Huikeen hyvä yva!

Tekemämme ympäristövaikutusten arviointi biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Helsingissä on saanut Hyvä YVA -palkinnon.
Huikeen hyvä yva!

Yva ry:n palkintoraati kävi läpi kaikki vuonna 2014 päättyneet YVA-menettelyt ja valitsi selvityksemme palkinnon saajaksi sen perusteellisuuden ja vuorovaikutukseen panostamisen takia.

– YVA-menettelyssä oli vuorovaikutukseen ja sidosryhmätoimintaan panostettu poikkeuksellisen hyvin. Jo suunnitteluvaiheessa on käytetty mm. haastatteluja, joiden avulla on selvitetty, millä tavoilla sidosryhmät haluavat tulla kuulluksi. Sidosryhmätyössä on käytetty monipuolisesti eri menetelmiä ja menestyksellisesti tavoitettu laaja joukko osallistujia. Ympäristövaikutukset on arvioitu perusteellisesti. Laaja ja monipuolinen aineisto on koottu YVA-selostukseksi, joka on varsin massiivinen mutta kuitenkin havainnollinen ja rakenteeltaan selkeä, palkintoraadin puheenjohtaja Janna Riikonen sanoo.

YVA:n etenemistä on seurattu blogissa pitkin matkaa. Tutustu YVA:an ja yhteenvetoon sen tuloksista.


Hyvä YVA
 on Yva ry:n vuosittain myöntämä palkinto, joka myönnetään kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Yva ry toimii yhdyssiteenä ympäristövaikutusten arvioinnin eri toimijoiden kesken. Yhdistys ja YVA-laki täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Hyvä YVA -palkinto myönnetään vuosittain valtakunnallisilla YVA-päivillä.

Pirjo Jantunen

Pirjo Jantunen

Pirjo Jantunen kehittää Helenissä energiaratkaisuja, jotka parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Hän uskoo, että ilmastokriisi ratkaistaan teknologian ja ihmisten yhteistyöllä. Pirjon mielestä parasta vastapainoa työlle on ratsastus ja pesäpallo.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

YVA-tietoa tarjottimella

Helen.fi-sivustolle on koottu omaksi kokonaisuudeksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tietopaketti.

Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka tehtiin Joutsenoon suunniteltua puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa varten.

Mihin Vuosaaren uusi voimalaitos tulisi?

Jos Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015, että Vuosaareen rakennetaan uusi monipolttoainevoimalaitos, mihin se käytännössä sijoittuisi? Neljäkymmentä maastokävelijää otti lauantaina asiasta selvää.