Småskalig produktion

Teckna avtal med oss om köp av småskalig produktion. Vi betalar börspris för din el.

Sälj el från ditt solkraftverk

Vi köper den el du inte utnyttjar när

Teckna avtal

Priser och avtalsvillkor

Vi betalar timpriset på börsel för din el från vilket leveransavgiften dras. Med timpris på börsel avses timpriset för prisområde Finland på elbörsen Nord Pool. Grundavgiften är 5 €/mån och leveransavgiften 0,3 c/kWh. Alla priser är angivna utan moms.

Avtalsvillkor (pdf)

Anslutning till nätet

Anmälan om anslutning till nätet ska alltid göras till den lokala nätinnehavaren för att elsäkerheten ska kunna säkerställas även när fel uppstår i nätet.

Anslutning till nätet i Helsingfors 

Teckna avtal om köp av småskalig produktion

Vi tar i bruk avtalet om småskalig produktion så fort som möjligt för att avtalet ska gälla i samband med ibruktagandet.

IBAN

Om du inte har ett elavtal med Helen kan du teckna avtal här.