Blogi / 19.12.2016

Onko kaukolämmön tuotannossa käytetty pelletti huonompaa kuin kiinteistössä poltettu pelletti?

Uusiutuvia tulee edistää kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta pienellä maalla kuten Suomella ei ole varaa tehdä sitä kalleimman kautta ja käytännössä kahteen kertaan.

Teksti: Rauno Tolonen

Päällekkäisyys uhkaa tulla siitä, jos rakentamismääräyksillä asetetaan käytännössä kiinteistökohtaisesti uusiutuvalla energialla tuotettu lämpö parempaan asemaan kuin kaukolämpöjärjestelmän kautta kiinteistöön tuotu uusiutuva lämpö.

Lisäämme uusiutuvien energialähteiden osuutta kaukolämmön tuotannossa Helsingin kaupungin energiapoliittisten linjausten mukaisesti osana Helenin kehitysohjelmaa. Kyse ei ole mistään pienistä investoinnista, joten investointieurojen kohtalo varmasti kiinnostaa myös kaupunkilaisia ja päättäjiä.

Samaan aikaan tavoitteena on lisätä uusiutuvaa energiantuotantoa kiinteistökohtaisesti ja tässä käytetään ohjausmekanismina uusiutuvan energian direktiiviä ja rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä sekä niiden implementointia Suomen rakentamismääräyksiin. Lakiesitys on tulossa lausunnolle vuoden alkupuolella.

Pahimmillaan tilanne saattaa johtaa siihen, että Helsinki tekee satojen miljoonien eurojen investoinnit uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen alueen energiantuotannossa, mutta tuolle energialle ei löydy ennakoitua määrää käyttäjiä ja investointi voisi jäädä suurelta osin vajaalle käytölle. Kiinteistöt käytännössä pakotetaan määräyksillä hylkäämään kaukolämpövaihtoehto riippumatta siitä kuinka suuri osa siitä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Mielestäni uusiutuvien energialähteiden tulisi olla samanarvoisia riippumatta siitä, onko niitä käytetty kaukolämmön tuotannossa vai kiinteistökohtaisesti.  Tällöin annettaisiin markkinoiden ratkaista se, kumpaa kautta kiinteistö haluaa huolehtia uusiutuvavelvoitteestaan.  Tämä johtaisi sekä kiinteistön omistajan että yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaimman ratkaisun käyttöön.

Edellä kerrottu huoli konkretisoituu siihen, miten kansallisessa lainsäädännössä tulkitaan lähes nollaenergiarakennuksen uusiutuvista lähteistä oleva energia: ”Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä olisi hyvin laajalti katettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.”

Erityisesti näin helsinkiläisenä koen, että kaukolämpö on lähellä tuotettua energiaa.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus