Tidsbunden Basel

Fast pris och stabilt elavtal där elpris förblir oförändrat under hela avtalstiden. Tidsbunden Basel ger förutsägbarhet på dig, eftersom du kan välja ett tidsbundet avtal med varierande längd (12 eller 24 mån) eller med ett fast slutdatum (fram till 30.9.2025).

Varför Tidsbunden Basel?

Ett fast pris under hela avtalsperioden
Priset på el fastställs för hela avtalsperioden när avtalet ingås, så du kan njuta av din vardag utan bekymmer om prisfluktuationer på elfakturan.

Valfrihet på längden på det tidsbundna avtalet
Bland avtalen som finns till salu kan du välja ett avtal vars längd passar din livssituation bäst.

Jämnt elpris ger trygghet och förutsägbarhet på din elfaktura
När du vet på förhand vad elen kostar behöver du inte oroa dig över prisfluktuationerna på elmarknaden.

Oma Helen betjänar dig dygnet runt. I appen kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning ända ner på timnivå.

Uppgifter om avtalet

  • 12 eller 24 månaders tidsbunden period eller med ett fast slutdatum (fram till 30.9.2025)
  • Fast priset på elenergi och den månatliga grundavgiften hålls samma under hela avtalsperioden
  • Elens ursprun är enligt produktionsmixen i Finland: kärnkraft 18 %, fossila 70 %, förnybara 12 % (2022)
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • När du flyttar, du kan flytta över ditt nuvarande elavtal till ditt nya hem eller byta avtalstyp

Elförsäljningsvillkor

Elleveransvillkor

Priserna inkluderar moms 24 %

Välj elavtals längd

Energi 9,56 c/kWh, Grundavgift 5,99 €/mån
Energi 8,92 c/kWh, Grundavgift 5,99 €/mån
Energi 8,79 c/kWh, Grundavgift 5,99 €/mån
Beställ

Ursprunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 471,3 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0,6 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Form av energi %
Kärnkraft 18
Fossila 70
Förnybara 12

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Du får 20 % rabatt på Fennias hemförsäkringar som vår elavtalskund

Som hemförsäkringskund hos Fennia får du motsvarande rabatt även på många andra försäkringar hos Fennia. Du får förmånen när du köper hemförsäkring på nätet efter köp av ett elavtal.

För mer information