Blogi / 24.11.2022

Sähkömarkkinat, sopimukset ja hinnat - mistä tässä on kyse?

Tänä syksynä on aiheestakin ihmetelty, miten sähkömarkkinat oikein toimivat, miten sähkön hinta muodostuu ja miksi sähkö on niin kallista. Aikaisemmin stabiili sähkömarkkina ei ole ollut kovin kiinnostava. Nyt se on. Helenin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Maiju Westergren kertoo mistä tässä kaikessa on kyse.

Teksti: Maiju Westergren

Miksi sähkö on kallista?

Sähkön hinta on korkea niin meillä Suomessa kuin koko Euroopassa. Miksi sähkö on niin kallista? Juurisyy on, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä siitä seuranneet energiapakotteet ja erityisesti maakaasun tuonnin loppuminen sekoittivat energiamarkkinat. Energian ja erityisesti maakaasun tarjontaan tuli iso lovi. Se toi merkittävän häiriön sähkön kysynnän ja tarjonnan väliseen tasapainoon. Yhtäkkiä olimme tilanteessa, jossa kysyntää oli paljon enemmän kuin oli tarjontaa ja hinnat nousivat lähes paniikinomaisesti. Pureudutaan tähän tarkemmin.

Miten sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu sähköpörssissä tunneittain kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähköllä on sähköpörssissä yksi hinta, joka on sama niin sähköntuottajille kuin sähkön vähittäismyyjille. Kun on paljon tarjontaa, hinta on edullinen, ja kun tarjontaa on vähän suhteessa kysyntään, hinta on kallis.

Kun halutaan alentaa sähkön hintaa, siihen on kaksi keinoa: sähköntuotannon lisääminen tai kulutuksen vähentäminen. Uuden tuotannon rakentaminen luvituksineen vie useita vuosia, joten nopein keino vaikuttaa sähkön hintaan on vähentää kulutusta.

Miksi kiinteähintaiset sopimukset ovat tällä hetkellä kalliita?

Tällä hetkellä asiakkaille on tarjolla pääsääntöisesti kahden tyyppisiä sähkösopimuksia, pörssihintaan sidottuja ja kiinteähintaisia määräaikaisia. Mikäli asiakas on valinnut pörssihintaisen sopimuksen, hänen sähkönsä hinta muuttuu joka tunti sen mukaan, mikä on tuotannon ja kulutuksen suhde markkinoilla. Pörssisähkössä asiakas ostaa suoraan tukkuhintaista sähköä lisättynä vähittäismyyjän marginaalilla. Näin asiakkaalla on mahdollisuus hyötyä hyvin halvoista hinnoista ja toisaalta välttää hyvin kalliita hintoja.

Kiinteähintaisella sopimuksella asiakas saa sähkön kiinteällä hinnalla riippumatta siitä, kuinka korkea tai matala hinta sähköpörssissä on. Mikäli asiakas haluaa ostaa kiinteään hintaan sähkönsä, sähkön vähittäismyyjä ostaa tämän tuotteen sähkön finanssimarkkinoilta, jotka toimivat erillään sähkön fyysisistä markkinoista. Tuotetta kutsutaan finanssimarkkinoilla futuuriksi, ja markkinat hinnoittelevat futuurin sen perusteella, minkähintaista ne olettavat sähkön olevan tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä markkinat olettavat hinnan pysyttelevän melko korkealla kysynnän ja tarjonnan epätasapainon takia. Futuurin markkinahintaan lisätään hinnan suojauksesta aiheutuvat kustannukset, jotka ovat tänä hyvin epävarmana aikana myös nousseet. Tästä johtuen kiinteähintainen tuote on asiakkaalle tällä hetkellä kalliimpi verrattuna esimerkiksi kesään 2021.

Korkea tukkumarkkinahinta paransi päästöttömän tuotannon kannattavuutta

Yksittäinen energiayhtiö voi toimia sekä sähköntuottajana että vähittäismyyjänä. Vaihtoehtoisesti yhtiö voi vain tuottaa sähköä fyysisille tukkumarkkinoille tai vain ostaa tukkumarkkinoilta ja myydä edelleen vähittäismarkkinoille.

Helen tuottaa sähköä tukkumarkkinoille ja ostaa sähköä tukkumarkkinoilta asiakkailleen vähittäismarkkinoille. Sama pätee finanssimarkkinoihin. Liiketoiminnallisesti sähkön tuotanto ja sähkön myynti asiakkaille ovat eri toimintoja, joiden pitää kantaa omat kustannuksensa ja olla kannattavia.

Vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Helenin liikevoitto kasvoi tämän vuoden tammi-syyskuussa 20 prosenttia. Liikevoittoprosentti, eli liikevaihdosta yhtiölle jäävä voitto kuitenkin laski 11 prosenttia. Poikkeuksellisen korkeiden markkinahintojen takia liikevoitto tehtiin sähköntuotannon myynnillä, ei vähittäismyynnissä. Sähkön korkea hinta asiakkaille johtuu puhtaasti markkinahinnan noususta, eikä se perustu yhtiön katteen kasvattamiseen. Helen toimii aina vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, ja pahimmillaan tappiolla myyminen voisi johtaa yhtiön toimintaedellytysten loppumiseen.

Investoinnit päästöttömään sähköön ratkaisu

Suomessa ei toistaiseksi ole tarpeeksi omaa sähköntuotantoa, joka kattaisi talven huippukulutustarpeen. Tuomme paljon sähköä Norjasta ja Ruotsista ja aiemmin toimme myös Venäjältä (noin 10 %). Tuulivoima, aurinkosähkö, vesivoima ja ydinvoima ovat kaikki edullisen tuotantokustannuksen sähköä, joka on päästötöntä ja riippumatonta tuontipolttoaineista. On tärkeää pitää kiinni vihreän siirtymän investoinneista, jotta meillä on tulevaisuudessa kohtuuhintaista sähköä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että Suomessa on vakaita energiayhtiöitä, jotka investoivat päästöttömään sähköntuotantoon. Näin kysynnän ja tarjonnan tasapaino sähkömarkkinalla palautuu ja juurisyy korkeille hinnoille saadaan korjattua.

Lue lisää aiheesta

Helen