Ett år Fast Pris Bas El

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden på 12 månader, även när elmarknadspriset varierar.

Priserna nedan inkluderar moms 24 %. Under tiden 1.12.22-30.4.2023 är momsen på el 10 %. Vi beaktar automatiskt den sänkta momsprocenten i räkningen.

Fast pris

Priset på fast pris el varierar inte utan är fast under hela avtalsperioden.

Elförsäljningsvillkor

Elleveransvillkor

  • 12 månaders tillfälligt kontrakt
  • Grundavgiften är densamma under hela avtalsperioden
  • Elens ursprun är enligt produktionsmixen i Finland: kärnkraft 49 %, fossila 41 %, förnybara 10 % (2021)
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Oma Helen betjänar dig dygnet runt. I appen kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning ända ner på timnivå.

Kiinteähintainen Perussähkö 12 mån

Elavtal för 12 månader. Elen är baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland.
43,18 c/kWh
Grundavgift 5,99 €/månad
Beställ

Ursprunget för el

Ursprunget för Bas El baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Bas el är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Form av energi %
Fossila 41
Kärnkraft 49
Förnybara 10

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


El till marknadspris

Priset på Börsel-avtal utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.