Förmånligaste elen från eget solkraftverk

Ett eget solkraftverk är en investering som betalar sig många gånger om under sin livslängd. El från ett eget solkraftverk minskar betydligt behovet av att köpa el från nätet.

Eget solkraftverk

Ett eget solkraftverk minskar företagets behov av att köpa el från elnätet, vilket innebär att företaget spar pengar i både inköpspriset på el, överföringskostnaderna och elskatterna.

Sett till solkraftverkets hela livslängd blir elen från det egna solkraftverket billigare jämfört med att köpa el från elnätet.

Investeringens värde ökar när priset på el från nätet går upp. Dessutom höjer solkraftverket fastighetens värde och minskar behovet av kylning under heta sommardagar.

    Företags- och sammanslutningskunder 2 000 – 19 999 MWh/år

    Solel, företagsfastighet, 250 kWp

Nyckelfärdig leverans

Vi förverkligar företagets solkraftverk ända från den första kartläggningen till överlåtelsegranskningen. Dessutom kan vi sköta den fortlöpande övervakningen och underhållet av solkraftverket under hela dess livslängd.

Vi skräddarsyr solkraftverket för företagets behov: vi beaktar både kundens och fastighetens krav.

Företag kan skaffa ett solkraftverk genom en engångsinvestering eller ett leasingavtal.

Kontakta oss och fråga mer om eget solkraftverk.

Kontakta oss 

Läs också om våra övriga lösningar

Solkraftverk som tjänst

  • Ett solkraftverk som ägs av Helen byggs på din fastighet.   
  • Ett enkelt sätt att komma i gång utan investeringar.       
  • Helt kostnadsfritt underhåll.       
  • Du betalar bara för elen som kraftverket producerar.        
  • Helen köper överskottselen från solkraftverket.

Läs mer

Kraftverksandel

  • Solpaneler reserveras för ditt företag i Helens solkraftverk.  
  • Du får solenergins fördelar, även om det inte går att bygga ett solkraftverk på företagets fastighet.       
  • Det enklaste sättet att öka hållbarheten i ditt företags verksamhet.

Läs mer