• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Fjärrvärme för företag

För kunder

Som tilläggstjänst erbjuder vi ändring av fjärrvärmeledningar och mätcentraler, förbrukningsuppgifter samt granskning av utrustning. Läs mer om våra tilläggstjänster.

Som företagskund kan du övervaka ditt företags förbrukning på många sätt.

Konsumtion och prognos rapport

Som företagskund får du en förbruknings- och prognosrapport, där du ser din årliga faktiska och fakturerade värmeförbrukning. 

Sävel Plus

Med hjälp av Sävel Plus-tjänsten kan du granska din energiförbrukning ända ner på timnivå. I tjänsten kan du skriva in dina egna mål för energiförbrukningen och se hur de uppnås med hjälp av kalendernoteringar. 

Ändring av fjärrvärmeledningar och mätcentraler

Vi utför på beställning ändringsarbeten för fjärrvärmeledningar och mätcentraler. Skicka en kontaktbegäran med formuläret nedan när du önskar ändringsarbeten. Vi tar kontakt så snabbt som möjligt för att komma överens om ändringsarbetet, och efter det skickar vi ett formulär för beställning av ändringsarbetet. Vi ger ett individuellt kostnadsförslag för arbetet.

Uppgifter om förbrukningen

Du får uppgifter om fjärrvärmeförbrukningen när du beställer en potentialfri pulsutgång som kopplas till fjärrvärmemätaren. I prislistan för tilläggstjänster ser du vad tjänsten kostar. Beställ förbrukningsuppgifter med formuläret.

Granskning av utrustning

Vi granskar fjärrvärmeinstallationerna kostnadsfritt som ett led i vår kvalitetskontroll. Vi utför granskningar i både nybyggen och byggnader som byter uppvärmningssätt.

  • I nybyggen och byggnader som byter uppvärmningssätt utför vi ibruktagnings- och slutbesiktning.

  • När fjärrvärmeutrustningen eller en del av den byts ut granskar vi bytet och genomför entreprenörens egenkontroll.

  • När fler värmeväxlare kopplas in granskar vi bytet av utrustning och genomför egenkontroll.

  • Vid ändringar i mätcentralen utför vi ibruktagnings- och slutbesiktning.

  • I samband med tillfälliga värmeväxlare utför vi ibruktagningsbesiktning.

När det är aktuellt att byta reglerventil lönar det sig också att be om kostnadsförslag för en ny reglerventil. Inga granskningar utförs i samband med byte av värmeväxlare eller ändringar på sekundärsidan.

Dela: