Elolycksfallsförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.

Försäkring för hela familjen

Elolyckor är mycket sällsynta i Finland. Den obligatoriska förhandsgranskningen av elapparater har emellertid avskaffats i och med EU-medlemskapet, och ibland kommer det bristfälliga apparater på den finländska marknaden. Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, har vi tecknat en avgiftsfri elolycksfallsförsäkring för alla våra elkunder.

Försäkringen gäller samtliga familjemedlemmar. Den ersätter utan självrisk
en personskada som orsakats av ett elolycksfall som inträffat på fritiden i hemmet eller utanför hemmet. Du kan ansöka om ersättning för bland annat vårdkostnader och bestående skada.

Försäkringsskyddet är högst 8 500 €. På försäkringen tillämpas gruppolycksfallsförsäkringens villkor (R9507).

Om du redan har en olycksfallsförsäkring ger elolycksfallsförsäkringen ett extra skydd. Vårdkostnaderna i samband med ett elolycksfall ersätts ur endast en försäkring. Om olycksfallet leder till bestående men eller död betalas ersättning ur både elolycksfallsförsäkringen och en eventuell annan försäkring.

Försäkringen har köpts från Skadeförsäkringsbolaget Pohjola och gäller tills vidare. Om du eller någon av dina familjemedlemmar råkar ut för ett olycksfall som du tycker borde omfattas av elolycksfallsförsäkringen ska du göra en skadeanmälan efter vården.

Anmälningsblanketter finns på Pohjolas kontor.

För mer information