Blogi / 18.12.2023

3 x Näin digitaalinen energiajärjestelmä edistää vihreää siirtymää

Tulevaisuudessa sähköjärjestelmää ylläpidetään digitaalisesti ja automaattisesti, dataa, tekoälyä ja IoT-ratkaisuja hyödyntäen. Helenin asiantuntijat kertovat työstään kolmen vihreää siirtymää edistävän hankkeen parissa, missä fyysinen maailma kohtaa digin.

HelenFlex ja Akkutuotto ylläpitävät tasapainoa

Energiamurros lisää sähköjärjestelmämme jouston tarvetta.

– Kun hyödynnämme entistä enemmän uusiutuvia tuotantomuotoja, kuten esimerkiksi sääriippuvaisia tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa, se tarkoittaa myös enemmän epävarmuuksia sähköverkon tasapainon ylläpitoon. Tasapainolla tarkoitetaan, että sähkön tuotantoa tulee olla aina yhtä paljon kuin kulutusta. Kehitämme verkkotasoisilla akuilla toimivaa älykästä joustopalvelua, joka reagoi välittömästi mahdollisiin poikkeamiin, kertoo Data Scientist Hooman Firoozi Helenin tekoälytiimistä.

Hooman on kehittänyt Akkutuotto-palvelussa käytettävää HelenFlex-teknologian optimointialgoritmia. Palvelu vaatii lisäksi IoT-ratkaisuja, tiedonhallintaa ja muokkausta pilvipalveluissa sekä järjestelmän jatkuvaa seurantaa Helenin energiavalvomossa.

– Käytännössä optimointialgoritmi päättää millä tunnilla akkua puretaan tai ladataan ja millä teholla. Lisäksi kaupankäynnin vaiheessa algoritmi auttaa päättämään millä hinnalla tarjoamme sähköä Suomen reservimarkkinoille. Kehityksessä pyritään myös optimoimaan akun taloudellinen käyttö ja minimoida akun ikääntymistä. Kaikki samassa paketissa, Hooman kertoo.

Kysyntäjousto optimoi kaukolämpöä

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan kaukolämmön syötön optimointia kiinteistöihin.

– Kun lopetamme hiilen polttamisen, meidän pitää pyrkiä ajamaan kaukolämpöverkkoa joustavasti niin, että vältämme tarpeen käynnistää tai investoida uusiin tuotantolaitoksiin ja järjestelmiin. Tavoitteena on tuottaa ja toimittaa lämpöä kiinteistöihin mahdollisimman optimaalisesti niin, ettei kenellekään tule vilu edes kovilla pakkasilla, kertoo Helenin tekoälytiimin päällikkö Juha Riissanen.

IT Business Partner ja Team Lead Sanna Lankinen luotsaa tiimiä, joka vastaa lämpöverkkoon ja lämmöntuotantoon liittyvien järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä lämmön digitalisointiin liittyvistä uusista hankkeista.

– Kysyntäjousto on todella kiehtova ja kompleksinen hanke. Toisaalta tehdään kehitystä analytiikka- ja IoT-tiimeissä ja toisaalta ollaan myös vahvasti kiinni kiinteistöjen lämmönjakohuoneissa. Kaikki linkittyy tuotantojärjestelmiimme. Myös asiakaskokemus on meille erittäin tärkeä kehitystä ohjaava tekijä, Sanna avaa.

Digitaalinen kaksonen – lämpöverkon syvempää ymmärrystä

Lämpöverkon digitaalinen kaksonen -hankkeessa kumppanityökaluun mallinnetaan Helsingin kaukolämpöverkko ja siihen vaikuttavat asiat kokonaisuudessaan, jokaisesta putkenpätkästä ja solmukohdasta aina voimalaitoksiin asti. Testaaminen digitaalisella kaksosella edesauttaa siirtymää kohti entistä hajautetumpaa ja ympäristöystävällisempää lämmöntuotantoa ja -jakelua.

– Mallintaminen mahdollistaa meille lämpöverkon testausta digitaalisesti reaaliaikaisella datalla. Taustalla on tekoälymalli, joka laskee eri skenaarioita ja ennusteita, ja antaa meille tarkempaa tietoa verkon toiminnasta ja sen optimoinnista tulevaisuuden kehitystyötä varten, Sanna kertoo.

Uuden rakentaminen vaatii uskallusta ja uteliaisuutta

Helenin strategiassa digitaalisen energiajärjestelmän rooli on hyvin keskeinen. Minkälaista on työskennellä haastavien ja monipuolisten hankkeiden parissa sekä täysin uusien aiheiden äärellä?

– Tässä työssä pitää uskaltaa ajatella laatikon ulkopuolelta, olla intoa oppia eikä pelätä tilanteita, joissa ei alkuun välttämättä edes ymmärrä mistä on kyse. Työ sopii uteliaalle ja luovalle henkilölle, joka ei lannistu heti, jos ei ensimmäisellä, toisella tai kolmannellakaan kerralla asiat onnistu, Juha neuvoo.

– Laajojen hankkeiden parissa pääsee oppimaan uutta ja kehittymään joka päivä. Työ vaatii myös oma-aloitteisuutta ja rohkeutta tarttua haasteisiin, Hooman lisää.

Työn vaikuttavuus näkyy konkreettisesti

– Se, että suurin osa hankkeista liittyy vihreään siirtymään, on yksi merkittävimmistä syistä, miksi olen täällä töissä. Merkityksellisyys ja oman työn vaikuttavuus näkyvät myös hyvin konkreettisesti, kun Helen tekee parannuksia asuinalueellani ja toimittaa lämpöä myös siihen rakennukseen, jossa itse asun, Juha kertoo.

Myös Sanna kokee tärkeänä, että työnantajan arvot kohtaavat omien arvojen kanssa.

– On käsittämättömän hienoa sanoa, että työlläni on esimerkiksi ollut pieni vaikutus Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisessa ja olemme yhdessä saaneet aikaan konkreettisia päästövähennyksiä Helsingissä ja koko Suomessa. Projektit ja hankkeet ovat hyvin moniosaisia kokonaisuuksia. Se, että saa jonkun osan toimimaan on myös todella palkitsevaa, Sanna hehkuttaa.

Hae mukaan kehittämään uuden energia-aikakauden digiratkaisuja!

Etsimme devaus-, digi- ja datatiimeihimme lisää huippuasiantuntijoita kehittämään kanssamme uuden energia-aikakauden digitaalisia ratkaisuja. Katso avoimet työpaikkamme ja hae mukaan.