• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Helen edelläkävijänä energiatehokkuudessa

Helen päätti lähteä ensimmäisten joukossa mukaan uusiin energia-alan energiatehokkuussopimuksiin vuosille 2017-2025. Sopimuksilla toimeenpannaan energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita, mutta markkinaehtoisemmin ja joustavammin.

Helen edelläkävijänä energiatehokkuudessa

Vapaaehtoiset sopimukset ovat ”Suomen malli” täyttää kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet, ja niillä on saavutettu hyviä tuloksia. Helen saavutti omat aiemmat tavoitteensa jo etuajassa, ja vaikka uudet tavoitteet ovat entistä haastavammat, uskon, että niihin päästään.

Energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta, ja energiatehokkuussopimukset ovat keskeinen osa Suomen ja Helenin keinovalikoimaa ilmastohaasteeseen vastaamisessa.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto yhdessä kaukolämmön ja voimakkaasti kasvavan kaukojäähdytyksen kanssa muodostavat energiatehokkaan energiajärjestelmän perustan Helsingissä.

Energiatehokkuutemme on yhteistuotannon ansiosta maailman huippua. Koko Helen-konsernin energiataseesta laskettu tehokkuus on 88,6%. Tavoitteenamme on edelleen parantaa energiantuotannon ja -jakelun tehokkuutta sekä edistää asiakkaidemme energiansäästöä. Tuotannossa ja jakelussa energiatehokkuudella haetaan erityisesti kustannustehokkuutta.

Uudet energiaratkaisut vähentävät energian kulutusta

Tulevaisuudessa Helenin asiakkaille suunnatut uudet energiaratkaisut vähentävät energian kulutusta, tasaavat kulutushuippuja ja vähentävät päästöjä. Kyseessä ei ole siis vain sopimusasia vaan mitä suurimmassa määrin myös Helenin uuden strategian toimeenpanoa, jossa kasvua haetaan uusilla palveluilla ja tuotteilla.  Energiatehokkuus onkin tulevaisuudessa yhä enemmän liiketoimintaa kuin sopimustoimintaa.

Uusista asiakkaan energiatehokkuuteen liittyvistä tuotteista ja palveluista kerrotaan jatkossakin mm. tällä blogisivustolla.

Tuloksia aiemmasta energiatehokkuustoiminnastamme löytyy vastuullisuusraportistamme.

Katso energiatehokkuussopimuksista kertova video.

Rauno Tolonen

Rauno Tolonen

Rauno Tolonen on energiatehokkuuden puolestapuhuja. Hän etsii ratkaisuja, joista hyötyvät niin kuluttajat kuin energiayrityskin – ympäristöä unohtamatta. Vapaa-ajallaan Rauno lataa akkuja kalastuksen parissa, vaikka tiedostaakin ettei vetouistelu ole niitä kaikkein energiatehokkaimpia tapoja kalastaa.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Suomella valtava päästövähennyspotentiaali sähkön ja lämmön yhteistuotannossa

Vuoden 2014 joulukuussa julkaistiin mediassa valitettavan vähälle huomiolle jäänyt CODE2-hankkeen tiekartta sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä.

Energiatehokkuussopimusten tavoitteet täyttyneet – kohti uutta sopimuskautta

Perjantaina 14.10. allekirjoitettiin Säätytalolla uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017-2025, ja Helen on ensimmäisten yritysten joukossa mukana myös tällä sopimuskierroksella. Lähtökohdat ovat hyvät, sillä Helen saavutti vuosien 2008 -2016 sopimuskauden tavoitteet etuajassa.
  • 19.12.2016

Paljon ihmisiä, paljon energiaa

Helsingissä asuu yli 600 000 ihmistä. Tällainen väkiluku tarvitsee merkittävän määrän sähköä ja lämpöä.