Kokemuksia / 30.3.2022

Tecoil kulkee kohti hiilineutraaliutta tuulivoiman avulla

Perusöljyjä käytetyistä voiteluaineista tuottavan Tecoilin visio on olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali jalostamo. Tämän tavoitteen eteen tehdään päämäärätietoisesti töitä liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tällä hetkellä esimerkiksi kaikki laitoksen käyttämä sähkö on Helenin Lakiakankaan tuulivoimapuiston tuottamaa vihreää sähköä. Helen vastaa myös Tecoilin sähkösalkun hoidosta tehden sähkön hankinnasta kustannustehokasta.

– Kun jokaisen ihmisen autosta joskus vaihdetaan öljyt, niin nämä öljyt kerätään korjaamoista ja tuodaan tänne meidän jalostamollemme. Täällä öljy sitten vihreän sähkön ja vihreän vedyn avulla prosessoidaan jälleen uudelleen voiteluaineiden pääkomponentiksi eli perusöljyksi, kertoo STR Tecoil Oy:n toimitusjohtaja Juha Kokko.

Koko laitoksen sähkö tuotetaan tuulivoimalla

Ympäristöarvot ovat yksi tärkeimmistä Tecoilin toimintaa ohjaavista tekijöistä. Sen vuoksi myös yhteistyö Helenin kanssa on ollut hyvin tärkeää. Yhteistyötä on tehty jo parin vuoden ajan sähkön hankinnan parissa. Tecoil haluaa käyttää mahdollisimman ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä ja onkin siksi ostanut osuuksia Helenin Lakiakankaan tuulivoimapuiston tuotannosta. Tuulivoimapuisto aloitti toimintansa alkuvuodesta 2022.

– Meidän visiomme on olla maamme ensimmäinen hiilineutraali jalostamo, joka tuottaa perusöljyjä. Helenin tuulivoimapuisto tuottaa meille vihreää sähköä, joka edesauttaa ponnistelujamme hiilineutraaliuden saavuttamisessa, Kokko sanoo.

– Pääsimme Helenin kanssa jo heti alussa yhteisymmärrykseen sähkön sertifioinnin suhteen. Samalla he kertoivat myös tästä omasta projektistaan Lakiakankaalla ja tarjosivat osuutta. Hanke oli mielenkiintoinen ja totta kai me halusimme olla mukana ensimmäisten joukossa. Koko laitoksemme sähkö tulee tästä Helenin tuulivoimapuistosta, Kokko iloitsee.

Salkunhoito mahdollistaa kustannustehokkaan sähkön hankinnan

Salkunhoitopalvelun ansiosta Tecoilin sähkön hankinta on paitsi ympäristöystävällistä, niin myös kustannustehokasta. Nimetty salkunhoitaja vastaa Tecoilin sähkön hankinnasta yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti markkinaympäristön muutokset huomioiden.

– Salkunhoito on toiminut Helenin kanssa aivan erinomaisesti heti alusta lähtien. Useamman kerran vuodessa he ottavat meihin yhteyttä, kertovat markkinatilanteesta ja siitä, kannattaako meidän tehdä hintakiinnityksiä, kertoo Tecoilin laitoksen johtaja Jukka Jämsén.

– Salkunhoito on ollut ehdoton edellytys sen suhteen, että pystymme tekemään sähkön hankinnan kustannustehokkaasti, Jämsén painottaa.

Kokko ja Jämsén arvostavat suuresti sitä tietotaitoa, jota Tecoil on Heleniltä sähkön hankintaan liittyen saanut. Sen avulla on pystytty ennustamaan sähkön hintakehitystä huomattavasti aiempaa pidemmälle, suojautumaan hintariskeiltä ja lukitsemaan Tecoilin omat marginaalit.

– Näin teollisena toimijana suosittelen Heleniä erittäin lämpimästi myös muille, koska he ovat erittäin aktiivisia palvelutuotannossa. He neuvovat ja kuuntelevat asiakasta, Kokko kuvailee.

Lue lisää aiheesta

Yritykset