Blogi / 17.6.2022

Viisi keinoa päättäjille varmistaa puhdas, toimitusvarma ja kohtuuhintainen energia

Nopea siirtymä pois fossiilisesta energiasta edellyttää myös päättäjiltä määrätietoisia toimenpiteitä, joita Suomen hallituksen varautumisen ministeriötyöryhmä onkin jo tehnyt. Erityisesti vihreiden investointien luvituksen nopeuttaminen ja suomalaisen kestävän bioenergian saatavuuteen tähtäävät linjaukset ovat erinomaisia.

Teksti: Kimmo Malin

Helen ehdottaa seuraavia lisätoimenpiteitä:

1. Investointitukien lisääminen itäenergiasta irtautumiseen ja vihreään siirtymään. Energia-alalle on budjetoitava riittävästi lisätukea investointeihin, jotka korvaavat aiemmin Venäjältä ostettua energiaa ja vähentävät päästöjä. Tänä vuonna uudistettavassa energiatukiasetuksen kriteereissä olisikin otettava paremmin huomioon myös toimitus- ja huoltovarmuus uuden teknologian tukemisen ohella. Tukikriteerien tulisi olla teknologianeutraaleja tähdäten mahdollisimman suuriin päästövähennyksiin.

2. Energiatehokkuustoimenpiteiden vahvistaminen. Ympäristöministeriön rahoittamien ARA-tukien ja muiden kansalaisille suunnattujen energia-avustusten ehdot muutetaan sellaisiksi, että niillä voisi entistä paremmin tukea myös kaukolämmössä olevien kansalaisten energiaremontteja.

3. Määräaikainen energiaveron alennus. Energian asiakashinta koostuu raaka-ainekustannuksesta, päästöoikeuden hinnasta sekä valmisteverosta ja arvonlisäverosta. Koska raaka-ainekustannus on arviomme mukaan nousussa ja päästöoikeuden hintaa ohjataan EU-tasolla, suomalaisten päättäjien käsissä oleva ratkaisu hinnan hillitsemiseen on verotuksen alentaminen määräajaksi. Suomessa kansalaisten energiaverotasot ovat jo valmiiksi erittäin korkeat verrattuna muihin maihin. Mikäli energian maailmanmarkkinahinnat nousevat entisestään, lämmityspolttoaineiden verotusta olisi alennettava merkittävästi. Hintojen yleisestä noususta johtuva kasvaneen arvonlisäveron osuus kompensoisi muutoksen, joten toimenpide olisi kustannusneutraali valtion verotulojen näkökulmasta.

4. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen tulee ohjata energiatuotantoa päästövähennyksiin ja varmistaa kohtuuhintainen sekä toimitusvarma energiatuotanto. Verotusta ei tule uusia valtion fiskaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi lisäämällä kestävän biomassan tai maakaasun verorasitusta. Tehokkaan yhteistuotannon (CHP) veroetu on säilytettävä, koska se pitää kaukolämmön hinnan kohtuullisella tasolla siirtymäkauden ajan, kun fossiiliset polttoaineet korvataan puhtailla energiantuotantomuodoilla. Energiatehokas CHP-tuotanto ajoittuu talviaikaan, jolloin sekä lämmöntarve että sähkönhinta ovat korkeimmillaan, joten tuotannon pitäminen kannattavana edesauttaa energian hinnan kohtuullisuutta ja toimitusvarmuutta merkittävästi.

5. Pienydinvoiman rakentaminen on mahdollistettava lainsäädännöllä. Pienydinvoima on yksi merkittävimmistä yksittäisistä ratkaisuista, jota päättäjät voivat edistää. SMR:n mahdollistava sääntely tulisi valmistella nopeasti ydinenergialain kokonaisuudistuksesta erillisenä kokonaisuutena, jotta pienydinvoimalat saadaan käyttöön mahdollisimman pian teknologian kaupallistuessa.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus