• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Lämpöpumpuilla tuotantoennätykseen

Sörnäisissä Katri Valan puiston alapuolella lämpöä ja jäähdytystä tekee viisi suurta lämpöpumppua.
Lämpöpumpuilla tuotantoennätykseen

Kuvassa yksi laitoksen viidestä lämpöpumppuyksiköstä.

Niiden tehtävänä on hyödyntää puhdistetun jäteveden mereen virtaavaa lämpöenergiaa ja auringon lämpöenergiaa, jota tuodaan jäähdytysverkon kautta kiinteistöistä. Tehokkaimmillaan lämpöpumput tuottavat samanaikaisesti sekä jäähdytystä että lämmitystä helsinkiläisille kiinteistöille.

Tuotantomäärät tuplattu neljässä vuodessa

Vuonna 2006 käyttöönotetun lämpö- ja jäähdytyslaitoksen tuotanto on vuosittain kasvanut kaukojäähdytyksen kysynnän kasvaessa. Jos verrataan vuosien 2011 ja 2014 tuotantoa, ovat sekä lämmön että jäähdytyksen tuotantomäärät yli kaksinkertaistuneet.

Vuonna 2014 laitoksessa tuotettiin lämpöä 375 000 MWh. Tämä vastaa noin 21 000 keskimääräisen omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta kiinteistön ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseksi. Jäähdytystä puolestaan tuotettiin 90 000 MWh.

Helsingin lisäksi myös koko Suomessa puhdistettujen jätevesien hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen tuotantomäärä on kasvussa. Lämpöpumppulaitos löytyy jo Turun Kakolasta ja Espoon Suomenojalla vastaavaa laitosta otetaan parhailllaan käyttöön. Näillä investoinneilla vähennetään merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja pienennetään jätevesien lämpökuormaa mereen. Mielenkiintoista nähdä, missä toteutetaan seuraava investointi jätevesilämpöä talteenottavaan laitokseen.

Lämpöpumpuilla tuotantoennätykseen

Kuvassa kaukojäähdytyspumppaamo, josta lämpöpumpuilla tuotettu kaukojäähdytys toimitetaan verkon kautta asiakkaille.

 

Tehokasta lämmöntuotantoa

Helsingissä kaukolämmön tuotannon perustana on tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto – noin 90 % kaukolämmöstä tuotetaan yhteistuotannolla. Lämpöpumpuilla tuotetun energian osuus nousi viime vuonna 5,4 prosenttiin koko Helsingin kaukolämmöntuotannosta. Tämä energiamäärä vastaa suuruusluokaltaan Kotkan tai Hyvinkään vuosittaista kaukolämmön tarvetta.

Kaukolämmön asiakkaan ei tarvitse huolehtia energian riittävyydestä tai tuotannon kehittämisestä yhä vähäpäästöisemmäksi, sillä Helenin tavoitteena on saavuttaa kokonaan hiilidioksidineutraali lämmön ja sähkön tuotanto vuoteen 2050 mennessä.

Juhani Aaltonen

Juhani Aaltonen

Juhani Aaltonen on aina ollut kiinnostunut ympäristöasioista, mikä toi hänet kaukolämmön ja -jäähdytyksen pariin. Hänen tehtävänään on varmistaa, että lämpöä riittää myös talvipakkasilla ja että kaukolämmöllä parannetaan jatkossakin kaupunki-ilman laatua. Juhanin kiinnostus lämmittämiseen heräsi jo alle kouluikäisenä, kun hänen kotitaloaan lämmitettiin aurinkoenergian ja öljyn yhdistelmällä.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Lämpöpumppulämmön osuus kasvaa

Helenin Sörnäisissä sijaitsevilla Katri Valan lämpöpumpuilla tuotettiin viime vuonna peräti 70 prosenttia Suomen suurten lämpöpumppujen kaukolämmöstä. Lämpö toimitetaan asiakkaille kaukolämpöverkon kautta lämmittämään kiinteistöjä ja käyttövettä.

Lämpöä auringosta ja jätevedestä Sörnäisissä

Sörnäisissä Katri Valan puiston alapuolella tuotetaan lämpöä ja jäähdytystä helsinkiläisille.
  • 19.12.2016

Lämpöpumput 50 metrin syvyyteen Espan tekojärven rannalle

Helen tulee tarjoamaan asiakkailleen merkittävän määrän lisää uusiutuvaa kaupunkienergiaa. Investoimme kaukojäähdytysenergiaan rakentamalla Helsinkiin jo toisen suuren, teollisen mittakaavan lämpöpumppulaitoksen. Massiiviset lämpöpumput rakennetaan maanalaiseen jäähdytyskeskukseen 50 metrin syvyyteen.