteportfoliolla kotimaista aurinkosähköä tarjolla jokaiselle asiakkaalle

Helenillä on lähes 10 vuoden historia aurinkosähkön kokonaistoimittajana. Myymme avaimet käteen aurinkovoimalaratkaisuja kotitalouksiin, kiinteistöihin ja yritysasiakkaille. Hallinnoimme koko aurinkosähköjärjestelmien arvoketjua itse: hankimme materiaalit suoraan kansainvälisiltä valmistajilta, suunnittelemme ja rakennamme aurinkovoimalat yhdessä kumppaniverkostomme kanssa ja tarjoamme kattavat digitaaliset raportointi-, valvonta- sekä huoltopalvelut. Tällä tavalla pystymme varmistamaan tasaisen laadun, kohtuullisen hintatason ja takaamaan markkinoiden varmimman aurinkosähköntuoton asiakkaalle.

Tuoteportfoliomme on Suomen aurinkosähkömarkkinan laajin ja olemme vieneet markkinaa eteenpäin useilla kansainvälisesti palkituilla innovaatioilla, kuten nimikkopaneeleilla, jossa asiakas voi vuokrata aurinkopaneelin Helenin omistamasta aurinkovoimalasta.

Suomen teollisen luokan aurinkosähkömarkkina on vasta muodostumassa ja me Helenillä haluamme lähteä vauhdittamaan markkinaa! Helen Oy:n ensimmäinen aurinkopuisto nousee Nurmijärvelle Tampereen tien varteen kesän 2022 aikana. Seuraava puisto tulee nousemaan Uudellemaalle talven 2022–2023 aikana. Tulevina vuosina tulemme rakentamaan aurinkopuistoja Suomeen useiden satojen megawattien verran. Aurinkopuistot tulevat Helen Oy:n omistukseen ja myymme itse tuotetun aurinkosähkön. Kartoitamme parhaillaan sopivia maa-alueita ja rakennamme kumppaniverkostoa.

Haluamme tuottaa kotimaista aurinkosähköä suuressa mittakaavassa ja tarjota aurinkosähköä asiakkaillemme laajalla tuotevalikoimalla; avaimet käteen aurinkovoimaloista aurinkosähkösopimuksiin, jolloin jokainen asiakas kerrostalossa asuvasta kuluttajasta suuryrityksiin voi valita itselleen sopivan tavan hankkia aurinkosähköä!

Lue uusimmasta aurinkopuistohankkeestamme

Lue lisää aiheesta

Aurinkoenergia Hiilineutraalisuus