För kunder

Som tilläggstjänst erbjuder vi ändring av fjärrvärmeledningar och mätcentraler, förbrukningsuppgifter samt granskning av utrustning. Läs mer om våra tilläggstjänster.

Som företagskund kan du övervaka ditt företags förbrukning på många sätt.

Konsumtion och prognos rapport

Som företagskund får du en förbruknings- och prognosrapport, där du ser din årliga faktiska och fakturerade värmeförbrukning. 

Sävel Mobil

Med hjälp av Sävel Mobil-tjänsten kan du granska din energiförbrukning ända ner på timnivå. I tjänsten kan du skriva in dina egna mål för energiförbrukningen och se hur de uppnås med hjälp av kalendernoteringar. 

Ändring av fjärrvärmeledningar och mätcentraler

Vi utför på beställning ändringsarbeten för fjärrvärmeledningar och mätcentraler. Skicka en kontaktbegäran med formuläret nedan när du önskar ändringsarbeten. Vi tar kontakt så snabbt som möjligt för att komma överens om ändringsarbetet, och efter det skickar vi ett formulär för beställning av ändringsarbetet. Vi ger ett individuellt kostnadsförslag för arbetet.

Uppgifter om förbrukningen

Du får uppgifter om fjärrvärmeförbrukningen när du beställer en potentialfri pulsutgång som kopplas till fjärrvärmemätaren. I prislistan för tilläggstjänster ser du vad tjänsten kostar. Beställ förbrukningsuppgifter med formuläret.

Granskning av utrustning

Vi granskar fjärrvärmeinstallationerna kostnadsfritt som ett led i vår kvalitetskontroll. Vi utför granskningar i både nybyggen och byggnader som byter uppvärmningssätt.

  • I nybyggen och byggnader som byter uppvärmningssätt utför vi ibruktagnings- och slutbesiktning.

  • När fjärrvärmeutrustningen eller en del av den byts ut granskar vi bytet och genomför entreprenörens egenkontroll.

  • När fler värmeväxlare kopplas in granskar vi bytet av utrustning och genomför egenkontroll.

  • Vid ändringar i mätcentralen utför vi ibruktagnings- och slutbesiktning.

  • I samband med tillfälliga värmeväxlare utför vi ibruktagningsbesiktning.

När det är aktuellt att byta reglerventil lönar det sig också att be om kostnadsförslag för en ny reglerventil. Inga granskningar utförs i samband med byte av värmeväxlare eller ändringar på sekundärsidan.

För mer information


Fjärrvärme för företag

Helsingfors värms redan till över 90 % med fjärrvärme. För ett företag Fjärrvärme är en långsiktig och stabil investering.


Pålitlig värme med Fastprisfjärrvärme

Fastprisfjärrvärme är ditt val när du vill ha pålitlig värme och stabilitet i budgeten


Förnybar fjärrvärme till fastigheter

Förnybar fjärrvärme är den miljömässigt bästa uppvärmningsenergin i Helsingfors.


Utsläppsfri värme för företag


Nya byggnader


Priser

Kolla priserna och be om offer.


Ta kontakt

Ta kontakt med våra säljare via telefon, e-post eller kontaktformuläre.


Uppgifter om förbrukningen

Dela: