El för varje företag

Välj ett färdigt elavtal eller vi kan skräddarsyra en lämplig energihelhet för just ditt företag. Ett lämpligt elavtal tillåter at du kan fokusera på det viktigaste, ditt företagets mission.

El till stor företag

När ert företag använder mer än 300 MWh per år, kraven för elavtal ökar. Våra experter kan hjälpa dig at hitta den besta lösning för ert företag.

Läs mer

För mer information


Fastprisavtal


Domino-avtal


Spot-avtal för företag


Ursprungsgarantier för förnybar energi

Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.

Läs mer

För mer information


Vattenkraft för företag


Bas el för företag


Vindkraft för företag


År el


Tidsel för företag


Effektel för företag


Spot el för företag