Fast Pris Bas El

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden på 6, 12 eller 24 månader, även när elmarknadspriset varierar.

Fast pris

Priset på fast pris el varierar inte utan är fast under hela avtalsperioden. Priserna nedan inkluderar moms 24 %. 

Elförsäljningsvillkor

Elleveransvillkor

  • 6, 12 eller 24 månaders tillfälligt kontrakt
  • Grundavgiften är densamma under hela avtalsperioden
  • Elens ursprun är enligt produktionsmixen i Finland: kärnkraft 18 %, fossila 70 %, förnybara 12 % (2022)
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Oma Helen betjänar dig dygnet runt. I appen kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning ända ner på timnivå.

Välj kontraktets längd

12,59 c/kWh, grundavgift 5,99 €/månad
11,20 c/kWh, grundavgift 5,99 €/månad
9,75 c/kWh, grundavgift 5,99 €/månad
Beställ

Ursprunget för el

Ursprunget för Bas El baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Bas el är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Form av energi %
Kärnkraft 18
Fossila 70
Förnybara 12

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.

För mer information