Tidsbunden Valtti-el

Ett tidsbundet ettårigt eller tvåårigt elavtal som ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen.

Detta elavtal var tidigare känt som Helen Smartel. Ändringen trädde i kraft den 2 februari 2024 och påverkar inte innehållet i ditt elavtal, såsom dess giltighet, priser eller villkor. Namnbytet kräver ingen åtgärd från din sida.

Prisstabilitet och flexibilitet

Tidsbunden Valtti-el är ett elavtal som ger dig möjlighet att kombinera fördelarna med fast elpris och timprissättning. I Valtti-el bildas priset av en grunddel som minskar eller ökar beroende på om du använder el vid tidpunkter då elpriset är lågt eller högt. Tidsbunden Valtti-el ger stabilitet i ditt elavtal och erbjuder samtidigt möjlighet att dra nytta av att styra elförbrukningen till förmånliga timmar.

När du väljer Valtti-el är det bra att samtidigt ta i bruk den kostnadsfria tjänsten Oma Helen. Med hjälp av Oma Helen håller du koll på din elförbrukning och de realiserade faktureringspriserna, och får information om pris- och avtalsändringar. Oma Helen hjälper dig att schemalägga användningen av el för lågkostnadstimmar. Med hjälp av applikationen kan du planera och ta del av billigare timpriser och få påminnelser om höga och låga priser. Hämta appen Oma Helen från din appbutik, eller logga in i tjänsten via webbläsaren.

Avtalsinformation

  • 12 eller 24 månaders tillfälligt kontrakt
  • Grundavgiften är densamma under hela avtalsperioden
  • Elens ursprun är enligt produktionsmixen i Finland: kärnkraft 18 %, fossila 70 %, förnybara 12 % (2022)
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Priserna nedan inkluderar moms 24 %. 
  • Avtalsvillkor

Välj kontraktets längd

Energi 8,28 c/kWh +/- förbrukningsinverkan, Grundavgift 3,99 €/mån
Energi 7,71 c/kWh +/- förbrukningsinverkan, Grundavgift 3,99 €/mån
Beställ

Hur priset på Tidsbunden Valtti-el bildas

Priset i ett Valtti-el -avtal består av elprisets grunddel, förbrukningsinverkan och en månatlig grundavgift.

Grunddelen är ett pris som bestäms enligt priset den dag då avtalet ingås, och det är densamma under hela avtalsperioden.

Förbrukningsinverkan minskar eller ökar grunddelens storlek beroende på om du använder el vid tidpunkter då elpriset är lågt eller högt.

Om största delen av din elförbrukning sker under de timmar av dygnet då elpriset är högre än medelpriset, stiger priset på grunddelen. Om du däremot förlägger din elförbrukning till timmar då elpriset är lägre än medelpriset, sjunker priset på grunddelen.

Du kan själv påverka storleken på din elräkning genom att styra din elförbrukning så att du utnyttjar de timmar av dygnet då priset är lägre.

Den månatliga grundavgiften i ett Valtti-el -avtal är inte beroende av elförbrukningens storlek.

Förbrukningsinverkans fördelning exempel

imagef5xm.png

  45%  Prissänkande förbrukning

 25%  Prishöjande förbrukning

 30%  Neutral inverkan        

Grunddel 10,0 c/kWh

Räkneexempel

Exempel på beräkningar av förbrukningsinverkan. I exemplet är grunddelen 10 c/kWh. Förbrukningsinverkan i exemplet är antingen + 2 c/kWh eller - 2 c/kWh.

down.png Minus-72x72.png

Du har använt el under förmånliga timmar

Förbrukningsinverkan: - 2 c/kWh
Faktureringspris för energin: 10 - 2 = 8 c/kWh
+ grundavgift: €/mån

up.png Plus-72x72.png

Du har använt el under dyra timmar

Förbrukningsinverkan: + 2 c/kWh
Faktureringspris för energin: 10 + 2 = 12 c/kWh
+ grundavgift: €/mån

Läs mer om elavtal

Försök flytta funktioner som drar mycket energi, så som klädtvätt, bastu, laddning av elbilen eller eluppvärmning, till sena kvällar, nätter och veckoslut då elpriset är lägre än medelpriset.

Kolla dina nuvarande förbrukningsdata och se över dina förbrukningsvanor timme för timme i tjänsten Oma Helen. Korrekta förbrukningsdata hjälper dig att vidta smarta energieffektiviseringsåtgärder, och redan med små åtgärder kan du minska din energiförbrukning märkbart.

Måndag - Fridag

Måndag - Fridag

Lördag - Söndag

Lördag - Söndag
halvempi-sahko.png

Lägre pris: koncentrera förbrukningen till de här timmarna

Black_line_legend.png

Den typiska prisutvecklingen för el under olika tider av dygnet

kalliimpi-sahko.png

Högre pris: minska förbrukningen under de här timmarna

neutraali-sahko.png

Neutral: Ingen betydande inverkan på ditt pris

Förbrukningsinverkan uppstår när timpriserna för din elförbrukning jämförs med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. Elförbrukning som har skett under förmånliga timmar jämfört med medelpriset sänker din energiavgift, medan elförbrukning som skett under dyrare timmar jämfört med medelpriset höjer din energiavgift.

Förbrukningsinverkan ökar eller minskar den månatliga energiavgiften beroende på din elförbrukning under den gångna månaden. Vanligen är förbrukningsinverkans storlek per månad mellan -2,00 och +2,00 c/kWh, vilket betyder att ditt månatliga elpris stiger eller sjunker enligt förbrukningsinverkan.

Vipusähkö_palkkikaavio.png

Månadsmedelpris för börsel (c/kWh) 

Lägre pris (c/kWh): koncentrera förbrukningen till de här timmarna

Högre pris (c/kWh): minska förbrukningen under de här timmarna

Neutral (c/kWh): Ingen betydande inverkan på ditt pris

Förbrukningsinverkan innebär att timpriserna för den egna förbrukningen jämförs med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. Som beräkningsformel används (A-B) / E = c/kWh, som bildar förbrukningsinverkan för månaden i fråga.

A = Din elförbrukning för varje enskild timme (kWh) multipliceras med elpriset på börsenl för samma timme (c/kWh), varefter produkterna för alla timmar räknas ihop. Eftersom elförbrukningen under olika timmar och timpriset på elbörsen varierar kraftigt, ser beräkningsformeln till att alla enskilda timmars inverkan beaktas.

B = Din elförbrukning under hela månaden (kWh) multipliceras med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. På så sätt beräknas värdet på din elförbrukning, om den skulle följa månadsmedelvärdet för elpriset på börsen.

E = Din elförbrukning under hela månaden (kWh)

När värde B subtraheras från värde A ser man hur du har förbrukat el i förhållande till månadsmedelvärdet på elbörsen. Det erhållna värdet divideras med din elförbrukning under hela månaden, vilket ger förbrukningsinverkan (+/- c/kWh) för den gångna månaden.

Det slutliga värdet är antingen negativt, vilket innebär att din elräknings totalbelopp minskar, eller positivt, vilket innebär att din elräknings totalbelopp ökar. Ju mer av din förbrukning du lyckas styra till månadens förmånliga timmar, desto bättre kan du underskrida månadsmedelvärdet.

Observera att i ett elavtal kan faktureringspriset för elenergin dock inte vara negativt.

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Du får 20 % rabatt på Fennias hemförsäkringar som vår elavtalskund

Som hemförsäkringskund hos Fennia får du motsvarande rabatt även på många andra försäkringar hos Fennia. Du får förmånen när du köper hemförsäkring på nätet efter köp av ett elavtal.

För mer information