• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Onko kaukolämmön tuotannossa käytetty pelletti huonompaa kuin kiinteistössä poltettu pelletti?

Uusiutuvia tulee edistää kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta pienellä maalla kuten Suomella ei ole varaa tehdä sitä kalleimman kautta ja käytännössä kahteen kertaan.
Onko kaukolämmön tuotannossa käytetty pelletti huonompaa kuin kiinteistössä poltettu pelletti?

Kuva: Mika Lappalainen, Helsingin kaupunki

Päällekkäisyys uhkaa tulla siitä, jos rakentamismääräyksillä asetetaan käytännössä kiinteistökohtaisesti uusiutuvalla energialla tuotettu lämpö parempaan asemaan kuin kaukolämpöjärjestelmän kautta kiinteistöön tuotu uusiutuva lämpö.

Lisäämme uusiutuvien energialähteiden osuutta kaukolämmön tuotannossa Helsingin kaupungin energiapoliittisten linjausten mukaisesti osana Helenin kehitysohjelmaa. Kyse ei ole mistään pienistä investoinnista, joten investointieurojen kohtalo varmasti kiinnostaa myös kaupunkilaisia ja päättäjiä.

Samaan aikaan tavoitteena on lisätä uusiutuvaa energiantuotantoa kiinteistökohtaisesti ja tässä käytetään ohjausmekanismina uusiutuvan energian direktiiviä ja rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä sekä niiden implementointia Suomen rakentamismääräyksiin. Lakiesitys on tulossa lausunnolle vuoden alkupuolella.

Pahimmillaan tilanne saattaa johtaa siihen, että Helsinki tekee satojen miljoonien eurojen investoinnit uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen alueen energiantuotannossa, mutta tuolle energialle ei löydy ennakoitua määrää käyttäjiä ja investointi voisi jäädä suurelta osin vajaalle käytölle. Kiinteistöt käytännössä pakotetaan määräyksillä hylkäämään kaukolämpövaihtoehto riippumatta siitä kuinka suuri osa siitä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Mielestäni uusiutuvien energialähteiden tulisi olla samanarvoisia riippumatta siitä, onko niitä käytetty kaukolämmön tuotannossa vai kiinteistökohtaisesti.  Tällöin annettaisiin markkinoiden ratkaista se, kumpaa kautta kiinteistö haluaa huolehtia uusiutuvavelvoitteestaan.  Tämä johtaisi sekä kiinteistön omistajan että yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaimman ratkaisun käyttöön.

Edellä kerrottu huoli konkretisoituu siihen, miten kansallisessa lainsäädännössä tulkitaan lähes nollaenergiarakennuksen uusiutuvista lähteistä oleva energia: ”Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä olisi hyvin laajalti katettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.”

Erityisesti näin helsinkiläisenä koen, että kaukolämpö on lähellä tuotettua energiaa.

Rauno Tolonen

Rauno Tolonen

Rauno Tolonen on energiatehokkuuden puolestapuhuja. Hän etsii ratkaisuja, joista hyötyvät niin kuluttajat kuin energiayrityskin – ympäristöä unohtamatta. Vapaa-ajallaan Rauno lataa akkuja kalastuksen parissa, vaikka tiedostaakin ettei vetouistelu ole niitä kaikkein energiatehokkaimpia tapoja kalastaa.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Suomen suurin pellettitoimitus Helsinkiin

Helsingin Energia ja Vapo ovat sopineet puupellettien toimituksesta Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksille. Toimitusmäärät ovat Suomen mittakaavassa merkittäviä. Vapon toimittama pelletti on suomalaista alkuperää, ja sillä korvataan ulkomaista kivihiiltä sähkön ja lämmön tuotannossa.
  • 19.12.2016

Kaupunginhallituksen päätös: Hanasaari suljetaan

Helsingin kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Helenin kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena.

Lämmityksen hiilijalanjälki pienenee

Olen kuullut ihmisiltä, jotka pyrkivät vähentämään omaa hiilijalanjälkeään, että kyllähän tämä muuten onnistuu, mutta kun on sidottu tuohon kaukolämpöön. Lämmityksen osuushan on asumisen hiilijalanjäljessä yksi merkittävimmistä ja Helsingissä kaukolämmön tuotanto perustuu toistaiseksi pääosin fossiilisiin energialähteisiin. Yli puolet siitä tulee kuitenkin vähäpäästöisemmästä maakaasusta eikä kivihiilestä niin kuin yleensä luullaan.