Huikeen hyvä yva!

  • 2016-12-19
Tekemämme ympäristövaikutusten arviointi biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Helsingissä on saanut Hyvä YVA -palkinnon.
Huikeen hyvä yva!

Teksti: Pirjo Jantunen

Yva ry:n palkintoraati kävi läpi kaikki vuonna 2014 päättyneet YVA-menettelyt ja valitsi selvityksemme palkinnon saajaksi sen perusteellisuuden ja vuorovaikutukseen panostamisen takia.

– YVA-menettelyssä oli vuorovaikutukseen ja sidosryhmätoimintaan panostettu poikkeuksellisen hyvin. Jo suunnitteluvaiheessa on käytetty mm. haastatteluja, joiden avulla on selvitetty, millä tavoilla sidosryhmät haluavat tulla kuulluksi. Sidosryhmätyössä on käytetty monipuolisesti eri menetelmiä ja menestyksellisesti tavoitettu laaja joukko osallistujia. Ympäristövaikutukset on arvioitu perusteellisesti. Laaja ja monipuolinen aineisto on koottu YVA-selostukseksi, joka on varsin massiivinen mutta kuitenkin havainnollinen ja rakenteeltaan selkeä, palkintoraadin puheenjohtaja Janna Riikonen sanoo.

YVA:n etenemistä on seurattu blogissa pitkin matkaa. Tutustu YVA:an ja yhteenvetoon sen tuloksista.


Hyvä YVA
 on Yva ry:n vuosittain myöntämä palkinto, joka myönnetään kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Yva ry toimii yhdyssiteenä ympäristövaikutusten arvioinnin eri toimijoiden kesken. Yhdistys ja YVA-laki täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Hyvä YVA -palkinto myönnetään vuosittain valtakunnallisilla YVA-päivillä.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

YVA-tietoa tarjottimella

Helen.fi-sivustolle on koottu omaksi kokonaisuudeksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tietopaketti.

  • 19.12.2016

Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka tehtiin Joutsenoon suunniteltua puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa varten.

  • 19.12.2016

Uudenmaan ELY: ”Kattava YVA”

Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on nyt saatu päätökseen, ja voimme alkaa hakea tarvittavia lupia hankkeen toteuttamiselle.