Blogi / 19.12.2016

Kehitysohjelma etenee – ympäristölupahakemukset vireille

Olemme laittaneet vireille ympäristölupahakemukset pelletin polton aloittamiseksi Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla.

Teksti: Anna Häyrinen

Jätimme alkukesästä ympäristölupahakemukset Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten toiminnan muuttamiselle siten, että voimalaitoksilla voidaan aloittaa pelletin poltto kivihiilen seassa.

Laitosten lupamääräykset tullaan tarkistamaan teollisuuspäästödirektiiviä vastaamaan. Direktiivin vaatimusten täyttämiseksi laitoksilla lisätään kevyen polttoöljyn käyttöä sekä otetaan käyttöön typenoksidipäästöjen vähentämismenetelmiä.

Miten pelletin seospolton aloittaminen näkyy kaupunkilaisille?

Voimalaitoksemme sijaitsevat keskeisillä paikoilla Helsingissä, lähellä ihmisiä. Uusia hankkeita suunniteltaessa on tärkeää arvioida, mitä vaikutuksia hankkeilla on naapurustomme kannalta. Pelletin poltto pienellä, 5–7 % osuudella, ei edellytä suuria teknisiä muutoksia laitoksilla eikä muuta laitosten ympäristövaikutuksia nykytilaan nähden.

Pelletin käsittely- ja varastointiratkaisut suunnitellaan ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden, eli siten ettei esimerkiksi toiminnasta aiheutuva melu lisäänny. Kaupunkilaisille pelletin seospolton aloittaminen näkyy konkreettisesti lähinnä uusina rakennuksina voimalaitosten piha-alueilla sekä pellettirekkojen ilmaantumisena katukuvaan. Pellettikuljetuksia arvioidaan tulevan noin 5–7 kpl vuorokaudessa kummallekin laitokselle niiden ollessa tuotannossa.

Ympäristölupien lisäksi tarvitaan myös muita viranomaislupia

Ympäristöluvan lisäksi kehitysohjelmamme hankkeet edellyttävät myös muita viranomaislupia, kuten rakennus- ja kemikaalilupia. Myös nämä lupaprosessit ovat vireillä. Vuosaari C -voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn edetessä myös sen edellyttämien viranomaislupien hakuprosessit aloitetaan.

Lupaprosessit etenevät kuulemismenettelyiden jälkeen ajallaan päätösvaiheeseen. Meiltä ympäristölupahakemusten valmistelijoilta katosi kuitenkin hakemusten jättämisen yhteydessä sananmukaisesti taakka hartioilta – molemmat hakemukset jätettiin viitenä kappaleena, eli paperia kului satoja, ellei tuhansia arkkeja!

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö