• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Siipyyn kesä

Kenttätöitä, lentolaskentoja, viistokaikuluotausta ja pohjanäytteitä – niistä on Siipyyn kesä rakennettu, ainakin Suomen Merituuli Oy:n toimitusjohtaja Sami Kuitusen ja projektipäällikkö Jari Kottosen mukaan.
Siipyyn kesä

Siikoja, silakkoja, lohta, meritaimenta…

Siipyyseen suunnitellulla merituulipuistoalueella siis tapahtuu loma-aikaankin. ”Avovesikaudellahan nämä kenttätyöt on tehtävä”, Kuitunen toteaa.  Tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia siis lisäselvitetään. ”Tarvitsemme alueen olosuhteista lisää tietoja, joita voidaan käyttää arvioitaessa tuulivoiman ympäristövaikutuksia”, hän kertoo. Niinpä merenpohjasta on otettu pohjaeläinnäytteitä ja tehty kasvillisuusselvitys. Tuloksia odotellessa maallikko voi vaan kuvitella, minkälaisia otuksia pohjamudissa elelee.

Lintujen laskentaa

Alueen merkitystä tutkitaan myös vesilintujen kannalta. Aineistoa saadaan kerättyä tekemällä lentolaskentoja. ”Laskentojen tarkoituksena on kerätä vertailukelpoista aineistoa vesilintujen yksilömääristä rannikkoalueen eri osissa sekä arvioida tätä kautta eri alueiden merkitystä vesilintujen kannalta”, Kottonen toteaa.  ”Laskennat suoritetaan varsin systemaattisesti etukäteen suunniteltuja laskentalinjoja pitkin.”

Kalataloudellisista vaikutuksista halutaan myös laajempaa tietoutta. Nyt tutkitaan siian ja silakan kutualueita sekä vaelluskalojen kulkureittejä. ”Kutualueet saadaan selville havainnoimalla pienpoikasia ja vaelluskalojen, kuten vaellussiian, lohen ja meritaimenen, reiteistä saadaan tietoa haastattelemalla ammattikalastajia”, Kottonen tietää.

Tutustu Siipyyn tuulivoimapuiston suunnitelmiin tarkemmin täällä. Kerromme lisää hankkeen etenemisestä syksyn mittaan!

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli katsoo maailmaa vastuullisuussilmälasein. Yritysvastuutyö kattaa sparrausta hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittämisestä hankinnan koko toimitusketjun vastuullisuuteen.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka tehtiin Joutsenoon suunniteltua puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa varten.

  • 19.12.2016

Joutsenon biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu

Joutsenossa puupohjaista biokaasua tuottavan biojalostamon ympäristövaikutukset on nyt arvioitu.

Taistelua tuulimyllyjen puolesta

Tuulivoiman lisääminen ei aina mene niin kuin Strömsössä. Tällä kertaa ei ole kyse niinkään NIMBY:stä – kapuloita rattaisiin tulee kunnilta, ministeriöltä ja viranomaistahoilta.