Helen Smartel Garanti

Ett tidsbundet halvårigt elavtal som sporrar till att spara el och ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen.

Produkten kan köpas tills 31.3.2023 på helen.fi och via kundtjänst. 

Teckna elavtalVanliga fragor

Prisstabilitet och flexibilitet

Helen Smartel Garanti är ett elavtal som bildas priset av en elprisandel som minskar eller ökar beroende på om du använder el vid tidpunkter då elpriset är lågt eller högt. Förbrukningsstyrningens inverkan rör sig vanligen mellan +/- 4 c/kWh. Helen Smartel Garanti ger dig skydd mot höga börspriser på el, och samtidigt kan du påverka elräkningens totalbelopp genom att styra din elförbrukning till de förmånligaste timmarna.

Vem kan köpa produkten?

Produkten kan köpas av Helens nuvarande elkonsumentkunder som har tecknat avtal före 19.12.2022. Produkten kan också köpas av konsument- och företagskunder som omfattas av Helens leveransskyldighet*. Vi kontrollerar att beställaren har rätt att teckna ett Helen Smartel Garanti -avtal. Om det visar sig att kundrelationsvillkoren inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att häva avtalet. 

(*Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Sähköverkko distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år eller en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.)

Avtalsinformation

  • Sex månaders tidsbundet avtal som kan köpas under tiden 2.1.-31.3.2023
  • Elleveransen kan börja tidigast 16.1.2023 och 15.4.2023 senast. 
  • Grunddelens elpris 20 c/kWh och den fasta månadsavgiften 3,54 €/mån inkluderar moms 10 %
  • Från och med 1.5.2023 är momsen 24 %, och då stiger priserna i elavtalet i motsvarande mån.
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Elens ursprun är enligt produktionsmixen i Finland
  • Avtalsvillkor

Ladda ner Oma Helen

När du väljer Helen Smartel Garanti är det bra att samtidigt ta i bruk den kostnadsfria tjänsten Oma Helen. Med hjälp av Oma Helen håller du koll på din elförbrukning och de realiserade faktureringspriserna, och får information om pris- och avtalsändringar. Oma Helen hjälper dig att schemalägga användningen av el för lågkostnadstimmar. Med hjälp av applikationen kan du planera och ta del av billigare timpriser och få påminnelser om höga och låga priser. Hämta appen Oma Helen från din appbutik, eller logga in i tjänsten via webbläsaren.

Helen Smartel Garanti (6 mån)

Stabilitet och flexibilitet i ditt elavtal genom att styra förbrukningen
20,00 c/kWh
+/- förbrukningsinverkan
Grundavgift 3,54 €/månad
Beställ

Hur priset av Helen Smartel Garanti bildas

Priset i ett Helen Smartel Garanti -avtal består av elprisets grunddel, förbrukningsinverkan och en månatlig grundavgift.

Grunddelen är en andel som sätter grundnivån för ditt elpris. Under tiden 2.1.–30.4.2023 är grunddelens storlek 20 c/kWh.

Förbrukningsinverkan minskar eller ökar grunddelens storlek beroende på om du använder el vid tidpunkter då elpriset är lågt eller högt.

Om största delen av din elförbrukning sker under de timmar av dygnet då elpriset är högre än medelpriset, stiger priset på grunddelen. Om du däremot förlägger din elförbrukning till timmar då elpriset är lägre än medelpriset, sjunker priset på grunddelen.

Du kan själv påverka storleken på din elräkning genom att styra din elförbrukning så att du utnyttjar de timmar av dygnet då priset är lägre.

Den månatliga grundavgiften i ett Helen Smartel Garanti -avtal är inte beroende av elförbrukningens storlek.

Grunddelens elpris 20 c/kWh och den fasta månadsavgiften 3,54 €/mån inkluderar moms 10 %. Från och med 1.5.2023 är momsen 24 %, och då stiger priserna i elavtalet i motsvarande mån.

Förbrukningsinverkans fördelning exempel

  45%  Prissänkande förbrukning

 25%  Prishöjande förbrukning

 30%  Neutral inverkan        

Grunddel 20,0 c/kWh

Räkneexempel

Exempel på beräkningar av förbrukningsinverkan. I exemplet är grunddelen 20 c/kWh. Förbrukningsinverkan i exemplet är antingen + 4 c/kWh eller - 4 c/kWh.

down.png Minus-72x72.png

Du har använt el under förmånliga timmar

Förbrukningsinverkan: - 4 c/kWh
Faktureringspris för energin: 20 - 4 = 16 c/kWh
+ grundavgift: €/mån

up.png Plus-72x72.png

Du har använt el under dyra timmar

Förbrukningsinverkan: + 4 c/kWh
Faktureringspris för energin: 20 + 4 = 24 c/kWh
+ grundavgift: €/mån

Läs mer om elavtal

Försök flytta funktioner som drar mycket energi, så som klädtvätt, bastu, laddning av elbilen eller eluppvärmning, till sena kvällar, nätter och veckoslut då elpriset är lägre än medelpriset.

Kolla dina nuvarande förbrukningsdata och se över dina förbrukningsvanor timme för timme i tjänsten Oma Helen. Korrekta förbrukningsdata hjälper dig att vidta smarta energieffektiviseringsåtgärder, och redan med små åtgärder kan du minska din energiförbrukning märkbart.

Måndag - Fridag

Måndag - Fridag

Lördag - Söndag

Lördag - Söndag
halvempi-sahko.png

Lägre pris: koncentrera förbrukningen till de här timmarna

Black_line_legend.png

Den typiska prisutvecklingen för el under olika tider av dygnet

kalliimpi-sahko.png

Högre pris: minska förbrukningen under de här timmarna

neutraali-sahko.png

Neutral: Ingen betydande inverkan på ditt pris

Förbrukningsinverkan uppstår när timpriserna för din elförbrukning jämförs med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. Elförbrukning som har skett under förmånliga timmar jämfört med medelpriset sänker din energiavgift, medan elförbrukning som skett under dyrare timmar jämfört med medelpriset höjer din energiavgift.

Förbrukningsinverkan ökar eller minskar den månatliga energiavgiften beroende på din elförbrukning under den gångna månaden. Vanligen är förbrukningsinverkans storlek per månad mellan -4 och +4 c/kWh, vilket betyder att ditt månatliga elpris stiger eller sjunker enligt förbrukningsinverkan.

Vipusähkö_palkkikaavio.png

Månadsmedelpris för börsel (c/kWh) 

Lägre pris (c/kWh): koncentrera förbrukningen till de här timmarna

Högre pris (c/kWh): minska förbrukningen under de här timmarna

Neutral (c/kWh): Ingen betydande inverkan på ditt pris

Förbrukningsinverkan innebär att timpriserna för den egna förbrukningen jämförs med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. Som beräkningsformel används (A-B) / E = c/kWh, som bildar förbrukningsinverkan för månaden i fråga.

A = Din elförbrukning för varje enskild timme (kWh) multipliceras med elpriset på börsenl för samma timme (c/kWh), varefter produkterna för alla timmar räknas ihop. Eftersom elförbrukningen under olika timmar och timpriset på elbörsen varierar kraftigt, ser beräkningsformeln till att alla enskilda timmars inverkan beaktas.

B = Din elförbrukning under hela månaden (kWh) multipliceras med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. På så sätt beräknas värdet på din elförbrukning, om den skulle följa månadsmedelvärdet för elpriset på börsen.

E = Din elförbrukning under hela månaden (kWh)

När värde B subtraheras från värde A ser man hur du har förbrukat el i förhållande till månadsmedelvärdet på elbörsen. Det erhållna värdet divideras med din elförbrukning under hela månaden, vilket ger förbrukningsinverkan (+/- c/kWh) för den gångna månaden.

Det slutliga värdet är antingen negativt, vilket innebär att din elräknings totalbelopp minskar, eller positivt, vilket innebär att din elräknings totalbelopp ökar. Ju mer av din förbrukning du lyckas styra till månadens förmånliga timmar, desto bättre kan du underskrida månadsmedelvärdet.

Observera att i ett elavtal kan faktureringspriset för elenergin dock inte vara negativt.

Helen Smartel Garanti - Vanliga frågor

 

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Helen Smartel Garanti kan beställas via helen.fi eller att ringa kundtjänsten från och med 2.1.2023 och ända fram till och med 31.3.2023. 

Elleveransen i ett Helen Smartel Garanti -avtal kan börja tidigast 16.1.2023 och senast 15.4.2023, beroende på din nuvarande avtalssituation. Elleveransen kan börja tidigast två veckor efter beställningen.

Du kan beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten. Kolla först ditt nuvarande avtalspris i avtalsbekräftelsen, på räkningen eller i tjänsten Oma Helen.

Du kan beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten.

Jag har tecknat ett nytt elavtal med Helen
Du kan beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten.

Jag har inte tecknat ett nytt avtal
Du kan beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten. Under mellantiden får du Helens Börselavtal, tills Helen Smartel Garanti -avtalet träder i kraft.

Jag har tecknat ett nytt avtal med ett annat elbolag och bor i Helen Sähköverkko område, min årliga elförbrukning är högst 100 000 kWh eller min säkringsstorlek är högst 3 x 63 A
Du kan byta till ett Helen Smartel Garanti -avtal, om avtalet med konkurrenten går ut senast 15.4.2023 eller om du hinner ångra distansförsäljningen av det nya avtalet inom den 14 dagar långa ångertiden. Då kan du beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten.

Jag har tecknat ett nytt avtal med ett annat elbolag och bor utanför Helen Sähköverkko område
Tyvärr kan du inte beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal. Du kan ändå bekanta dig med och beställa det nya Helen Smartel -avtalet på helen.fi/sv/el/elprodukter-och-priser/helen-smartel

Om du har tecknat elavtal med Helen före 19.12.2022 kan du beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten. Elleveransen ska börja senast 15.4.2023.

Jag har ett tillsvidareavtal med ett annat elbolag och bor i Helen Sähköverkko område, min årliga elförbrukning är högst 100 000 kWh eller min säkringsstorlek är högst 3 x 63 A
Du kan beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten.

Jag har ett tidsbundet avtal med ett annat elbolag och bor i Helen Sähköverkko område, min årliga elförbrukning är högst 100 000 kWh eller min säkringsstorlek är högst 3 x 63 A
Du kan byta till ett Helen Smartel Garanti -avtal, om avtalet med det andra elbolaget går ut senast 15.4.2023 eller om du hinner ångra distansförsäljningen av det nya avtalet inom den 14 dagar långa ångertiden. Då kan du beställa ett Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten.

Jag är inte Helens elkonsumentkund och bor utanför Helen Sähköverkko område
Tyvärr kan du inte beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal. Du kan ändå bekanta dig med och beställa det nya Helen Smartel -avtalet på adressen helen.fi/sv/el/elprodukter-och-priser/helen-smartel

Ja, om kundrelationsvillkoren ovan uppfylls kan du beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten.

Om kundrelationsvillkoren ovan uppfylls kan du beställa ett Helen Smartel Garanti -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten.

Grundavgift
3,54 eur/mån (moms 10 %) fram till och med 30.4.2023.

Energi
Elenergipriset består av en fast priskomponent 20,0 c/kWh (moms 10 %), till vilken läggs den månadsvis realiserade förbrukningsverkan c/kWh som är specifik för eldriftsstället Förbrukningsinverkan är vanligen + / - 5 c/kWh och bestäms på basis av hur din elförbrukning förläggs tidsmässigt jämfört med månadsmedelpriset på elbörsen.

Moms
Grunddelens elpris 20 c/kWh och den fasta månadsavgiften 3,54 €/mån inkluderar elmoms 10 %. Från och med 1.5.2023 är momsen 24 % och då stiger priserna i motsvarande mån.

Om företagets eller bostadsbolagets eldriftsställe är beläget i Helen Sähköverkko distributionsområde och den årliga elförbrukningen är högst 100 000 kWh/år eller huvudsäkringsstorleken är högst 3 x 63 A, kan du beställa ett Helen Smartel Garanti Företag -avtal från och med 2.1.2023 via helen.fi eller att ringa kundtjänsten.

Ta kontakt

Om du har frågor om Helen Smartel Garanti -avtalet svarar vi på förfrågningar relaterade till avtalet på 096178049. Numret serverar mån–fre kl: 9–17. 

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.