Vår rekommendation för dig

Vi rekommenderar Tidsbundet Basel eller Basel för dig.

Läs mer och beställ:

Tidsbundet Basel är ett fastpris- och stabilt elavtal där elpriset förblir detsamma under hela avtalstiden. Tidsbundet Basel ger dig förutsägbarhet i elkostnaderna. Du kan välja avtalets löptid (12 månader, 24 månader eller till 30.9.2025).

Basel är ett tillsvidareavtal som är ett enkelt och pålitligt val för varje hem. Avtalets energipris förblir jämnt, vilket hjälper dig att undvika prisfluktuationer. Om det sker betydande förändringar på elmarknaden kan energipriset för Basel ändras. Eventuella prisändringar meddelas minst en månad innan det nya priset träder i kraft. 

Tidsbunden Basel (24 mån)

Populär
Fast Tidsbunden Kombination
 • Ett tidsbundet avtal för 2 år
 • Fast pris för hela kontraktsperioden
 • Priserna inkluderar moms 24 %
8,74 c/kWh
Grundavgift 5,99 €/mån

Tidsbunden Basel (12 mån)

Fast Tidsbunden Kombination
 • Ett tidsbundet avtal för ett år
 • Fast pris för hela kontraktsperioden
 • Priserna inkluderar moms 24 %
9,09 c/kWh
Grundavgift 5,99 €/mån

Tidsbunden Basel (fram till 30.9.2025)

Fast Tidsbunden Kombination
 • Ett tidsbundet avtal till den 30 september 2025
 • Fast pris för hela avtalsperioden
 • Priserna inkluderar moms 24 %
8,59 c/kWh
Grundavgift 5,99 €/mån

Basel

Enkel
Varierar Tills vidare Kombination
 • Tillsvidareavtal
 • Elens ursprung motsvarar ursprungsmixen för elproduktionen i Finland
 • Priserna inkluderar moms 24 %.
15,46 c/kWh
Grundavgift 4,74 €/mån

För mer information