• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Helen yllätti tulevaisuuden osaajan

Yliopistossa meitä opiskelijoita valmistetaan tulevaisuuden osaajiksi. On ollut hienoa huomata, kuinka myös Helen kehittää laitoksiaan ja valmistautuu ilmastoneutraaliin energiantuotantoon.

Helen yllätti tulevaisuuden osaajan

Kuvassa Katri Ekholm

Yliopistossa meitä opiskelijoita valmistetaan tulevaisuuden osaajiksi. On ollut hienoa huomata, kuinka myös Helen kehittää laitoksiaan ja valmistautuu ilmastoneutraaliin energiantuotantoon. Tuotettu energia on jo nyt puhtaampaa kuin arvaisi.

Helen yllätti tulevaisuuden osaajan

Olen ensimmäistä kesää kesätöissä Helenissä. Opiskeluni Tampereen teknillisessä yliopistossa materiaalitekniikan linjalla ovat loppusuoralla, ja Helenissä olen päässyt näkemään, mitä tulevalla tutkinnollani voisi mahdollisesti tehdä. Olen päässyt mukaan materiaaliongelmien ratkaisuun ja samanaikaisesti tutustumaan siihen, mitä energiantuotannossa oikeasti tapahtuu. Itseäni kiinnostavat pääasiassa laitosten materiaalien kuormittuminen, mutta toisaalta työskentely on saanut minut pohtimaan sitä, kuinka työskentely Helenissä on vaikuttanut omaan näkemykseeni energiateollisuudesta ja Helenistä.

Olen opiskellut energiatekniikkaa materiaalien näkökulmasta, ja voimalaitosprosessit ovat pääpiirteittään tulleet tutuksi, sillä laitosten haastavia olosuhteita käytetään materiaaliopin kursseilla usein esimerkkinä.

Kulunut kesä on avannut silmäni sille, kuinka meitä yliopistossa valmistetaan tulevaisuuden osaajiksi. Energiateknologioista puhuttaessa painopiste on selkeästi uusissa tekniikoissa, kuten biopolttoaineisiin soveltuvissa polttotekniikoissa. Myös energiantuotantoon liittyvät ympäristöasiat nousevat esiin monissa yhteyksissä; ei siis ihme, että etenkin nuorempien sukupolvien asenteet ovat muuttuneet suosimaan yhä enemmän puhtaampaa energiaa.

Energiateollisuus on merkittävässä murrosvaiheessa: Ilmapiiri ja teollisuuden trendit ohjaavat teollisuuden toimijoita kehittymään. Päästövaatimuksia kiristetään ja ihmisten tietoisuus energianlähteistä kasvaa. Myös Helen kehittää laitoksiaan ja valmistautuu ilmastoneutraaliin energiantuotantoon. Tuotettu energia on jo nyt puhtaampaa kuin moni osaisi kuvitella. Kehityksen suunta on selkeästi kohti tulevaisuuden teknologioita.

Voimalaitosprosessi on herkkä

Muutos ei tapahdu yhtä nopeasti kuin päätös muutokseen. Päätöksenteon jälkeen on vielä pitkä matka toteutukseen.

Voimalaitosten materiaaleja tutkiessa olen saanut huomata, että vanhan laitoksen sovittaminen uuteen muottiin ei ole yksinkertaista. En aiemmin ymmärtänyt, kuinka herkkä voimalaitosprosessi todellisuudessa on; pieni muutos prosessissa saattaa tuoda odottamattomia ongelmia muihin prosessin vaiheisiin. Näin ollen muutokset vaativat paljon pohjatyötä ja koejärjestelyjä.

Oma työskentelyni näiden ongelmien parissa on tutustuttanut minut Helenin laajaan asiantuntijoiden kirjoon. Asiantuntijat valmistelevat muutostyön ja reagoivat nopeasti prosessissa ilmeneviin ongelmiin. On ollut hienoa päästä seuraamaan tuota työtä ja osallistua itsekin ongelmanratkaisuun.

Katri Vala kiehtoo

Voimalaitosprosessin herkkyyden lisäksi lämmöntuotannon roolin suuruus Helenissä yllätti minut. Sähköä ja lämpöä yhteistuottavien laitosten lisäksi olen päässyt tutustumaan Katri Valan lämpöpumppulaitokseen. Laitos ei ollut minulle entuudestaan tuttu, joten sen innovatiivisuus yllätti minut. Erityisesti ajatus siitä, että kaukolämpöä saadaan tuotettua jäteveden lämmöstä, on kiehtova. Katri Valan laitos on mielestäni hieno osoitus siitä, että kankealta tuntunut energiateollisuus kehittyy.

Helenin tuotantolaitokset ovat olleet tulevalle materiaalitekniikan ammattilaiselle todella mielenkiintoinen tutkimuskenttä. Olen päässyt näkemään paljon ja olen kiitollinen siitä, että kesän aikana olen saanut mahdollisuuden kerryttää omaa tietotaitoani. Ajatus energiateollisuudessa työskentelystä valmistumisen jälkeen tuntuu erittäin kiehtovalta.

Katri Ekholm
Tekninen assistentti,
Kesätyöntekijä 2016

Vieraskynä

Vieraskynä

Blogissa julkaistaan satunnaisesti Helenin yhteistyökumppaneiden kirjoituksia. Nämä tekstit kootaan Vieraskynä-tunnuksen alle.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 4.4.2017

Kuntavaaliehdokkaat panostaisivat aurinkoenergiaan

Kuntavaaliehdokkaiden viesti Helenin energiantuotantoon on osin hyvin selvä: aurinkoenergiaan pitäisi panostaa enemmän, kivihiilen käyttöä taas tulisi vähentää.

  • 18.5.2018

Päästöjä on pienennetty onnistuneesti vuosikymmenten ajan

Energiantuotannolla on monia ympäristövaikutuksia. Polttamalla tuotetun energian suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät päästöistä. Näitä päästöjä on vähennetty jo vuosikymmenten ajan menestyksekkäästi.

  • 19.12.2016

Paraneeko ilmanlaatu direktiiveillä?

Jokakeväinen katupöly on kutittanut taas monen nenää. Katupöly onkin Helsingissä isompi ongelma kuin energiantuotannon vaikutukset ilmanlaatuun.