Lämpöpumppulämmön osuus kasvaa

Helenin Sörnäisissä sijaitsevilla Katri Valan lämpöpumpuilla tuotettiin viime vuonna peräti 70 prosenttia Suomen suurten lämpöpumppujen kaukolämmöstä. Lämpö toimitetaan asiakkaille kaukolämpöverkon kautta lämmittämään kiinteistöjä ja käyttövettä.
Lämpöpumppulämmön osuus kasvaa

Yksi Katri Valan viidestä lämpöpumpusta

Koko Suomessa tuotettiin viime vuonna 0,6 terawattituntia lämpöpumppulämpöä, ja Helen tuotti siitä ison osan, 0,42 terawattituntia. Helen onkin Suomen suurin lämpöpumppulämmön tuottaja.

Helenillä on jo yli kymmenen vuoden kokemus hukkaenergioiden hyödyntämisestä suurilla lämpöpumpuilla. Lämpöpumppujen käyttö on kasvanut vuosi vuodelta, samalla kun yhtenä lämmönlähteenä toimiva kaukojäähdytysjärjestelmä on kasvanut.

Valor Partners Oy:n tekemän selvityksen mukaan suurten lämpöpumppujen osuus Suomessa voisi nousta 9-13 prosenttiin koko kaukolämmön myyntimäärästä. Helenin lämmöntuotannossa lämpöpumppujen osuus on ollut jo 7 prosenttia, ja kasvua on odotettavissa.

On mielenkiintoista nähdä, miten muualla Suomessa, Turun ja Espoon lisäksi, tulevaisuudessa tullaan hyödyntämään suuria, teollisen mittakaavan lämpöpumppuja. Ainakin joka kaupungista löytyy jätevesien hukkalämpöjä ja useasta myös teollisuuden hukkaan meneviä lämpövirtoja.

Lämpöpumppulämmön osuus kasvaa

Kuva Energiateollisuus ry:n Valorilla teettämästä selvityksestä Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä

 

Tärkein Helenin lämpöpumppujen lämmönlähde on Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavan puhdistetun jäteveden lämpöenergia. Puhdistetun jäteveden lämpötilaa lasketaan lähelle Suomenlahden veden lämpötilaa, jolloin mereen johdettava lämpökuorma pienenee.

Toinen merkittävä lämmönlähde on kaukojäähdytysverkko. Aurinko lämmittää kiinteistöjä, joiden ylijäämälämpö tuodaan kaukojäähdytysverkon kautta lämpöpumpuille hyödynnettäväksi. Laitoksen prosessissa kaukojäähdytysvesi viilennetään siirtämällä lämpö kaukolämpöverkkoon.

Lisäksi voimme hyödyntää meriveden lämpöenergiaa. Se on tosin talvella liian kylmää lämmöntuotantoon. Helsingin edustalta puuttuvat syvänteet, joista saisimme riittävän lämmintä vettä hyödynnettäväksi ympäri vuoden. Tukholmassa suurilla lämpöpumpuilla on vuosikymmeniä hyödynnetty meriveden lämpöenergiaa, jota saadaan myös talvipakkasilla kaupungin edustan syvänteistä. Ruotsissa ja Norjassa hyödynnetään useissa kaupungeissa myös jäteveden lämpöenergiaa Helenin tavoin.

Lämpöpumppulämmön osuus kasvaa

Kuva Energiateollisuus ry:n Valorilla teettämästä selvityksestä Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä

 

Lisää lämpöpumppuja

Olemme saaneet lämpöpumpuista hyviä kokemuksia, ja sen vuoksi kasvatamme tuotantoa entisestään. Kahdelle uudelle lämpöpumpulle on tilat valmiina Esplanadin puiston alapuolella, ja lämpöpumput on jo tilattu sinne.

Uuden lämpöä ja jäähdytystä tuottavan lämpöpumppulaitoksen käyttöönotto on keväällä 2018. Sillä tulemme vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä 20 000 tonnia vuosittain. Investoimalla uusiin lämpöpumppuihin olemme taas yhden askeleen lähempänä ilmastoneutraalia tulevaisuutta.

Lämpöpumppulämmön osuus kasvaa

Tähän tilaan Esplanadin jäähdytyskeskuksessa asennetaan kaksi uutta suurta lämpöpumppua, joiden lämpöteho on yhteensä 22 MW ja jäähdytysteho 15 MW.

 

Juhani Aaltonen

Juhani Aaltonen

Juhani Aaltonen on aina ollut kiinnostunut ympäristöasioista, mikä toi hänet kaukolämmön ja -jäähdytyksen pariin. Hänen tehtävänään on varmistaa, että lämpöä riittää myös talvipakkasilla ja että kaukolämmöllä parannetaan jatkossakin kaupunki-ilman laatua. Juhanin kiinnostus lämmittämiseen heräsi jo alle kouluikäisenä, kun hänen kotitaloaan lämmitettiin aurinkoenergian ja öljyn yhdistelmällä.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 13.6.2018

Maanalaisen lämpöpumppulaitoksen ensipyöräytykset

Esplanadin maanalaisen lämpöpumppulaitoksen työmaa on edennyt käyttöönottoon asti, ja alkukesän aikana laitos hierotaan täyteen tehoonsa tuottamaan kaupunkilaisille viilennystä eli mukavia olosuhteita sisätiloihin.

Kaupunkien hukkalämmöt talteen ja edelleen kiertoon markkinaehtoisesti

Hukkalämpö lakkaa olemasta hukkalämpöä heti kun se hyödynnetään. Helen haluaa Helsingistä löytyvät hukkalämmöt hyötykäyttöön.

Lämpöpumpuilla tuotantoennätykseen

Sörnäisissä Katri Valan puiston alapuolella lämpöä ja jäähdytystä tekee viisi suurta lämpöpumppua.