• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa

  • 2016-12-19

Salmisaaren voimalaitoksen pellettijärjestelmä siiloineen ja kuljettimineen valmistui viime vuonna. Ensimmäinen pellettilasti Salmisaareen kipattiin marraskuussa ja pelletit poltettiin pois ennen joulua.

Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa

Teksti: Teemu Nieminen

Valitettavasti pelletin seospolton aloittaminen jatkuvatoimisesti on kuitenkin viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta.

Päättymässä oleva talvi on ollut Salmisaaren B-voimalaitokselle vaikea uuden automaatiojärjestelmän sisäänajon vuoksi. Mukana on ollut myös huonoa onnea. Voimalaitoksessa on ilmennyt muutamia yllättäviä laitevikoja, joiden korjaustyöt ovat viivästyttäneet pelletin polton aloitusta.

Viivästystä aiheutti myös tammikuussa laitoksen päivähiilivarastossa ollut kytöpalo, jossa kuumennut kivihiili alkoi kyteä itsestään. Kytöpalosta aiheutuneiden vahinkojen korjauksiin meni luonnollisesti oma aikansa.

Pellettilaitteistoa on kaikesta huolimatta päästy testaamaan ja viimeiset käyttöönottojaksot ovat nyt meneillään. Uusi pelletin käsittelylaitteisto on toiminut erittäin luotettavasti. Tällä hetkellä koeajopäiviä on takana toista kymmentä ja pellettiä olemme polttaneet maaliskuun alkuun mennessä noin 1200 tonnia. Tämä vastaa yli 200 pellettilämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Uutta oppimassa

Pelletti on uusi polttoaine Salmisaaressa. Laitoksella on pitkä historia tehokkaasta kivihiilen poltosta, mutta nyt pääsemme oppimaan uutta. Laitos on suunniteltu kivihiilen polttoon, joten puun mukana tulee omat haasteensa. Yksi haasteista on nykyisen poltintekniikan sopivuus puun polttoon sekä puun tuhkan matalampi sulamislämpötila kivihiilen tuhkaan verrattuna. Sulanut tuhka voi kertyä kattilaan ja siten aiheuttaa ongelmia.

Meillä on vielä paljon opittavaa ja kestää hetken ennen kuin oikeat säädöt pelletin polttamiseen löytyvät. Pelletin polton koeajot jatkuvat tämän kevään ajan. Selvitämme kevään aikana kuinka suurta pellettiosuutta kattilassa voidaan polttaa ilman, että se heikentää voimalaitoksen toimintaa. Samalla mietimme toimenpiteitä, joilla pelletin osuutta on mahdollista kasvattaa entisestään.

Salmisaaren voimalaitokset tulevat jatkossakin tuottamaan luotettavasti sähköä ja kaukolämpöä kaupunkilaisten tarpeeseen, mutta pellettien myötä aikaisempaa ympäristöystävällisemmin.

Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Ensimmäiset pelletit poltetaan Salmisaaressa ennen joulua

Kerroimme marraskuussa Vapon kanssa solmitusta pellettisopimuksesta ja Salmisaaressa vuoden lopulla alkavasta puupelletin ja hiilen seospoltosta.

  • 19.12.2016

Pienistä pellettimääristä suuriin pellettimääriin

Pelletin osuuden kasvattaminen 40 %:iin Hanasaaren ja Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksissa on selvitysten mukaan mahdollista.
  • 19.12.2016

Siilot valmiina Salmisaaressa

Heinäkuun alussa Tallinnasta tuodut kaksi pellettisiiloa ovat nyt perustuksillaan Salmisaaren voimalaitoksella, jossa aloittamme pelletin polton vuoden lopulla.