Tidsbunden Valtti-el

Det tidsbundna elavtalet ger dig prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra din elförbrukning.

Prisstabilitet och anpassningsbarhet

Tidsbunden Valtti-el är ett elavtal som ger dig möjlighet att kombinera nyttan hos el med fast pris och el med timpris. Ett fast elpris fastställs vid avtalstecknandet och avtalets pris förblir oförändrat under hela avtalstiden. Du kan dock påverka det slutliga elpriset genom att anpassa din elförbrukning till de förmånligaste timmarna i månaden. Detta kallas för förbrukningsinverkan, som sänker eller höjer månadspriset på el beroende på hur du tidsinställer din elanvändning i förhållande till det månatliga medelpriset på börsen.

Prisbildning på Valtti-el

Vad betyder förbrukningsinverkan?

När du väljer Valtti-el, är det bra att samtidigt ta i bruk den kostnadsfria tjänsten Oma Helen, där det är enkelt att följa upp din förbrukningsinverkan. Dagliga förbrukningsrekommendationer och en elprisgraf per timme gör det enkelt att schemalägga användningen av el för månadens lågkostnadstimmar. Förbrukningsverkansvyn visar också hur din elanvändning har påverkat det totala beloppet på din elräkning. Du kan även beställa dina egna påminnelser om höga och låga priser. Ladda ner Oma Helen från appbutiken eller logga in i webbläsaren.

Information om avtalet

  • Tidsbundet avtal på 12 eller 24 månader
  • Den månatliga grundavgiften förblir oförändrat under hela avtalstiden
  • Elektriciteten har blandat ursprung: kärnkraft 14 %, fossila bränslen 81 %, förnybara 5 % (2023)
  • Till prisvärda förmåner för våra kunder ingår till exempel elolycksfallsförsäkring för hela familjen
  • När du flyttar kan du överföra ditt tidsbundna elavtal till ditt nya hem eller byta avtalstyp.

Avtalsvillkor

I priserna ingår moms 24 %

Detta elavtal var tidigare känt som Helen Smartel. Ändringen trädde i kraft den 2 februari 2024 och påverkar inte innehållet i ditt elavtal, såsom dess giltighet, priser eller avtalsvillkor. Namnbytet kräver ingen åtgärd från din sida.

Den allmänna mervärdesskattesatsen kommer att öka från och med den 1 september 2024

Den allmänna mervärdesskattesatsen kommer att öka till 25,5 procent från och med den 1 september 2024, vilket påverkar priserna på avtal och tjänster.

Välj kontraktets längd

Energi 8,43 c/kWh +/- förbrukningsinverkan, Grundavgift 2,99 €/mån
Energi 8,20 c/kWh +/- förbrukningsinverkan, Grundavgift 2,99 €/mån
Beställ

Hur priset på Tidsbunden Valtti-el bildas

Priset i ett Valtti-el -avtal består av elprisets grunddel, förbrukningsinverkan och en månatlig grundavgift.

Grunddelen är ett pris som bestäms enligt priset den dag då avtalet ingås, och det är densamma under hela avtalsperioden. Denna komponent utgör den största delen av elpriset.

Förbrukningsinverkan sänker eller höjer månadspriset på el beroende på hur din elförbrukning per timme förhåller sig till det månatliga medelpriset på börsen. Du kan påverka detta genom att tidsplanera din elförbrukning.

Om du förlägger huvuddelen av din elförbrukning under de timmar i månaden då månadspriset på el på börsen är högre än genomsnittet, kommer månadspriset på el att öka med det belopp som motsvarar förbrukningsinverkan. Om du däremot förlägger din månatliga elförbrukning till de timmar då månadspriset på el på börsen är lägre än genomsnittet, kommer det månatliga elpriset att sjunka med det belopp som motsvarar förbrukningsinverkan.

Tidsbunden Valtti-el -avtalet har också en fast månatlig grundavgift, som inte beror på hur mycket el du förbrukar utan är densamma under hela avtalsperioden.

Vänligen observera att de beräkningar som visas är exempel på förbrukningsinverkan. Den faktiska förbrukningsinverkan kan vara lägre eller högre beroende på tidpunkten för din förbrukning och prisnivån på el på börsen under en viss månad. Om avtalet träder i kraft i mitten av en månad kan den första månaden ha en högre eller lägre förbrukningsinverkan än normalt.

Förbrukningsinverkans fördelning exempel

Grunddel 8,0 c/kWh

imagef5xm.png

  45%  Prissänkande förbrukning

 25%  Prishöjande förbrukning

 30%  Neutral inverkan        

Räkneexempel

Exempel på beräkningar av förbrukningsinverkan. I exemplet är grunddelen 8 c/kWh. Förbrukningsinverkan i exemplet är antingen +0,75 c/kWh eller -0,75 c/kWh.

down.png Minus-72x72.png

Du har använt el under förmånliga timmar

Förbrukningsinverkan: - 0,75 c/kWh
Faktureringspris för energin: 8 - 0,75 = 7,25 c/kWh
+ grundavgift: €/mån

up.png Plus-72x72.png

Du har använt el under dyra timmar

Förbrukningsinverkan: + 0,75 c/kWh
Faktureringspris för energin: 8 + 0,75 = 8,75 c/kWh
+ grundavgift: €/mån

Läs mer om elavtal

Förbrukningsinverkan beräknas genom att jämföra priset för elförbrukningen per timme med det månatliga medelpriset för el på börsen. Förbrukningsinverkan sänker eller höjer elpriset beroende på hur du tidsinställer din elanvändning per timme i förhållande till det månatliga medelpriset på börsen. 

Om du använder mest el när elpriset på börsen är högre än det månatliga medelpriset, kommer förbrukningsinverkan att höja det månatliga elpriset. Om du däremot använder mest el när elpriset på börsen är lägre än det månatliga medelpriset, kommer förbrukningsinverkan att sänka det månatliga elpriset.

Förbrukningsinverkan är månatligt och bestäms av den faktiska elförbrukningen per förbrukningsplats. 

Vipusähkö_palkkikaavio.png

Månadsmedelpris för börsel (c/kWh) 

Lägre pris (c/kWh): koncentrera förbrukningen till de här timmarna

Högre pris (c/kWh): minska förbrukningen under de här timmarna

Neutral (c/kWh): Ingen betydande inverkan på ditt pris

Förbrukningsinverkan innebär att timpriserna för den egna förbrukningen jämförs med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. Som beräkningsformel används (A-B) / E = c/kWh, som bildar förbrukningsinverkan för månaden i fråga.

A = Din elförbrukning för varje enskild timme (kWh) multipliceras med elpriset på börsenl för samma timme (c/kWh), varefter produkterna för alla timmar räknas ihop. Eftersom elförbrukningen under olika timmar och timpriset på elbörsen varierar kraftigt, ser beräkningsformeln till att alla enskilda timmars inverkan beaktas.

B = Din elförbrukning under hela månaden (kWh) multipliceras med månadsmedelvärdet för elpriset på börsen. På så sätt beräknas värdet på din elförbrukning, om den skulle följa månadsmedelvärdet för elpriset på börsen.

E = Din elförbrukning under hela månaden (kWh)

När värde B subtraheras från värde A ser man hur du har förbrukat el i förhållande till månadsmedelvärdet på elbörsen. Det erhållna värdet divideras med din elförbrukning under hela månaden, vilket ger förbrukningsinverkan (+/- c/kWh) för den gångna månaden.

Det slutliga värdet är antingen negativt, vilket innebär att din elräknings totalbelopp minskar, eller positivt, vilket innebär att din elräknings totalbelopp ökar. Ju mer av din förbrukning du lyckas styra till månadens förmånliga timmar, desto bättre kan du underskrida månadsmedelvärdet.

Observera att i ett elavtal kan faktureringspriset för elenergin dock inte vara negativt.

Om möjligt, förlägg energikrävande aktiviteter som tvätt, bastu, laddning av elbil eller uppvärmning med el till timmar då elpriset per timme på börsen är lägre än det månatliga medelpriset.

Ta reda på dina nuvarande förbrukningsuppgifter i Oma Helen och se över dina förbrukningsvanor timme för timme. Korrekta förbrukningsuppgifter kan hjälpa dig att göra smarta val när det gäller energieffektivitet, och även små åtgärder kan minska din elförbrukning betydligt.

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Du får 20 % rabatt på Fennias hemförsäkringar som vår elavtalskund

Som hemförsäkringskund hos Fennia får du motsvarande rabatt även på många andra försäkringar hos Fennia. Du får förmånen när du köper hemförsäkring på nätet efter köp av ett elavtal.

För mer information