Älyverkoissa kuhisee

Älykäs energiajärjestelmä muodostuu sähkön ja lämmön ekotehokkaasta yhteistuotannosta ja sitä täydentävästä pientuotannosta, esimerkiksi aurinkopaneeleista.

Lisäksi siihen kuuluu älykäs energian käyttö, jossa ohjaavana tekijänä on energiatehokkuus. Älykkääksi järjestelmän tekee sekä tiedon että energian virtaaminen kahdensuuntaisesti, jolloin energian tuotantoa ja kulutusta voidaan joustavasti ohjata tarpeen mukaan.

Eri puolilla Eurooppaa on käynnissä satoja älyverkkoihin liittyviä projekteja, joissa uutta teknologiaa pyritään hyödyntämään asumismukavuuden ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Vielä toistaiseksi uudet ratkaisut eivät kustannuksiltaan ole täysin kilpailukykyisiä perinteisten vaihtoehtojen kanssa, mutta kuten muussakin kehityksessä, näiden hankkeiden kilpailukyvyn arvioidaan paranevan merkittävästi esikaupallisten toteutusten jälkeen.

Helsinkiin parhaillaan rakennettava Kalasatama on Suomen suurin kohde, jonne uusia älyverkkoihin pohjautuvia ratkaisuja suunnitellaan toteutettavaksi. Siellä painopisteenä ovat tiiviiseen kaupunkirakenteeseen soveltuvat ratkaisut hajautettuun energiantuotantoon, älykäs energiankäyttö ja asuminen sekä sähköisen liikenteen palvelut. Uusia palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti siten, että vain kilpailukykyiset ratkaisut jäävät henkiin ja monistuvat.

Älykkäiden energiajärjestelmien avulla voidaan tarjota asiakkaille monipuolisia uusia tuotteita ja palveluja, mutta niiden kautta voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa myös koko energiajärjestelmän toimintaan. Kun tuuli- ja aurinkoenergian määrä energiajärjestelmässä lisääntyy, energian tuotantoa ei voida enää helposti säätää kulutuksen vaihtelun mukaan. Tästä syystä kulutuksen jousto ja ohjausmahdollisuudet sekä energian varastointi ovat avainasemassa kehitettäessä entistä toimivampaa energiajärjestelmää.

Innostus ja innovatiivisuus ovat avaintekijöitä uusien asioiden kehittämisessä. Kun uudet älyverkkoihin perustuvat ratkaisut onnistutaan vielä integroimaan saumattomasti osaksi nykyistä energiajärjestelmää, meillä on kasassa kaikki elementit, joiden avulla päästään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

 

Kirjoitus julkaistaan ensi viikolla yritysasiakkaillemme jaettavassa HelenB-lehdessä. 

Markus Lehtonen

Markus Lehtonen

Markus Lehtonen pyrkii kehittämään Heleniä pitkäjänteisesti niin, että yrityksen kilpailukyky, energian toimitusvarmuus ja ympäristö ovat tasapainossa. Markuksen työmatkan hiilidioksidipäästöt ovat noin 400 kg vuodessa.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Sähköautot lataavat!

Sähköautojen kehutaan vähentävän öljyriippuvuutta, päästöjä ja meluhaittoja. Mitä siis tekisin, jos olisin tiedostava autoilija? No hankkisin tietysti sähköauton!
  • 19.12.2016

Helsinkiin yli 100 000 sähköautoa?

Mikäli kaikki Helsingin yli 200 000 henkilöautoa kulkisivat sähköllä vuonna 2030, vähenisivät kaupungin hiilidioksidipäästöt lähes 0,6 miljoonaa tonnia.

  • 19.12.2016

Kalasatamassa 100 vuotta vanhaa ja uusinta uutta

Kalasatamassa nähdään ja koetaan energiaratkaisuja viime vuosisadan alkupuolelta pitkälle tulevaisuuteen. Vanhoja ja uusia tekniikoita yhdistää se, että ne ovat parasta käytettävissä olevaa teknologiaa.