• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Tutkimusyhteistyö apuna Helenin energiatulevaisuuden luomisessa

Maailma muuttuu tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, mutta myös todennäköisesti hitaammin kuin koskaan tulevaisuudessa. Energiasektorin kohdalla muutos on erityisen iso – puhutaan energiamurroksesta. Sen suurin haaste on energiatrilemma eli energian saatavuuden, hinnan ja ympäristövaikutusten tasapainotilan löytäminen.

Nyt kun kivihiilen aikakausi on loppumassa, teemme Helenissä kovasti töitä, jotta löydämme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Onneksi meillä on hyvä pohja luotuna. Esimerkiksi älykäs kaukolämpö- ja jäähdytysverkko mahdollistavat erilaisten kierrätyslämpöjen uudelleenhyödyntämisen, joilla säästämme neitseellisiä luonnonvaroja.

Muutoksessa menestyminen edellyttää kykyä reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Omia toimintaperiaatteita ja -malleja on kyseenalaistettava optimiratkaisun löytämiseksi – siitähän murroksessa on kyse.

Yhteistyö VTT:n kanssa tiivistyy


Helenillä on pitkät perinteet tutkimus- ja kehitystyössä yhdessä tutkimuslaitosten, oppilaitosten, laitevalmistajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä monipuolisesti pienemmissä paikallisissa ja kansallisissa hankkeissa, ja toisaalta isoissa kansainvälisissä EU-hankkeissa.

Tutkimus- ja kehitystyömme tavoitteena on tukea Helenin tulevaisuuden visiota sekä tuoda vaihtoehtoja tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseen. Tulevaisuudessa haluamme olla mukana yhä paremmin tukemassa asiakkaidemme arkea; tuoda koteihin vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä asumisen energiaratkaisuihin helppoutta.

Kehitystyön vauhdittamiseksi tiivistämme yhteistyötä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Kumppanuusmallin myötä suunnittelemme energiatulevaisuutta jatkossa yhdessä. Saamme käyttöömme uutta tutkimustietoa ja osaamista, ja VTT:n tutkijat saavat konkreettisen testialustan energiateollisuudesta. Tutkimustarvetta katsotaan entistä paremmin kokonaisuutena ja ennakoiden.  Näin saamme luotua parhaita ratkaisuja tulevaisuuden asettamiin haasteisiin.

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli katsoo maailmaa vastuullisuussilmälasein. Yritysvastuutyö kattaa sparrausta hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittämisestä hankinnan koko toimitusketjun vastuullisuuteen.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin