Kehitysohjelma etenee – ympäristölupahakemukset vireille

Olemme laittaneet vireille ympäristölupahakemukset pelletin polton aloittamiseksi Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla.

Kehitysohjelma etenee – ympäristölupahakemukset vireille

Jätimme alkukesästä ympäristölupahakemukset Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten toiminnan muuttamiselle siten, että voimalaitoksilla voidaan aloittaa pelletin poltto kivihiilen seassa.

Laitosten lupamääräykset tullaan tarkistamaan teollisuuspäästödirektiiviä vastaamaan. Direktiivin vaatimusten täyttämiseksi laitoksilla lisätään kevyen polttoöljyn käyttöä sekä otetaan käyttöön typenoksidipäästöjen vähentämismenetelmiä.

Miten pelletin seospolton aloittaminen näkyy kaupunkilaisille?

Voimalaitoksemme sijaitsevat keskeisillä paikoilla Helsingissä, lähellä ihmisiä. Uusia hankkeita suunniteltaessa on tärkeää arvioida, mitä vaikutuksia hankkeilla on naapurustomme kannalta. Pelletin poltto pienellä, 5–7 % osuudella, ei edellytä suuria teknisiä muutoksia laitoksilla eikä muuta laitosten ympäristövaikutuksia nykytilaan nähden.

Pelletin käsittely- ja varastointiratkaisut suunnitellaan ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden, eli siten ettei esimerkiksi toiminnasta aiheutuva melu lisäänny. Kaupunkilaisille pelletin seospolton aloittaminen näkyy konkreettisesti lähinnä uusina rakennuksina voimalaitosten piha-alueilla sekä pellettirekkojen ilmaantumisena katukuvaan. Pellettikuljetuksia arvioidaan tulevan noin 5–7 kpl vuorokaudessa kummallekin laitokselle niiden ollessa tuotannossa.

Ympäristölupien lisäksi tarvitaan myös muita viranomaislupia

Ympäristöluvan lisäksi kehitysohjelmamme hankkeet edellyttävät myös muita viranomaislupia, kuten rakennus- ja kemikaalilupia. Myös nämä lupaprosessit ovat vireillä. Vuosaari C -voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn edetessä myös sen edellyttämien viranomaislupien hakuprosessit aloitetaan.

Lupaprosessit etenevät kuulemismenettelyiden jälkeen ajallaan päätösvaiheeseen. Meiltä ympäristölupahakemusten valmistelijoilta katosi kuitenkin hakemusten jättämisen yhteydessä sananmukaisesti taakka hartioilta – molemmat hakemukset jätettiin viitenä kappaleena, eli paperia kului satoja, ellei tuhansia arkkeja!

Anna Häyrinen

Anna Häyrinen

Anna Häyrinen pitää vaikutuksemme ilman laatuun ympäristölupien vaatimalla tasolla ja koordinoi muidenkin ympäristövaikutustemme tutkimusta. Hän suhtautuu avoimin ja uteliain mielin niin ympäristöviranomaisiin ja lainsäädäntöön kuin myrskyjen kasaamaan uusiutuvan energian määrään vapaa-ajanviettopaikassaan, Päijänteen suurimmassa saaressa.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

YVA-yleisö kysyi ja keskusteli

Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa keskusteltiin eilen biopolttoaineiden käytön vaikutuksista ympäristöön sekä nähtiin havainnevideo Vuosaareen suunnitellusta voimalaitoksesta.
  • 19.12.2016

Uudenmaan ELY: ”Kattava YVA”

Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on nyt saatu päätökseen, ja voimme alkaa hakea tarvittavia lupia hankkeen toteuttamiselle.

  • 19.12.2016

Kehitysohjelma etenee

Vajaa vuosi sitten kerroimme tässä blogissa, mitä hiilineutraaliin tulevaisuuteen tähtäävässä kehitysohjelmassamme oikein on meneillään. On aika päivittää kirjoitus ja kertoa, miten uusiutuvien energianlähteiden lisääminen etenee.