Artikel / 18.8.2022

Vad består elpriset av? - 3 saker

Elpriset består av tre nästan lika stora delar: elenergi, elöverföring och elskatt. Var och en av dessa delar, tillsammans med din egen elförbrukning, påverkar storleken på din elräkning. Läs vad termerna betyder och varför elpriset nu är på väg uppåt.

1. Elenergi

Elenergipriset, dvs. försäljningspriset, bestäms av elförsäljaren, till exempel Helen. Försäljningspriset är den enda del av elräkningen som du kan konkurrensutsätta. Elförsäljningspriset påverkas bland annat av energiproduktionskostnaderna och priserna på den nordiska elbörsen.

Vad består elenergipriset av? Försäljningspriset på elenergi består av två delar: en förbrukningsavgift (c/kWh) som bestäms enligt hur många kilowattimmar du förbrukat, och en grundavgift (€/mån), som innehåller elförsäljarens fasta kostnader. Fasta kostnader är till exempel kostnaderna för fakturering och skickande av räkningar.

2. Elöverföring

Elöverföringen sköts alltid av det lokala nätbolaget, som äger distributionsnätet i området. Ditt nätbolag överför el till ditt hem och ser till att elnätet fungerar, alltid och under alla förhållanden. I Helsingfors ansvarar Helen Elnät för elöverföringen.

Överföringsavgifterna används för att underhålla och utveckla det tusentals kilometer långa elnätet. Överföringsavgifterna används för att finansiera investeringar i nytt elnät, upprätthålla nätets kundtjänst och mäta elförbrukningen samt för att betala ersättning för den riksomfattande elöverföringen. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.

Elöverföringsprodukten bestäms enligt säkringsstorleken. Elöverföringspriset består av två delar: en grundavgift (€/mån) och en överföringsavgift (c/kWh) enligt den uppmätta elförbrukningen. Genom din egen elförbrukning kan du alltså också påverka elöverföringskostnaderna.

3. Elskatt

Du betalar elskatt enligt din elförbrukning och ditt lokala nätbolag tar ut elskatten i samband med överföringspriset. Moms tillkommer på elenergin, elöverföringen och skatterna. Skatternas andel av hela elräkningen är ungefär en tredjedel.

Varför är elpriset på väg uppåt?

Marknadspriset på el påverkas av flera faktorer som är oberoende av elbolaget, till exempel:

  • bränslekostnaderna,
  • priserna på utsläppsrätter,
  • situationen i vattenmagasinen,
  • utbudet av energi,
  • efterfrågan på europeisk nivå,
  • det politiska, geopolitiska och ekonomiska världsläget.

Marknadspriset på el är nu exceptionellt högt, eftersom kriget i Ukraina har ökat osäkerheten på energimarknaden. Dessutom har elanskaffningskostnaderna stigit på grund av höga marknadspriser på råvaror och utsläppsrätter.

En annan sak som höjer elpriset är att den fossila energiproduktionen i Europa kördes ner i samband med coronapandemin och att efterfrågan på el ökade när ekonomin började återhämta sig igen. De totala elproduktionsvolymerna har också påverkats av besluten i Mellaneuropa och särskilt i Tyskland om att fasa ut kärnkraften. Nu när efterfrågan på el har ökat bidrar utmaningarna kring produktionskapaciteten särskilt inom industrin till att priset på elbörsen går upp.

Hur kan jag påverka storleken på min elräkning?

Genom att vara uppmärksam på de små vardagsvalen kan du påverka storleken på din elräkning. Nedan några exempel:

  • Redan en grad lägre rumstemperatur ger 5 % lägre energiförbrukning.
  • Tvättmaskinens elförbrukning halveras när du sänker tvättemperaturen från 60 till 40 grader.
  • Med hjälp av tjänster som visar energianvändningen, till exempel Oma Helen, kan du hålla koll på din egen energianvändning, optimera din förbrukning utifrån data och på så sätt spara både pengar och energi.

Här hittar du fler energispartips!

Läs mer om ämnet

Smart energianvändning