Fråga oss om sollösningar

Vi erbjuder många lösningar för företag som vill producera solkraft. Fråga mer, så tar vi fram den bästa lösningen för just ert företag!

Kontakta oss med formuläret nedan så kontaktar vi dig så snabbt som möjligt.

Fråga oss om solenergilösningar

För mer information


Hur kan mitt företag börja att producera solenergi?

Sol energi från företagets eget kraftverk är prisvärd och totalt utsläppsfri. Vi erbjuder olika alternativ att uttnytja sol energi i ett företag.


Solkraftverk som tjänst – utan investeringar

Att skaffa ett solkraftverk som tjänst är ett enkelt steg mot hållbarare affärsverksamhet.


Eget solkraftverk

Ett eget solkraftverk är en investering som betalar sig många gånger om under sin livslängd.


Solenergi från Finlands största solkraftverk

Om det inte är möjligt att bygga ett solkraftverk på den egna fastigheten, kan företaget också bli användare av solenergi genom att reservera en andel i Helens solkraftverk.