El för företag

El till företag: Stor förbrukning

Vårt mål är att erbjuda våra kunder ett elpris som är förmånligt och förutsägbart på lång sikt. Välj här ett elavtal för ditt företag. Om ditt företag använder mindre än 300 MWh el per år, teckna elavtal på nätet.

DOMINO-ELAVTAL

 

 • Ett flexibelt avtal som utnyttjar prisvariationerna på marknaden och ger ett förutsägbart och jämnt elpris på lång sikt.
 • Domino-avtalet ger dig el till marknadspris och dessutom avkastning, om köptidpunkten är gynnsam i förhållande till prisutvecklingen på elbörsen.
 • Lämpligt om ditt företag använder 10 – 100 GWh el per år och om elanvändningen är mycket förutsägbar.

 

Läs mer 

Begär offert

 

SPOT-ELAVTAL

 • Priset bestäms på elbörsen timme för timme under dygnet runt på basis av utbud och efterfrågan.
 • Följer fortlöpande prisutvecklingen på elmarknaden.
 • Lämpligt om ditt företag vill utnyttja prisvariationerna på elbörsen vid elanskaffningen.

Läs mer 

Begär offert

 

FASTPRISAVTAL

 • Ett tidsbundet avtal med fast elpris.
 • Ger fullt skydd mot prisvariationer på marknaden.
 • Ett stabilt pris gör det lättare att förutse energikostnaderna och budgetera för elanvändningen.
 • Lämpligt för små och medelstora elförbrukare, om du vill försäkra dig om ett jämnt och pålitligt elpris i framtiden.

Läs mer 

Begär offert

 

ELPORTFÖLJEN

 • Elportföljen erbjuder mångsidiga elanskaffningssätt.
 • Prisrisken minskar när tidpunkterna då priset är förmånligt utnyttjas och prissäkringarna sprids över tid.
 • På Helen får du en namngiven kontaktperson och en egen portföljförvaltare som skräddarsyr en anskaffningsstrategi för ditt företag, genomför den och regelbundet rapporterar om den.
 • Elportföljen är lämplig om ditt företag använder mycket el och vill utnyttja de möjligheter derivatmarknaden för el erbjuder.

Läs mer 

Begär offert

Kontakta våra säljare för mer information

Mika Kannisto Försäljningschef 050 360 0196
Jani Luukkonen Försäljningschef 040 032 5515
Ritva Määttänen Försäljningschef 050 502 3915
Sari Korteniemi Säljare 050 363 5044
Jyrki Kymäläinen Säljare 050 364 8811
Reijo Lemetyinen Säljare 050 559 2269
Jouka Murremäki Säljare 040 702 9955
Dela: