• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Tuulivoima ristituulessa

Tuulivoima jakaa mielipiteitä. Uusiutuvaa energiaa, rauhallista pyörimisliikettä, ylväitä pylväitä vai melua, välkettä ja kuolleita lintuja?

Kun kysytään ihmisten suhtautumisesta tuulivoimaan, on tulos yleensä hyvinkin positiivinen. Periaatteessa ihmiset haluavat lisää uusiutuvaa energiaa. Kun tuulivoimahankkeet konkretisoituvat, pelätään kuitenkin haittavaikutuksia. Esimerkiksi Muoniossa Mielmukkavaaran tuulipuistohanke kaatui äskettäin, koska paikalliset kokivat sen haittaavan matkailualan toimintaedellytyksiä ja asumisviihtyvyyttä.

Luonto, asutus ja muu käyttö otetaan huomioon

Tuulivoimalat pyritään sijoittamaan paikkaan, jossa teknis-taloudellisten seikkojen lisäksi otetaan huomioon luonto, asutus ja alueen muu käyttö. Isomman mittakaavan hankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-prosessi tätä varten.

Energiamessujen yhteydessä Tampereella järjestettiin 24.10. aamupäiväseminaari tuulivoimasta. Siellä kuultujen kertomusten perusteella tuulivoimaloihin liittyviltä YVA-prosesseilta on vaadittu usein samaa laajuutta kuin ydinvoimalahankkeissa. Ympäristövaikutukset tutkitaan siis todella huolellisesti.

Viranomaisohjeita päivitetään

Seminaarissa nostettiin myös esille, että kansalaisten lisäksi myös viranomaisilla on pelkoja, jotka hidastavat ja yhä useammin myös estävät hankkeita. Erityisesti keskusteltiin lentokentistä ja laskeutumiseen tarvittavista varoalueista niiden ympärillä. Etenkin meri- ja rannikkotuulen rakentamista hidastavat tällä hetkellä myös puolustusvoimien tutkat.

Tuulivoimaloiden sijoittelua koskevia viranomaisohjeita on päivitetty mm. tuulivoiman rakentamisen hallinnollisia esteitä kuvaavan Tarastin raportin pohjalta. Esimerkiksi voimaloiden etäisyyksiä asutuksesta ja desibelirajoja on muutettu, jotta ympäristölle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa.

Mitkä ovat sinun mielestäsi tuulivoimarakentamisen pahimmat esteet ja miten ne voidaan voittaa?

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli katsoo maailmaa vastuullisuussilmälasein. Yritysvastuutyö kattaa sparrausta hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittämisestä hankinnan koko toimitusketjun vastuullisuuteen.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Helsingin Energia on mukana merituulivoiman demonstraatiokilpailussa

Helsingin Energia astuu yhden askeleen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta osallistumalla merituulivoiman demonstraatiotukikilpailuun osakkuusyhtiöidensä Suomen Merituuli Oy:n ja Hyötytuuli Oy:n hankkeiden kautta.

Tuulesta energiaa

Tiesitkö, että Helsingin Energia omistaa tuulimyllyjä?

Lisää tuulivoimaa Raaheen

Suomen Hyötytuuli Oy:lla on mittavia tuulipuistosuunnitelmia. Tavoitteena on jopa 400 MW lisää tuulivoimaa vuoteen 2020 mennessä.