El till företag: Stor förbrukning

Vårt mål är att erbjuda våra kunder ett elpris som är förmånligt och förutsägbart på lång sikt. Välj här ett elavtal för ditt företag. Om ditt företag använder mindre än 300 MWh el per år, teckna elavtal på nätet.

Domino-elavtal

 • Ett flexibelt avtal som utnyttjar prisvariationerna på marknaden och ger ett förutsägbart och jämnt elpris på lång sikt.
 • Domino-avtalet ger dig el till marknadspris och dessutom avkastning, om köptidpunkten är gynnsam i förhållande till prisutvecklingen på elbörsen.
 • Lämpligt om ditt företag använder 10 – 100 GWh el per år och om elanvändningen är mycket förutsägbar.

Begär offertLäs mer

 

Spot-elavtal

 • Priset bestäms på elbörsen timme för timme under dygnet runt på basis av utbud och efterfrågan.
 • Följer fortlöpande prisutvecklingen på elmarknaden.
 • Lämpligt om ditt företag vill utnyttja prisvariationerna på elbörsen vid elanskaffningen.

Begär offertLäs mer

 

Fastprisavtal

 • Ett tidsbundet avtal med fast elpris.
 • Ger fullt skydd mot prisvariationer på marknaden.
 • Ett stabilt pris gör det lättare att förutse energikostnaderna och budgetera för elanvändningen.
 • Lämpligt för små och medelstora elförbrukare, om du vill försäkra dig om ett jämnt och pålitligt elpris i framtiden.

Begär offertLäs mer

 

Elportföljen

 • Elportföljen erbjuder mångsidiga elanskaffningssätt.
 • Prisrisken minskar när tidpunkterna då priset är förmånligt utnyttjas och prissäkringarna sprids över tid.
 • På Helen får du en namngiven kontaktperson och en egen portföljförvaltare som skräddarsyr en anskaffningsstrategi för ditt företag, genomför den och regelbundet rapporterar om den.
 • Elportföljen är lämplig om ditt företag använder mycket el och vill utnyttja de möjligheter derivatmarknaden för el erbjuder.

Begär offertLäs mer

För mer information


Fastprisavtal


Domino-avtal


Spot-avtal för företag


Ursprungsgarantier för förnybar energi