För kunder

Som tilläggstjänst erbjuder vi ändring av fjärrvärmeledningar och mätcentraler, förbrukningsuppgifter samt granskning av utrustning. Läs mer om våra tilläggstjänster.

Som företagskund kan du övervaka ditt företags förbrukning på många sätt

Konsumtion och prognos rapport

Som företagskund får du en förbruknings- och prognosrapport, där du ser din årliga faktiska och fakturerade värmeförbrukning. 


Sävel Mobil

Med hjälp av Sävel Mobil-tjänsten kan du granska din energiförbrukning ända ner på timnivå. I tjänsten kan du skriva in dina egna mål för energiförbrukningen och se hur de uppnås med hjälp av kalendernoteringar. 

Fjärrvärmeutrustning

Läs mer om fjärrvärmeutrustningens olika delar samt anvisningarna om hur du justerar fjärrvärmeutrustningen och använder den energieffektivt.

Läs mer och beställ

Byte av utrustning

Vi erbjuder kostnadsfri experttjänst i samband med byte av utrustning. Genom att utnyttja tjänsten försäkrar du dig om att bytet av fjärrvärmeutrustning sker kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Läs mer och beställ

Fjärrvärme, ändringsarbeten

Vi utför på beställning ändringsarbeten på fjärrvärmeledningar och mätcentraler. Lämna din beställning av ändringsarbete via sidan Ändringsarbeten. Efter din beställning tar vi kontakt så fort som möjligt för att komma överens om ändringsarbetet. Vi ger ett individuellt kostnadsförslag för arbetet.

Avtalsärenden

Meddela oss om ändringar som rör fjärrvärmeavtalet: uppsägning av avtalet, ändringar i fastighetens ägarförhållanden och ändringar i faktureringsuppgifterna.

Ta kontakt i avtalsärenden:

Skicka e-post
09 617 8014

Ändring av fjärrvärmeledningar och mätcentraler

Vi utför på beställning ändringsarbeten för fjärrvärmeledningar och mätcentraler. Skicka ditt ändringsarbetet och vi tar kontakt så snabbt som möjligt. Vi ger ett individuellt kostnadsförslag för arbetet.

Uppgifter om förbrukningen

Du får uppgifter om fjärrvärmeförbrukningen när du beställer en potentialfri pulsutgång som kopplas till fjärrvärmemätaren. I prislistan för tilläggstjänster ser du vad tjänsten kostar. Beställ förbrukningsuppgifter med formuläret.

Granskning av utrustning

Vi granskar fjärrvärmeinstallationerna kostnadsfritt som ett led i vår kvalitetskontroll. Vi utför granskningar i både nybyggen och byggnader som byter uppvärmningssätt.

  • I nybyggen och byggnader som byter uppvärmningssätt utför vi ibruktagnings- och slutbesiktning.
  • När fjärrvärmeutrustningen eller en del av den byts ut granskar vi bytet och genomför entreprenörens egenkontroll.
  • När fler värmeväxlare kopplas in granskar vi bytet av utrustning och genomför egenkontroll.
  • Vid ändringar i mätcentralen utför vi ibruktagnings- och slutbesiktning.
  • I samband med tillfälliga värmeväxlare utför vi ibruktagningsbesiktning.


När det är aktuellt att byta reglerventil lönar det sig också att be om kostnadsförslag för en ny reglerventil. Inga granskningar utförs i samband med byte av värmeväxlare eller ändringar på sekundärsidan.

Ta kontakt

Fjärrvärme avtal 09 617 8014
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Byggarbetsplatser 0800 160 602
Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme apparater 09 617 8045

För mer information