Blogi / 7.9.2022

Meriveden lämmöntalteenottohanke kehitysvaiheeseen - ainutlaatuisen hankkeen raami täydentyy yksityiskohdilla

Ainutlaatuinen on oikea sana kuvaamaan Helenin Salmisaareen suunniteltua meriveden lämmöntalteenottohanketta, joka on edennyt noin kaksi vuotta kestävään suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen. Hankkeessa Salmisaareen rakennettaviin lämpöpumppuihin johdettaisiin merivettä ympäri vuoden. Lämpöpumput hyödyntävät jopa alle +2-asteista merivettä sekä sähköä kaukolämmön tuotantoon.

Teksti: Jaakko Tiittanen

Hanke on syystäkin herättänyt paljon mielenkiintoa. Meriveden hyödyntämiseen liittyvät selvitykset ja meriveden valjastamista lämmöntuotantoon on tutkittu Helenissä jo vuodesta 2016. Voisikin todeta, että meillä on huolella luotu raami, jota alamme nyt yksityiskohtien kanssa täydentämään kehitysvaiheessa yhdessä allianssipartnereidemme ACCIONAN ja YIT:n kanssa. Virallinen allianssin kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin tiistaina 6.9.2022 Helsingissä.

Meriveden lämmöntalteenottoprojekti koostuu kahdesta osasta, merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoksesta. Merivesijärjestelmä, jota nyt lähdetään kehittämään yhdessä maailmanluokan allianssipartnereidemme kanssa, sisältää arviolta 17 kilometriä pitkän vedenottotunnelin, joka todennäköisesti toteutetaan tunneliporauslaitteella (TBM = Tunnel Boring Machine). Tunnelinporauslaitetta hyödynnettäisiin suomalaisessa kallioperässä ensimmäistä kertaa tässä kokoluokassa. Lisäksi merivesijärjestelmä sisältää arviolta 9 km pitkän vedenpurkutunnelin. Partnerillamme ACCIONAlla on monen vuoden kansainvälinen kokemus tunneliporakoneella toteutetuista hankkeista ja YIT on kansainvälisestikin tunnettu kalliorakentamisen huippuosaaja.

Samaan aikaan merivesijärjestelmän kehitysvaiheen kanssa teemme lämpöpumppulaitoksen perussuunnittelua ja valmistelemme laitoksen päälaitteiden kilpailutuksia. Lisäksi tulemme lähiaikoina tekemään tunnelia varten laajoja kallioperätutkimuksia merellä ja Salmisaaren alueella.

Suunnittelu- ja kehitysvaiheessa kehitämme esisuunnittelussa suunniteltua toteutusmallia yhdessä partnereidemme kanssa eteenpäin määritellyillä välitavoitteilla. Ensimmäinen tavoitteemme on määritellä hankkeen toteutuksen lopullinen laajuus ja toteutustapa (mm. tunnelin pituus). Tämän jälkeen keskitymme hankkeen toteutuksen tarkempaan suunnitteluun. Aikataulu ja kustannusarvio tarkentuvat suunnittelutyön edetessä. Kehitysvaiheen lopussa on tavoitteena päättää arviolta viisi vuotta kestävään toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) alkoi toukokuussa 2021, ja on nyt selostusvaiheessa. Selostusvaiheessa arvioidaan ja vertaillaan hankkeen vaikutuksia ympäristöön. Olemme tehneet merialueella mm. kalastoselvityksiä sekä pohjaeläimiin ja merenpohjan sedimentteihin liittyviä tutkimuksia. Olemme tehneet merellä kahtena talvena myös lämpötilamittauksia, joilla olemme selvittäneet meriveden lämmön saatavuutta talviaikaan. Tulemme jättämään YVA-selostuksen yhteysviranomaiselle alkuvuodesta 2023, jonka jälkeen pääsemme valmistelemaan ja hakemaan hankkeen edellyttämiä lupia.

Näemme ympäristö- ja hukkalämpöjä hyödyntävät lämpöpumput tärkeässä roolissa muutoksessa kohti hajautettua energiajärjestelmää, jossa energiaa tuotetaan hiilineutraalisti maasta, ilmasta, vedestä sekä hukkalämmöistä sekä tavoitteessamme saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Energia-alustamme, eli lämpö- ja jäähdytysverkko, tarjoaa mahdollisuuden yhdistää innovatiivisia teknologioita ja tuotantotapoja. Vuosaaren voimalaitoksellamme on jo tänä vuonna otettu käyttöön meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu.

Meriveden lämmöntalteenottohankkeemme olisi toteutuessaan merkittävä rooli Helsingin lämmöntuotannossa tämän vuosikymmenen jälkeen. Varsinaisen investointipäätöksen puntaroinnin aika on vasta huolellisesti tehdyn suunnitteluvaiheen jälkeen. Se vaatii, että kehitysvaiheessa saamme täydennettyä raamit, jotka ovat tämän erittäin mielenkiintoisen hankkeen perusta.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö