Artikel / 18.8.2022

4 enkla sätt att spara energi

Små handlingar har stor betydelse för att få ner energikostnaderna. Vi har samlat effektiva och enkla tips från våra energiexperter om hur du sparar energi i vardagen. Kolla tipsen! 

1. Sänk rumstemperaturen

Faktorer som rör uppvärmningen har störst inverkan när det gäller att effektivisera energianvändningen och minska elräkningen. Grovt räknat går två tredjedelar av hemmets totala energianvändning till uppvärmning och tappvarmvatten, vare sig du bor i en lägenhet med fjärrvärme eller ett enfamiljshus med elvärme. Därför är det viktigt att justera rumstemperaturerna på ett ändamålsenligt sätt när vädret blir kyligare.

I vistelserum är 21–22 grader tillräckligt, men i sovrummen kan det vara svalare. En tumregel är att en grad lägre rumstemperatur ger 5 % lägre värmekostnader.

Överväg också att installera en reglerbar termostat, med vilken du kan ställa in användningstiderna och temperaturerna för t.ex. komfortgolvvärmen i badrummet på ett sätt som passar din vardag. Då undviker du onödig energiförbrukning när värmen inte behövs.

2. Använd hushållsmaskinerna energieffektivt

Hur hushållsmaskinerna används har stor inverkan både på energiförbrukningen och på elräkningens storlek. Ta vara på tipsen om energieffektiv användning av åtminstone dessa hushållsmaskiner, som drar mycket energi.

  • Tvättmaskinen: Kör fulla maskiner. Tänk också på temperaturen – elförbrukningen halveras när du sänker tvättemperaturen från 60 till 40 grader.
  • Kylen och frysen: Rekommenderad temperatur i kylen är +5 grader och i frysen -18 grader. Varje grad kallare ökar kylanläggningens elförbrukning med cirka 5 %.
  • Ugnen: Laga större satser mat på en gång. Det går mer energi till att värma ugnen än till att hålla den varm.
  • Bastuaggregatet: Över hälften av bastuaggregatets elförbrukning går till att värma bastun, och därför är det mest ekonomiskt att hela familjen badar samtidigt eller åtminstone tätt efter varandra. För själva bastunjutningen räcker det bra med lite lägre temperatur. När bastun värms till 100 grader är elförbrukningen 20–30 % högre än om den värms till 70 grader.

Ett annat energispartips i samband med bastubadet är överraskande för många och har att göra med bastustenarna. Satsa på bastustenar av god kvalitet och kom ihåg att byta stenarna med ett par års mellanrum. Skräp och smulor som fallit ned från dåliga stenar gör att aggregatet värms långsammare, vilket höjer elförbrukningen.

3. Vädra rätt och kom ihåg att täta

Tätt och välventilerat är A och O inom ventilationen. Dra ner på ventilationen så mycket som möjligt under uppvärmningssäsongen, eftersom ventilationen står för ända upp till 1/3 av värmeförlusterna. Kontrollera också att dörrar och fönster är tätade. Att täta dem är ett bättre sätt att effektivisera uppvärmningen och få ner värmekostnaderna än att höja rumstemperaturen.

Det effektivaste sättet att vädra är genom korsdrag, om det är möjligt i din bostad. Låt ändå inte vädringsfönstren stå öppna långa tider när vädret är kallt, så att du inte vädrar ut värmen. Kom också ihåg att utnyttja textilier – vintertid skyddar gardiner mot drag och sommartid mot solgass.

4. Håll koll på din egen energianvändning

Med hjälp av följande tjänster som visar energianvändningen kan du hålla koll på din egen energianvändning, optimera din förbrukning utifrån data och på så sätt spara både pengar och energi. De här tjänsterna som är kostnadsfria för konsumenten är det enklaste sättet att konkret se hur även små handlingar kan påverka den dagliga energiförbrukningen.

Flera elförsäljningsbolag erbjuder lösningar för att hålla koll på energianvändningen. Till exempel via appen Oma Helen kan du se din energiförbrukning från timnivå till årsnivå och hur din energiförbrukning fördelar sig över dygnet samt få jämförelsedata med hjälp av överskådliga grafer.Vill du ha fler energispartips? 

Läs våra sidor med energispartips och börja också tillämpa de övriga tipsen i din vardag!

Läs mer om ämnet

Smart energianvändning