Kokemuksia / 2.1.2024

Kaukolämpö lämmittää luotettavasti

Asunto Oy Saukonpaaden Merituulessa Helsingin Jätkäsaaressa hyödynnetään kaukolämpöä monipuolisesti. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl Schauman painottaa energiatehokkuuden seurannan ja parantamisen merkitystä kaukolämmön käytössä.

Teksti: Genero Kuvat: Petri Mulari

”Kaukolämmön hyviä puolia ovat toimitus- ja toimintavarmuus sekä vähäinen huollon tarve", kertoo Asunto Oy Saukonpaaden Merituulen hallituksen puheenjohtaja Carl Schauman.

”Meille kaukolämpö on ennen kaikkea hyvä energiaraaka-aine, lämpöä lämpimän veden muodossa. Kun se tulee kiinteistömme lämmönjakokeskukseen, alamme itse jalostaa sitä. Meillä on viisi omaa järjestelmää, jotka saavat energiansa kaukolämmöstä”, Carl Schauman sanoo.

Helen_CarlSchauman_talo.jpg

Asunto Oy Saukonpaaden Merituuli on vuonna 2014 Helsingin Jätkäsaareen valmistunut taloyhtiö. Se sijaitsee omalla tontilla, ja siihen kuuluu 55 asuntoa 7 kerroksessa ja 4 porraskäytävässä.

Viisi tapaa käyttää kaukolämpöä taloyhtiössä

1. Käyttöveden lämmitys

Yhtiö huolehtii, että kiertoveden lämpötila ja pumpun teho on säädetty oikein. Asukas päättää itse, kuinka paljon lämmintä vettä käyttää. Hän maksaa siitä itse, koska yhtiössämme on asuntokohtaiset vesimittarit. Olemme asentaneet järjestelmän, jolla asukas pystyy seuraamaan sekä kylmän että lämpimän veden kulutustaan päivän tarkkuudella. Näin asukas voi säästää omia rahojaan.

2. Vesikiertoinen lattialämmitys huoneistoissa

Lattialämmitys on pehmeä ja miellyttävä lämmitysmuoto. Rakennusautomaatiojärjestelmästä saamallamme tiedolla pääsemme hienosäätämään automatiikkaa, jotta pumput toimivat oikein ja lämmityksen säätökäyrät on oikein viritetty. Mitä läpinäkyvämpää järjestelmän tieto on, sitä helpommin pääsemme kiinni poikkeamiin. Kun säädämme järjestelmiä koko ajan energiatehokkaammiksi, siitä hyötyvät kaikki: ympäristö ja asukkaat.

3. Vesikiertoinen lattialämmitys märkätiloissa

Märkätilojen vesikiertoinen lattialämmitys toimii omassa piirissä. Automaatio pitää huolen siitä, että huoneistojen lattialämmitys kytkeytyy pois päältä, kun ulkolämpötila nousee ennalta sovitun rajan yli. Märkätiloja pitää kuitenkin lämmittää ympäri vuoden, koska ne pitää kuivattaa. Kaukolämmöllä niiden lattialämmitys on paremmin kontrolloitavissa ja halvempi kuin sähkömukavuuslämmitys.

4. Yleisten tilojen lämmitys

Yleisten tilojen lämmitys toimii perinteisillä, vesikiertoisilla pattereilla.

5. Ilmanvaihtokoneiden tuloilman jälkilämmitys

Kun kylmä ilma tulee talvella ilmanvaihtokoneeseen, se menee lämmöntalteenottolaitteen läpi. Siellä otetaan käyttöön poistoilman mukana tuleva lämpö, mutta senkään jälkeen tuloilman lämpö ei ole riittävän korkea, joten se kulkee jälkilämmityksen kautta ennen kuin se puhalletaan asuntoihin. Jälkilämmitys toimii kaukolämmöllä.

”Seuranta on avainroolissa. Siihen on kaksi työkalua. Yritys Helen antaa kokonaiskuvan energiankulutuksesta. Rakennusautomaatiojärjestelmällä teemme sisäisen seurannan, eli miten energiaa käytetään tehokkaasti. Sen avulla havainnoimme, miten järjestelmät toimivat ja tarvitseeko tehdä toimenpiteitä”, Schauman sanoo.

Helen_CarlSchauman_Yritys-Helen-800.jpgYritys Helen tuo taloyhtiön energiankäyttöön liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Palvelusta löydät muun muassa sopimustiedot, laskut ja vuosiraportit. Yritys Helen mahdollistaa energiankäytön seurannan tarkasti jopa tunnin tarkkuudella kolmen vuoden ajalta.

Kaukolämpö uudistuu

Kaukolämmön hinnoittelu muuttui 1.1.2024. Jatkossa kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä perusmaksusta sekä energiamaksusta.

Voit tarkastaa perusmaksun lokakuun alussa lähetetystä ennusteraportista. Perusmaksu korvaa vesivirtamaksun.

Vuoden 2024 energiamaksut julkaistiin marraskuun lopussa. Jatkossa niitä päivitetään kuuden kuukauden välein vuodeksi kerrallaan. Energiamaksu korvaa aikaisemmin käytössä olleen kausihinnan.

Lue lisää kaukolämmön uudistuksesta