Blogi / 3.6.2022

Rajatonta energiaa World Economic Forum talousfoorumissa

Yksi maailman merkittävimmistä talousfoorumeista, World Economic Forum (WEF), järjestettiin toukokuun lopulla Sveitsin Davosissa. Paikalle kokoontui kaiken kaikkiaan yli 2 000 johtajaa ja johtavaa asiantuntijaa ympäri maailmaa. Minulla oli kunnia olla mukana osana Finnish Flown organisoimaa Suomen delegaatiota yhdessä tiimiläiseni Kristiina Siilinin kanssa, joka edusti Davosissa Suomea Finnish Flow -ohjelman kautta. Kristiina oli yksi ohjelman kahdeksasta nimetystä alle 35-vuotiaasta muutoksentekijästä.

Teksti: Sari Mannonen

Silmiä avaava, uniikki ja yhteisöllinen kokemus

WEF-viikko oli täynnä lukemattomia tapahtumia, mahtavia paneeleita ja keskusteluita muun muassa ilmastosta, tulevaisuuden kaupungeista, teknologioista, innovaatioista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Kaikessa korostui kokemusten ja tuoreiden näkökulmien jakaminen. Johtajat kokoontuivat löytämään lisää keinoja ilmastonmuutoksen estämiseksi, yritykset ympäri maailmaa esittelivät viimeisimpiä mullistavia teknologioitaan ja liiketoimintamallejaan, edelläkävijät verkostoituivat ja innovoivat yhdessä tunnistaen uusia tapoja ratkoa globaaleja haasteita kuten käsillä oleva energiakriisi.

Viikon kolme kuuminta puheenaihetta: web3, metaverse ja vaikuttava sijoittaminen

Teknologisesti mullistavilta aiheilta kuten metaverse, web3 ja NFT ei voinut Davosissa välttyä. Energiaan liittyen oli kiinnostavaa kuulla näiden teknologioiden mahdollisuuksista ja sovelluksista energiamurroksessa, missä ne voivat olla rakentamassa läpinäkyvää verkostoa todentamiseen ja hajautetun energiaekosysteemin pyörittämiseen. Kyseessä ei ole pelkästään tulevaisuuden oppimisalusta tai paikka upota virtuaalitodellisuuteen. Energian ja ilmaston näkökulmasta oli havaittavissa, kuinka kaikkia askarrutti ratkaisujen löytyminen systeemitasolla toimialojen ylitse. Kävi myös hyvin selväksi, että Ukrainan sota on vauhdittanut investointeja uusiutuvaan energiaan vaikkakaan tahti ei ole vielä lähellekään riittävän nopea. Meillä on edelleen edessä epämiellyttävä ongelma, kuinka skaalaamme uusiutuvan energian investoinnit niin, ettei lyhyellä aikavälillä fossiilitalous pääse kasvamaan.

Finnish Flow:n järjestämät tapahtumat käsittelivät tulevaisuuden kaupunkeja eri teemojen kautta

Kristiinalle yhtenä muutoksentekijänä viikko Davosissa Maailman talousfoorumissa oli unohtumaton, ja suhteutti asiat uuteen perspektiiviin. ”Olen iloinen, että sain edustaa Suomea ja jakaa Helenin merkittävää työtä tulevaisuuden energia-alustan rakentamiseksi, jolla mahdollistamme suomalaisille kestävää elämää ja liikkumista. Kävimme tulevaisuuden energiaan liittyen vilkasta keskustelua osana energiapaneelia. Meidän yksi tärkeimmistä tehtävistä on skaalata kestävät energiainvestoinnit, mutta tarvitsemme silti innovaatioita, tutkimusta, koulutusta sekä teknologian kehitystä, jotta emme olisi liian lyhytkatseisia. Vihreän siirtymän tarve on akuutti, ei vain länsimaissa vaan globaalisti”, hän sanoo.

Mieleenpainuvimmat asiat: kannustaminen, investoinnit, systemaattinen suunnittelu ja tulevaisuuden mahdollistavien teknologioiden ja innovaatioiden omaksuminen

  1. Jotta saamme aikaan muutosta, meidän tulee ymmärtää mistä ihmiset motivoituvat ja miten kannustaa heitä siinä. Meidän täytyy luoda kiireen tuntu - mitata ja antaa datan näyttää muutosta vaativa nykytila ja sen jälkeen kannusta ihmisiä kohti muutosta.

  2. Puhumme paljon vaikuttavasta sijoittamisesta. Haluamme myös mitata esimerkiksi SDG tavoitteiden kautta sijoitusten vaikutuksia vastuullisuuteen. Globaali vaikuttavuus ei kuitenkaan ole mitattavissa lyhyen aikavälin kannattavuudella tai yksittäisten SDG-mittareiden kautta, vaan tukemalla kehittyviä maita puhtaan energian mahdollistavan infrastruktuurin rakentamisessa.

  3. Meidän tulee keskittyä systemaattiseen kaupunkisuunnitteluun erityisesti tulevaisuuden megakaupunkeja silmällä pitäen, jotka tulevat kasvamaan juuri kehittyviin maihin. Tässä suunnittelussa web3:n kaltaiset teknologiat ovat mahdollistamassa kestävän tasapainon löytämistä luonnon ja rakennetun ympäristön välillä.

  4. Systeemitasolla tarvitsemme isoja liikkeitä, joilla käännämme lineaaritalouden suunnan kiertotalouteen ja turvaamme maapallon. Pienemmässä mittakaavassa maailmassa on mielettömästi potentiaalisia kasvuyrityksiä, jotka ratkovat tarkasti mietittyjä yksittäisiä ongelmia, kuten rakentavat läpinäkyvää CO2 määrän seurantaa tai kehittävät hiilelle markkinaa, jotka tulee yhdenmukaistaa systeemitason kehityksen kanssa.

Otimme Davosin haltuun ja teimme Suomesta viikon polttavimman puheenaiheen

Energiamurros on käsillä emmekä voi valita uuden kehityksen ja innovaatioiden tai olemassa olevan teknologian käyttöönoton välillä. Se, millä vauhdilla päätämme investoida, työskennellä yhdessä yli toimialarajojen, innovoida uusia ratkaisuita sekä rakentaa ongelman ratkaisuun keskittyviä yhteisöjä ja aloitteita, on meistä itsestämme kiinni.


Sari Mannonen
, johtaja, Ratkaisuliiketoiminta ja portfolion kehitys, Helen
Kristiina Siilin, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Uudet ratkaisut ja kasvuportfolio, Helen

Lue Kristiinan ajatuksista ennen Davosia

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut